Σύσταση ad hoc επιτροπής για το θέμα των επικίνδυνων οικοδομών από την Ένωση Δήμων.

Η Ένωση Δήμων στην τελευταία συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, αφού μελέτησε την εισήγηση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου για ουσιαστική εξέταση των θεμάτων που προκύπτουν από τις επικίνδυνες οικοδομές, αποφάσισε τη σύσταση ad hoc επιτροπής με Πρόεδρο τον Δήμαρχο Πάφου, κ. Φαίδωνα Φαίδωνος και μέλη Δημοτικούς Μηχανικούς και Νομικούς Συμβούλους για ενδελεχή μελέτη των προβλημάτων που δημιουργούνται με στόχο την εξεύρεση άμεσων, αποτελεσματικών και πρακτικών λύσεων.

Η ad hοc επιτροπή συνήλθε στην πρώτη της συνεδρίαση στις 18 Ιουλίου και αποφάσισε την ανάληψη προσπάθειας για τροποποίηση της ελλιπούς και εκ των πραγμάτων αναποτελεσματικής νομοθεσίας που διέπει τον έλεγχο των δημόσιας χρήσης οικοδομών ώστε να θεσμοθετηθεί ο αναγκαίος τακτικός και αυστηρός έλεγχος της καταλληλότητας των οικοδομών μετά από συγκεκριμένο όριο (λ.χ. 30 χρόνων και άνω) με ζητούμενο την εξασφάλιση πιστοποιητικού καταλληλότητας σε τακτά διαστήματα.

Παράλληλα η επιτροπή θα εξετάσει πρακτικούς τρόπους αποτελεσματικής εφαρμογής της νομοθεσίας, ώστε να υπάρχουν, πέραν της σωστής πρόληψης, και οι κατάλληλες μέθοδοι επιβολής της, όπως για παράδειγμα η διακοπή ηλεκτροδότησης και υδροδότησης στις επικίνδυνες οικοδομές.

Η επιτροπή θα εξετάσει επίσης το νομικό καθεστώς που πρέπει να διέπει τις κοινόκτητες οικοδομές, την υποχρέωση για θεσμοθέτηση των διαχειριστικών επιτροπών και των υποχρεώσεών τους.

Τέλος, η επιτροπή θα εκπονήσει μελέτη με σκοπό την εισήγηση λύσεων για τη δυσλειτουργία που φαίνεται να προκύπτει από τις νέες Νομοθεσίες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που έχουν πρόσφατα ψηφιστεί και θα εφαρμοστούν τον Μάιο 2024. Συγκεκριμένα, με τον νέο “περί Δήμων Νόμο”, το θέμα των επικίνδυνων οικοδομών περιγράφεται σε ειδικό άρθρο ως αρμοδιότητα των Δήμων. Ωστόσο, το εργαλείο εφαρμογής, ελέγχου και επιβολής αυτής της αρμοδιότητας, που είναι “ο περί Οδών και Οικοδομών Νόμος”, έχει περιέλθει στα Επαρχιακά Συμβούλια, γεγονός που αναμφίβολα θα προκαλέσει σύγκρουση αρμοδιοτήτων και αναποτελεσματικότητα στη σωστή και λειτουργική εφαρμογή της νομοθεσίας.

Η ad hοc επιτροπή θα συνεδριάζει εβδομαδιαία με στόχο να παρουσιάσει το συντομότερο πρακτικές και αποτελεσματικές εισηγήσεις στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Δήμων.

Στην επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Δήμων θα συζητηθεί το φαινόμενο της επιδότησης από το Κράτος ενοικίων σε κτίρια που αποδεδειγμένα είναι ακατάλληλα ή/και επικίνδυνα για ανθρώπινη διαβίωση ή/και δεν είναι αδειοδοτημένα σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Ένωση Δήμων Κύπρου
22 Ιουλίου 2022