Τα σοβαρά προβλήματα που ενδεχομένως θα προκαλέσει στους Δήμους η μη μεταφορά των λογαριασμών των Δήμων από το Συνεργατισμό στην Ελληνική Τράπεζα

Είναι με έκπληξη και μεγάλη ανησυχία που πληροφορηθήκαμε ότι η συμφωνία εξαγοράς του Συνεργατισμού από την Ελληνική Τράπεζα, που προφανώς εγκρίθηκε το Υπουργείο Οικονομικών, δεν περιλαμβάνει τη μεταφορά των λογαριασμών των Δήμων από το Συνεργατισμό στην Ελληνική Τράπεζα.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε ενημέρωση ή προειδοποίηση της Ένωσης Δήμων και των Δήμων.

Η μη μεταφορά των λογαριασμών των Δήμων στην Ελληνική Τράπεζα και η παραμονή τους στο Φορέα Διαχείρισης που θα δημιουργηθεί, θα προκαλέσει ανυπέρβλητα προβλήματα, καθώς ο Φορέας Διαχείρισης, εξ’ όσων γνωρίζουμε, δεν θα μπορεί να ασκεί τραπεζικές εργασίες.

Αποτέλεσμα είναι σήμερα να υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα εάν τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 οι Δήμοι θα μπορούν να διενεργήσουν οποιαδήποτε τραπεζική εργασία, είτε αυτή αφορά κατάθεση ποσών/φορολογιών, είτε πληρωμές γενικά.

Η εξέλιξη αυτή, αν επιβεβαιωθεί, θα οδηγήσει τους Δήμους με μαθηματική ακρίβεια σε στάση πληρωμών, καθώς δεν θα μπορούν να πληρωθούν μισθοί, συντάξεις και πολλές άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις των Δήμων.

Θεωρούμε απαράδεκτη την τροπή που ενδεχομένως έχουν λάβει τα πράγματα και καλούμε το Υπουργείο Οικονομικών και τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα όπως επιληφθούν του θέματος αμέσως και δώσουν λύση στο πρόβλημα χωρίς καμιά χρονοτριβή.