Τερματισμός της διαπραγμάτευσης με την Green Dot για επίτευξη συλλογικής συμφωνίας

Μετά από πρωτοβουλία της Ένωσης Δήμων Κύπρου, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016, συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής και άλλων Δημάρχων με τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, για το θέμα της ανανέωσης της συμφωνίας μεταξύ της Green Dot και των Δήμων που έληξε τον Ιούλιο του 2015, αλλά και για τις καταγγελίες που έγιναν στον Γενικό Ελεγκτή για το θέμα της αδειοδότησης, λειτουργίας και ακολουθούμενων πρακτικών της Green Dot.

Μετά από ανταλλαγή απόψεων με τον Γενικό Ελεγκτή, η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Δήμων αποφάσισε όπως τερματίσει τη διαπραγμάτευση με την Green Dot για επίτευξη συλλογικής συμφωνίας, εφόσον παρατηρούνται σοβαρές διαφορές Δήμων με αυτήν την εταιρεία.

Συνεπώς, κάθε ενδιαφερόμενος Δήμος είναι ελεύθερος να λάβει τις δικές του αποφάσεις και να προχωρήσει ανάλογα με τις επιλογές του σε απευθείας διαπραγμάτευση με την Green Dot ή στη λήψη εκείνων των μέτρων που θεωρεί προς το συμφέρον του για συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας και μη συσκευασίας εντός των δημοτικών του ορίων.

Εν τω μεταξύ το όλο θέμα βρίσκεται κάτω από σοβαρή μελέτη στην Ελεγκτική Υπηρεσία και προτρέπομεν τα Μέλη μας  να προχωρήσουν σε τυχόν μελλοντικές αποφάσεις και ενέργειες τους υπό το φως των πορισμάτων του Γενικού Ελεγκτή, τα οποία και αναμένομεν.

Ένωση Δήμων Κύπρου
12 Απριλίου, 2016