Θέσεις της Ένωσης Δήμων Κύπρου σχετικά με τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Δελτίο Τύπου

΄Εγινε σήμερα συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΄Ενωσης Δήμων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη στην παρουσία και του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου.

Επισυνάπτεται το υπόμνημα το οποίο υποβλήθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και δίνει το γενικό πλαίσιο της Μεταρρύθμισης, όπως αυτό προκύπτει από ομόφωνη απόφαση των Δημάρχων.

Υπήρξε γενικότερη συναίνεση επί της φιλοσοφίας του πλαισίου όπως τέθηκε και θα υπάρξει συνέχεια.

 

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015