Υπερψηφίσθηκαν οι τροπολογίες της κυπριακής αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών αναφορικά με την Ενταξιακή Πορεία της Τουρκίας καθώς και την Πολιτιστική Κληρονομιά

Στην 111η Σύνοδο της ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕΕΤΠ), που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 16-17 Απριλίου, υπερψηφίστηκαν τροπολογίες στις Γνωμοδοτήσεις της ΕτΠ που αφορούν την ετήσια έκθεση της Κομισιόν για τη Διεύρυνση/Τουρκία ως επίσης και για την έκθεση της Κομισιόν για την Πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, οι οποίες κατατέθηκαν από τα Μέλη της Κυπριακής Αντιπροσωπείας κκ Ελένη Λουκαΐδου και Κυριάκο Χατζηττοφή, και συνυπογράφτηκαν από όλα τα Μέλη της κυπριακής αντιπροσωπείας.

Η κυρία Ελένη Λουκαΐδου, Αντιδήμαρχος Λευκωσίας, κατέθεσε τρεις τροπολογίες στην γνωμοδότηση για τη Διεύρυνση/Τουρκία, οι οποίες έγιναν αποδεκτές με συντριπτική πλειοψηφία. Οι τροπολογίες αυτές ,ενέταξαν στο κείμενο της γνωμοδότησης ότι η Επιτροπή των Περιφερειών :  ‘ελπίζει ότι η Τουρκία θα υποστηρίξει ενεργά τις προσπάθειες του ΟΗΕ για τον εντοπισμό μια δίκαιη, συνολική και διαρκή λύση στο Κυπριακό- καλεί την Τουρκία να αρχίσει την απόσυρση των δυνάμεών της από την Κύπρο και ενέργειες για τη μεταφορά της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου στα Ηνωμένα Έθνη, σύμφωνα με το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας 550 (1984), δεδομένου ότι αυτό θα αποτελούσε μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης και μια πραγματική ευκαιρία για την ειρήνη και την οικονομική , την κοινωνική και περιφερειακή ανάπτυξη και για τις δύο κοινότητες’.

Επιπλέον, με τις τροπολογίες της κυρίας Λουκαΐδου, η ΕΕτΠ καλεί την Τουρκία να διατηρήσει καλές σχέσεις γειτονίας με όλους τους γείτονες της, και υποστηρίζει ένθερμα το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τουρκικές ενέργειες που δημιουργούν εντάσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου.

Ο κύριος Κυριάκος Χατζηττοφής, Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου, πρότεινε δυο τροπολογίες στο κείμενο της γνωμοδότησης για την Πολιτιστική Κληρονομιά της Ευρώπης, οι οποίες υιοθετήθηκαν και κατατέθηκαν στη σύνοδο της Ολομέλειας από τη Σοσιαλιστική Ομάδα της ΕτΠ, και υπερψηφίσθηκαν. Οι τροπολογίες αυτές ενέταξαν στο κείμενο της Γνωμοδότησης την ανάγκη προστασίας και διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, με αναφορές στις παράνομες εξαγωγές πολιτιστικών αγαθών και την επιστροφή  κλοπιμαίων  ή παράνομα εξαγομένων πολιτιστικών αγαθών στο τόπο τους. Δια των τροπολογιών του κ Χατζηττοφή, η ΕΕτΠ ‘επισημαίνει το γεγονός ότι η καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και η μη εξουσιοδοτημένες ανασκαφές και διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, απειλεί τη βιωσιμότητα και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και παραμένουν ζητήματα που απαιτούν συλλογική δράση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.’

Στη Σύνοδο Ολομέλειας της ΕΕτΠ την Κυπριακή Αντιπροσωπεία αποτέλεσαν: η Επικεφαλής, κα Ελένη Λουκαΐδου, Αντιδήμαρχος Λευκωσίας, τα μέλη κ. Γεώργιος Γεωργίου, Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών, τα μέλη κ. Λούης Κουμενίδης, Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Λευκάρων, κα Λουΐζα Μαυρομμάτη, Αντιδήμαρχος Έγκωμης, και το αναπληρωματικό μέλος κ. Σταύρος Σταυρινίδης Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου.

Στο περιθώριο της  συνόδου  η Κυπριακή Αντιπροσωπεία είχε επίσης συνάντηση με το Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Κύπρου στην ΕΕ, Πρέσβη κ Κορνήλιο Κορνηλίου και ομάδα λειτουργών της Μόνιμης Αντιπροσωπείας, για , αλληλοενημέρωση πάνω σε τρέχοντα θέματα κοινού ενδιαφέροντος και ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την βελτιστοποίηση και ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ της Μόνιμης Αντιπροσωπείας και της Εθνικής Αντιπροσωπείας στην ΕτΠ και το Γραφείο της Ένωσης Δήμων Κύπρου στις Βρυξέλλες.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών είναι ένα από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  με εκπροσώπηση από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές των χωρών μελών της ΕΕ. Απαρτίζεται από 353 μέλη που κατέχουν τοπικά η περιφερειακά αιρετά αξιώματα. Το σώμα πραγματοποιεί 6 συνόδους ολομέλειας το χρόνο και συνέρχεται σε μικρότερα σχήματα θεματικών επιτροπών που καλύπτουν τους πιο κάτω τομείς: Ιθαγένεια, Διακυβέρνηση, Θεσμικές και Εξωτερικές Υποθέσεις (CIVEX), Φυσικοί Πόροι (NAT), Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, ενέργεια (ENVE), Πολιτική Εδαφικής Συνοχής και του Προϋπολογισμού της ΕΕ (COTER), Οικονομική Πολιτική (ECON), και Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Απασχόληση, Έρευνα και Πολιτισμός (SEDEC).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών  ενεργεί ως η φωνή των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ στη διαδικασία χάραξης Ευρωπαϊκών πολιτικών και του νομοθετικού έργου της ΕΕ.
Ένωση Δήμων Κύπρου
17 Απριλίου, 2015