Υπερψηφίσθηκαν οι τροπολογίες της κυπριακής αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών αναφορικά με την Ενταξιακή Πορεία της Τουρκίας

Στην 118η Σύνοδο της ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕΕτΠ), που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 15-16 Ιουνίου, υπερψηφίστηκαν οι κυπριακές τροπολογίες στη Γνωμοδότηση της ΕΕτΠ που αφορά την ετήσια έκθεση της Κομισιόν για τη Διεύρυνση/Τουρκία, οι οποίες κατατέθηκαν από την επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας κυρία Ελένη Λουκαΐδου, και συνυπογράφτηκαν από όλα τα Μέλη της κυπριακής αντιπροσωπείας και εξέχοντα μέλη της ΕΕτΠ από 3 πολιτικές ομάδες. 

Η κυρία Ελένη Λουκαΐδου, Αντιδήμαρχος Λευκωσίας, κατέθεσε τρεις τροπολογίες στην γνωμοδότηση για τη Διεύρυνση/Τουρκία, οι οποίες έγιναν αποδεκτές με συντριπτική πλειοψηφία. Οι τροπολογίες αυτές, ενέταξαν στο κείμενο της γνωμοδότησης ότι η Επιτροπή των Περιφερειών :  «ελπίζει ότι η Τουρκία θα υποστηρίξει ενεργά τις προσπάθειες του ΟΗΕ για τον εντοπισμό μιας δίκαιης, συνολικής και διαρκούς λύσης στο Κυπριακό- καλεί την Τουρκία να αρχίσει την απόσυρση των δυνάμεών της από την Κύπρο και να προβεί σε ενέργειες για τη μεταφορά της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου στα Ηνωμένα Έθνη, σύμφωνα με το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας 550 (1984), δεδομένου ότι αυτό θα αποτελούσε μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης και μια πραγματική ευκαιρία για την ειρήνη και την οικονομική , την κοινωνική και περιφερειακή ανάπτυξη και για τις δύο κοινότητες». 

Επιπλέον, με τις τροπολογίες της κυρίας Λουκαΐδου, στο κείμενο της γνωμοδότησης εντάχθηκε ότι η ΕΕτΠ «ενθαρρύνει, στηρίζει και ζητεί μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση του κυπριακού προβλήματος, στη βάση των αξιών στις οποίες θεμελιώνεται η ΕΕ· χαιρετίζει τα θετικά βήματα και τη δέσμευση για την εξεύρεση μιας αμοιβαία αποδεκτής λύσης και καλεί την Τουρκία να στηρίξει ενεργά τις προσπάθειες που καταβάλλονται προς αυτόν το σκοπό·» και ότι η ΕΕτΠ «ζητεί την πλήρη εφαρμογή του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση των θεωρήσεων προς όλα τα κράτη μέλη».

Για την αποδοχή και υπερψήφιση των πιο πάνω τροπολογιών της κυπριακής αντιπροσωπείας η Πρόεδρος και τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπείας στην ΕΕτΠ έδωσαν πραγματικές μάχες κατά τις συζητήσεις των πολιτικών ομάδων που προηγήθηκαν για να εξασφαλιστεί η αποδοχή και υποστήριξη των τροπολογιών και η υπερψήφιση τους. Συγκεκριμένα, η κυρία Λουκαΐδου, παρουσίασε τις τροπολογίες στην ομάδα του ΕΛΚ (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα) οι οποίες, σημειώνεται, είχαν προσυπογραφεί εκτός από τα λοιπά μέλη της κυπριακής αντιπροσωπείας, και από 2 πρώην προέδρους της ΕΕτΠ. Στην ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, έλαβαν το λόγο κατά τη συζήτηση τους η κυρία Λουΐζα Μαυρομμάτη (Αντιδήμαρχος Έγκωμης) και ο κύριος Κυριάκος Χατζηττοφής, (Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου) οι οποίοι υπογράμμισαν τη σημασία της εφαρμογής των υποχρεώσεων της Τουρκίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του σεβασμού των θεσμών και αποφάσεων της. Σημειώνεται ότι η ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, παραδοσιακά κρατούσε ουδέτερη στάση ή και αρνητική σε παρόμοιες τροπολογίες επι των ιδίων θεμάτων στο παρελθόν. Με τις παρεμβάσεις των κκ Χατζηττοφή και Μαυρομμάτη, καθώς και με την κατ’ ιδίαν συνάντηση του κου Χαράλαμπου Πίττα (Δήμαρχου Μόρφου) με την Πρόεδρο της Σοσιαλιστικής ομάδας κυρία Catiuscia Marini (Περιφερειάρχη Ούμπριας, Ιταλία) εξασφαλίσθηκε για πρώτη φορά μια ευνοϊκότερη και υποστηρικτική γραμμή από την Προεδρία της σοσιαλιστικής ομάδας της ΕΕτΠ.

Στη Σύνοδο Ολομέλειας της ΕΕτΠ την Κυπριακή Αντιπροσωπεία αποτέλεσαν: η Επικεφαλής, κα Ελένη Λουκαΐδου, Αντιδήμαρχος Λευκωσίας,  τα μέλη κκ. Λούης Κουμενίδης, Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Λευκάρων, Λουΐζα Μαυρομμάτη, Αντιδήμαρχος Έγκωμης, Χαράλαμπος Πίττας, Δήμαρχος Μόρφου και Κυριάκος Χατζηττοφής, Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου.

Στο περιθώριο της  συνόδου  η Κυπριακή Αντιπροσωπεία είχε επίσης συνάντηση με ομάδα λειτουργών της Μόνιμης Αντιπροσωπείας, για  αλληλοενημέρωση πάνω σε τρέχοντα θέματα και υποστήριξη στην διαδικασία της προώθησης των τροπολογιών.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών είναι ένα από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  με εκπροσώπηση από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές των χωρών μελών της ΕΕ. Απαρτίζεται από 353 μέλη που κατέχουν τοπικά η περιφερειακά αιρετά αξιώματα. Το σώμα πραγματοποιεί 6 συνόδους ολομέλειας το χρόνο και συνέρχεται σε μικρότερα σχήματα θεματικών επιτροπών που καλύπτουν τους πιο κάτω τομείς: Ιθαγένεια, Διακυβέρνηση, Θεσμικές και Εξωτερικές Υποθέσεις (CIVEX), Φυσικοί Πόροι (NAT), Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, ενέργεια (ENVE), Πολιτική Εδαφικής Συνοχής και του Προϋπολογισμού της ΕΕ (COTER), Οικονομική Πολιτική (ECON), και Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Απασχόληση, Έρευνα και Πολιτισμός (SEDEC).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών  ενεργεί ως η φωνή των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ στη διαδικασία χάραξης Ευρωπαϊκών πολιτικών και του νομοθετικού έργου της ΕΕ.

Ένωση Δήμων Κύπρου
17 Ιουνίου, 2016.