Υπογραφή των Παγκύπριων Συλλογικών Συμβάσεων για την περίοδο 1.1.2017 – 31.12.2018

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019, η τελετή υπογραφής των Παγκύπριων Συλλογικών Συμβάσεων που διέπουν τους όρους υπηρεσίας του υπαλληλικού και του εργατικού προσωπικού των Δήμων, για την περίοδο 1.1.2017- 31.12.2018.

Οι Παγκύπριες Συλλογικές Συμβάσεις (Π.Σ.Σ.) είναι οι δεύτερες που υπογράφονται και αποτελούν συνέχεια των Π.Σ.Σ. 2015-16 (που υπογράφηκαν στις 5.12.2017).

Με τις Παγκύπριες Συλλογικές Συμβάσεις 2017-18, προωθήθηκε ένας σημαντικός κοινός στόχος, Δήμων και Συντεχνιών, για περιορισμό των διαφορών που υπάρχουν από Δήμο σε Δήμο,  όσον αφορά τα ωφελήματα του προσωπικού των Δήμων.

Μιλώντας στην τελετή ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων κ. Ανδρέας Βύρας, συγχάρηκε τον Πρόεδρο και τα Μέλη της ΜΕΠ καθώς και τις Συντεχνίες για την όλη προσπάθεια που κατέβαλαν για την συνομολόγηση των Π.Σ.Σ. και ανέφερε πως στις επόμενες Π.Σ.Σ. θα περιοριστούν ακόμη περισσότερο οι διαφοροποιήσεις στα παρεχόμενα ωφελήματα στους Δήμους. Στόχος, δήλωσε ο κ. Βύρας, είναι η εξάλειψη των διαφορών το συντομότερο δυνατό, ώστε να υπάρχει μία κοινή Π.Σ.Σ. για όλους τους Δήμους.

Στην τελετή παρέστησαν ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, Δήμαρχοι, ο Πρόεδρος και ο Αν. Πρόεδρος της ΜΕΠ, Δημοτικοί Γραμματείς , ο Αν. Γραμματέας της Ένωσης Δήμων, εκπρόσωποι των Συντεχνιών, ο Γενικός Διευθυντής της Ο.Ε.Β. και Λειτουργοί διαφόρων Δήμων.