ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΜΕ

Πληροφορείσθε ότι την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012 στις 9:00 π.μ. στο Δημαρχείο Στροβόλου θα γίνει το Κοινοπολιτειακό Συνέδριο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση με συμμετοχή των Ευρωπαϊκών χωρών-μελών της Κοινοπολιτείας που είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Μάλτα και η Κύπρος.

Το συνέδριο, που φέτος διοργανώνεται στην Κύπρο από την ΄Ενωση Δήμων και το Υπουργείο Εσωτερικών, σκοπόν έχει τη συζήτηση θεμάτων των Τοπικών Αρχών υπό το πρίσμα της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης από την Κύπρο κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012 και θα συγκεντρωθεί κυρίως σε θέματα διαπραγμάτευσης για τη διασφάλιση ευρωπαϊκών κονδυλίων για την περίοδο 2014-2020 καθώς και για θέματα μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Από πλευράς Ηνωμένου Βασιλείου και Μάλτας θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμοι αιρετοί και άλλοι αξιωματούχοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και από πλευράς Κύπρου Δήμαρχοι, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Γραφείο Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης και το Γραφείο Προγραμματισμού.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Ανδρέας Ασσιώτης και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Πέτρος Ευτυχίου.

Είσθε όλοι ευπρόσδεκτοι για κάλυψη του Συνεδρίου.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
5 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2012