ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ Pro-I3T: ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στις 11 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης ημερίδα ενημέρωσης των Δήμων της Κύπρου για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, στo ξενοδοχείο Holiday Inn στη Λευκωσία. Η ημερίδα διοργανώθηκε από την Ένωση Δήμων Κύπρου, στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου Pro-I3T.

Το περιεχόμενο της ημερίδας αφορούσε την ενημέρωση των αιρετών και των στελεχών των Δήμων της Κύπρου, σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τις δράσεις και τις πρακτικές προετοιμασίας, την υλοποίηση και την αφομοίωση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Στην ημερίδα συμμετείχαν λειτουργοί Δήμων και Περιφερειών από Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι παρουσίασαν σχετικό υλικό από τη μέχρι σήμερα εμπειρία τους, καλές πρακτικές, καθώς επίσης και χρήσιμες οδηγίες για την προετοιμασία των Δήμων στην υποβολή προτάσεων.

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε στην ημερίδα ο Γραμματέας της Ένωσης Δήμων Κύπρου κ. Γιάννης Αντωνιάδης. Ακολούθησε   παρουσίαση του έργου Pro-I3T και των ενημερωτικών εργαλείων του και στη συνέχεια η κα Regine Kramer, Συντονίστρια Πολιτικής της Συνέλευσης των Περιφερειών της Ευρώπης (ΣΠΕ) και η κα Ουρανία Γεωργουτσάκου, Αρμόδια Συντονισμού Πολιτικής της ΣΠΕ παρουσίασαν στους συμμετέχοντες τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης και τις δράσεις της, καθώς και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προκύπτουν μέσω της ΣΠΕ για τους Δήμους της Κύπρου.

Ακολούθησε η παρουσίαση τριών καλών πρακτικών. Αρχικά, ο κ. Cédric Virciglio, Διευθυντής του Γραφείου Βρυξελλών της Περιφέρειας της Αλσατίας (Γαλλία) μίλησε για το πώς καλύπτουμε τις ανάγκες του Δήμου μας μέσω των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και έδωσε μια σειρά παραδειγμάτων από ευρωπαϊκά έργα τα οποία υλοποιούνται στην Αλσατία.

Στη συνέχεια ο Δρ. David Moser, Ερευνητής στο Ινστιτούτο Ανανεώσιμης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας του Μπολζάνο (Ιταλία) παρουσίασε το έργο «PV Initiative» για τη χρήση φωτοβολταϊκών και μίλησε για την ανάγκη συνεργασίας των Τοπικών Αρχών με τα πανεπιστήμια.

Τέλος, ο κ. Mario Miranda, Πρόεδρος του ΜΚΟ Norte Crescente από τις Αζόρες (Πορτογαλία) παρουσίασε μία σειρά από έργα που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και μίλησε για την ανάγκη συνεργασίας των Τοπικών Αρχών με τους ΜΚΟ.

Τις παρουσιάσεις ακολούθησε συζήτηση των συμμετεχόντων με τους ομιλητές, και η ημερίδα έκλεισε με την παράθεση γεύματος.

Παρουσιάσεις των ομιλητών:

 

Διαγωνισμός για την Εξασφάλιση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Πληροφορικής για τη Δημιουργία της Αναγκαίας Υποδομής για την Ενιαία Μηχανογράφηση των Δήμων της Κύπρου και για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στους Δήμους της Κύπρου

Η Ένωση Δήμων Κύπρου ζητά προσφορές για την Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Πληροφορικής για τη Δημιουργία της Αναγκαίας Υποδομής για την Ενιαία Μηχανογράφηση των Δήμων της Κύπρου και για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στους Δήμους της Κύπρου. Οι απαιτούμενες υπηρεσίες του παρόντος διαγωνισμού χωρίζονται σε δυο φάσεις: 1. Στη Φάση 1, όπου ο επιτυχών προσφοροδότης αναμένεται να καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση στους Δήμους της Κύπρου σε σχέση με τις λειτουργίες και διαδικασίες και τον τεχνολογικό εξοπλισμό (λογισμικά προγράμματα, τεχνικός εξοπλισμός hardware, συνδέσεις ευρυζωνικών υπηρεσιών, διαδικτυακές υποδομές, κ.α.) του κάθε Δήμου ξεχωριστά και 2. Στη Φάση 2, όπου αναμένεται να ετοιμαστεί και να υποβληθεί Μελέτη για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί το Αντικείμενο της Σύμβασης, όπου θα εξετάζονται μεταξύ άλλων και οι διάφορες επιλογές για την υλοποίηση του συστήματος. Αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε πατώντας στα “έγγραφα” εδώ από πάνω. Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι επίσης διαθέσιμα μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη σελίδα:
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=667247

Ευρωπαϊκό έργο Pro-I3T

Μετά από πρόταση που υπέβαλε η Ένωση Δήμων Κύπρου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη Για Τους Πολίτες», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να συγχρηματοδοτήσει τη συνεργασία της Ένωσης Δήμων Κύπρου με τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης (AER), για την προώθηση και την ανάπτυξη θεματικών αδελφοποιήσεων μεταξύ των μελών τους, αλλά και με πόλεις από όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το έργο Pro-I3T (Providing Information Tools on Thematic Twinning) θα ξεκινήσει στις 9 Ιανουαρίου 2012 και θα έχει διάρκεια 12 μήνες. Κατά τη διάρκεια του έργου, Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές από όλη την Ευρώπη θα εκπαιδευτούν στο πώς να ορίζουν θεματικές προτεραιότητες για ευρωπαϊκά έργα, να διατυπώνουν σωστά τις ιδέες τους, να βρίσκουν εταίρους και να σχεδιάζουν στοχευμένες ενέργειες.

Για να γίνει αυτό, θα προσφερθεί στους συμμετέχοντες λεπτομερής πληροφόρηση και κατάρτιση σχετικά με το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες», καθώς και ένας λεπτομερής κατάλογος με όλα τα άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα που μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις δράσεις τους. 15 ολοκληρωμένοι θεματικοί οδηγοί (για την εκπαίδευση και τη νεολαία, τον πολιτισμό και τα μέσα ενημέρωσης, την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις, την έρευνα και ανάπτυξη, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, τις εξωτερικές σχέσεις και την αναπτυξιακή βοήθεια, το εμπόριο, την ενέργεια, το περιβάλλον, τις μεταφορές, τη δημόσια υγεία και την προστασία των καταναλωτών, τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, την τεχνολογία της πληροφορίας, τη γεωργία και την αλιεία) θα συνταχθούν στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Κάθε οδηγός θα περιλαμβάνει: α) πληροφορίες για τη δομή και τη λειτουργία της ΕΕ, β) παρουσίαση του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» και του πώς μια ιδέα για έργο ή δράση θα μπορούσε να διατυπωθεί σωστά και να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα, γ) έναν πλήρη κατάλογο όλων των άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν ένα έργο σε αυτό το θεματικό πεδίο (π.χ. εκπαίδευση και νεολαία) και δ) λεπτομερή μεθοδολογία για το πώς μπορεί να ετοιμαστεί και να υποβληθεί μία πρόταση χρηματοδότησης ενός έργου ή μιας δράσης.

Δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια (ένα στην Κύπρο και ένα στις Βρυξέλλες) θα διδάξουν τους λειτουργούς των Δήμων και των Περιφερειών, πώς να χρησιμοποιούν το παρεχόμενο πληροφοριακό υλικό και πώς να χρηματοδοτούν καλύτερα τις δράσεις τους.

Το έργο Pro-I3T θα συγχρηματοδοτηθεί από το «Μέτρο 2.2. Μέτρα υποστήριξης» του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες», το οποίο αποτελεί εργαλείο για την ανάπτυξη της ποιότητας των σχεδίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο της δράσης 1 «Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη» του προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php.

Αγορά υπηρεσιών από την Ένωση Δήμων Κύπρου για διεκπεραίωση οργανωτικών και διοικητικών θεμάτων της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων

Η Ένωση Δήμων Κύπρου ενδιαφέρεται να αγοράσει υπηρεσίες για κάλυψη οργανωτικών και διοικητικών αναγκών της Επιτροπής των Κατεχόμενων Δήμων, για περίοδο ενός έτους, με προοπτική ανανέωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν πανεπιστημιακό δίπλωμα στις Ευρωπαϊκές Σπουδές ή στις Δημόσιες ή Διεθνείς Σχέσεις ή στα Νομικά ή στις Πολιτικές Επιστήμες με 3χρονη τουλάχιστον πείρα σε ευρωπαϊκά θέματα, να γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική και την αγγλική γλώσσα (γνώση της Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν), να είναι πολύ καλοί χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Excel, Outlook, e-mail και γενικά στη διαχείριση και μετατροπή ηλεκτρονικών δεδομένων) και να έχουν διοικητικές ικανότητες, ώστε το άτομο που θα επιλεγεί να μπορεί να διεκπεραιώνει τις υποχρεώσεις της Επιτροπής όπως περιγράφονται πιο κάτω:

1. Συμμετοχή σε συνεδρίες της Επιτροπής, ετοιμασία και φύλαξη πρακτικών των συνεδριών, διεκπεραίωση των αποφάσεων και διεξαγωγή της συνεπαγόμενης αλληλογραφίας.
2. Οργανωτική και διοικητική υποστήριξη στη λειτουργία της Επιτροπής και των διεθνών υποχρεώσεων των κατεχομένων Δήμων.
3. Επικοινωνία με τους κατεχόμενους Δήμους, ετοιμασία ανακοινώσεων, επιστολών και προβολή των δραστηριοτήτων της Επιτροπής και των κατεχόμενων Δήμων σε θέματα διαφώτισης για το κυπριακό πρόβλημα.
4. Επαφές με άτομα και οργανωμένα σύνολα στην Κύπρο και στο εξωτερικό για θέματα σχετικά με τα καθήκοντα του.

Η ετήσια αντιμισθία θα είναι μέχρι €25.000,000 και θα κατανέμεται ισόποσα, μηνιαία.

Η παροχή των συμφωνηθεισών υπηρεσιών θα γίνεται εντός του ωραρίου λειτουργίας των γραφείων της Ένωσης Δήμων και όπου χρειαστεί για έκτακτη υποχρέωση ή αντιπροσώπευση της Επιτροπής, εκτός των ωρών αυτών. Οι ώρες παροχής υπηρεσιών θα είναι περίπου 130 το μήνα (ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας), με δικαίωμα απουσίας 20 εργάσιμων ημερών ετήσια, πέραν των επισήμων αργιών. Οι συμφωνηθείσες υπηρεσίες θα παρέχονται μέσα στα καθορισμένα σε κάθε περίπτωση χρονικά πλαίσια.

Οι αιτητές / αιτήτριες θα πρέπει να εκφράσουν γραπτώς το ενδιαφέρον τους προς την ΄Ενωση Δήμων Κύπρου (Τ.Θ. 22033, 1516 Λευκωσία, τηλ. 22 44 5170), μέχρι και την 1η Φεβρουαρίου 2012, μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα των τίτλων σπουδών και βεβαίωση της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Οι άρρενες αιτητές πρέπει να έχουν συμπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία.

Η διαδικασία πρόσληψης θα περιλαμβάνει γραπτή εξέταση και προφορική συνέντευξη.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ: Ανακοίνωση ενόψει της επικείμενης συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου

Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων ζητά να τεθεί ξεκάθαρα στην επικείμενη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου το θέμα του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο κ. Αλεξάντερ Ντάουνερ, του οποίου η συμπεριφορά δε συνάδει με το ρόλο που του έχει ανατεθεί και είναι εντελώς απαράδεκτη.

Είναι έντονο το αίσθημα ανάμεσα στο λαό και κυρίως ανάμεσα στον προσφυγικό κόσμο, ότι ο ρόλος και η λύση που προωθεί ο κ. Ντάουνερ ευνοούν καθαρά την τουρκική πλευρά και σκοπό έχουν να υποβαθμίσουν την κρατική οντότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο κ. Ντάουνερ συμπεριφέρεται ως υπερκυβερνήτης της Κύπρου προσβάλλοντας το σύνολο του λαού και κυρίως τον προσφυγικό κόσμο και το θέμα πρέπει να συζητηθεί στο Εθνικό Συμβούλιο στη σωστή του διάσταση.

Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων έχει προ ημερών ζητήσει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να εκφράσει τις γενικότερες ανησυχίες των προσφυγικών Δήμων της Κύπρου για το Κυπριακό και θα θέσει στη συζήτηση και το θέμα του κ. Ντάουνερ.

Εκλογική Γενική Συνέλευση Ένωσης Δήμων Κύπρου

Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων για εκλογή νέου Προέδρου και νέας Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης θα πραγματοποιηθεί την Tρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012, σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού της Ένωσης Δήμων.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ένωσης Δήμων, η Γενική Συνέλευση θα εκλέξει σε δύο ξεχωριστές ψηφοφορίες τον Πρόεδρο και τα δέκα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, τα οποία εκλέγονται με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Ο Πρόεδρος και τα δέκα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα εκλεγούν θα αποτελούν τη νέα ενδεκαμελή Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης για τη δημοτική περίοδο 2012-2016.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ

Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων ζητά την άμεση παρέμβαση του Κράτους και της Βουλής των Αντιπροσώπων ώστε να αρθούν οι καταστάσεις οι οποίες ωθούν μερικούς πρόσφυγες στο να πωλούν τη γη τους στην Τουρκία μέσω της ούτω καλούμενης «Επιτροπής Ακινήτου Ιδιοκτησίας» (Immovable Property Commission = IPC).

Μέχρι την επίλυση των προβλημάτων επιβάλλεται η άμεση επίσημη προειδοποίηση προς όλους τους νόμιμους ιδιοκτήτες περιουσιών, προειδοποίηση από το Κράτος, και τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Η Τουρκία για να εξαγοράσει όσο το δυνατόν περισσότερο έδαφος της κατεχόμενης μας πατρίδας και να εξαλείψει το αντικείμενο του αγώνα επιστροφής μας, έχει δημιουργήσει την ούτω καλούμενη «Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας» (ΕΑΠ).

2. Η Τουρκική ΕΑΠ ενώ παραπλανεί ώστε να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους πρόσφυγες οι οποίοι βρίσκονται σε οικονομική απόγνωση, μόλις αυτοί αποταθούν τους απειλεί προφορικά με τηλεφωνήματα των Τουρκοκύπριων δικηγόρων, ότι εάν δεν αποσύρουν το αίτημά τους για αποζημίωση για απολεσθέντα εισοδήματα η υπόθεσή τους δεν θα προχωρήσει.

3. Η Τουρκική ΕΑΠ σταμάτησε από την αρχή να αποζημιώνει για τη γη που παραπλανητικά αγοράζει. Στην πραγματικότητα κλέβει την περιουσία κάποιου με την ίδια την υπογραφή του Ελληνοκύπριου ιδιοκτήτη εκμεταλλευόμενη την οικονομική του απόγνωση, με πενταροδεκάρες.

4. Η Τουρκική ΕΑΠ δεν επιτρέπει καν σε Ελληνοκύπριο Δικηγόρο να παρουσιαστεί ενώπιόν της.

5. Η τουρκική ΕΑΠ κοροϊδεύει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ότι αποτελεί δήθεν «εσωτερικό ένδικο μέσο» της Τουρκίας ενώ αντίθετα όλα τα έγγραφα, διαδικασίες κλπ διαφημίζουν και τείνουν να ενδυναμώσουν το ψευδοκράτος (TRNC) της εισβάλουσας σε Ευρωπαϊκό νησί Τουρκίας.

6. Καλούνται όλοι οι πρόσφυγες και νόμιμοι κάτοχοι περιουσίας στα κατεχόμενα να επιδείξουν υπομονή και να ζητούν βοήθεια από την Κυπριακή Δημοκρατία για καθοδήγηση και προστασία.

Τέλος, το θέμα της μεταφοράς συντελεστή δόμησης θα πρέπει να μελετηθεί σοβαρά από την Κυβέρνηση μεταξύ άλλων αντισταθμιστικών μέτρων.

20 Φεβρουαρίου 2012

Αποτελέσματα της Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δήμων Κύπρου

Έγινε χθες στη Λευκωσία η Εκλογική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

Πρόεδρος εξελέγη ο Δήμαρχος Αμμοχώστου κ. Αλέξης Γαλανός.

Στη δεκαμελή Εκτελεστική Επιτροπή εξελέγησαν οι εξής:

Σάββας Βέργας, Δήμαρχος Πάφου,
Σταύρος Γερολατσίτης, Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου,
Γεώργιος Γεωργίου, Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών,
Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, Δήμαρχος Λευκωσίας,
Ελένη Λουκαϊδου, Δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας,
Ανδρέας Λουρουτζιάτης, Δήμαρχος Λάρνακας,
Λουϊζα Μαυρομμάτη, Αντιδήμαρχος ΄Εγκωμης,
Χαράλαμπος Πίττας, Δήμαρχος Μόρφου,
Κωστάκης Χατζηκακού, Δημοτικός Σύμβουλος Αμμοχώστου,
Κυριάκος Χατζηττοφής, Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου.

Αντιπρόεδρος εξελέγη ο Δήμαρχος Πάφου κ. Σάββας Βέργας.

Μετά το τέλος της εκλογής της, η Εκτελεστική Επιτροπή παρακάθησε στην πρώτη της συνεδρία και ασχολήθηκε με επείγοντα θέματα καθώς και με τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων της.


ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012.

Η κα Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου, εισηγήτρια της έκθεσης αναφορικά με την τοπική δημοκρατία στη Λιθουανία

Στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Ελέγχου και Παρακολούθησης του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία συνεδρίασε στην Στοκχόλμη την 24 Φεβρουαρίου 2012 βρισκόταν και το θέμα της Τοπικής και Περιφερειακής Δημοκρατίας στη Λιθουανία.

Κατά την διάρκεια της εν λόγω συνάντησης, το μόνιμο μέλος της Ένωσης Δήμων στο Κογκρέσο του Συμβουλίου της Ευρώπης, Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου, παρουσίασε ως εισηγήτρια, έκθεση αναφορικά με την τοπική δημοκρατία στη Λιθουανία η οποία ετοιμάστηκε μετά από επίσκεψη αντιπροσωπείας της αρμόδιας επιτροπής του Κογκρέσου στη Λιθουανία μεταξύ 6 και 8 Ιουνίου 2011.

Η επίσημη αποστολή η οποία αποτελείτο από δύο μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης εκ των οποίων η κα Λοϊζίδου, τον Ιρλανδό εμπειρογνώμονα David Morgan και δύο μέλη της Γραμματείας της επιτροπής, συναντήθηκε με δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, εκπροσώπους κρατικών και τοπικών αρχών, δικαστές, υπουργούς, μέλη του συλλόγου των τοπικών αρχών και εμπειρογνώμονες.

Η αντιπροσωπεία από τις πρώτες συναντήσεις υιοθέτησε ως σημαντικότερα ευρήματα αφενός ότι οι αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα της Λιθουανίας και αφετέρου ότι η αρχή της επικουρικότητας λειτουργεί και είναι σεβαστή.

Επιπλέον το 2010 το καθεστώς των περιφερειών στη Λιθουανία, οι οποίες μέχρι τότε λειτουργούσαν ως 2ος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλαξε και οι αρμοδιότητες των περιφερειών μεταφέρθηκαν σε κεντρικό ή τοπικό επίπεδο. Με αυτή την αλλαγή, μεταφέρθηκαν αρμοδιότητες σε τοπικό επίπεδο χωρίς να μεταφερθούν και τα ανάλογα κονδύλια για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων την ίδια ώρα που και οι δυνατότητες δανεισμού των τοπικών αρχών περιορίστηκαν.

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι η Ένωση Δήμων στην οποία ανήκουν τα δημαρχεία στη Λιθουανία δεν έχει την δυνατότητα να τα εκπροσωπήσει ενώπιον των δικαστηρίων.

Η πρωτεύουσα της Λιθουανίας, το Βίλνιους, δεν έχει το αναμενόμενο νομικό καθεστώς της πρωτεύουσας με ότι αυτό συνεπάγεται σε αρμοδιότητες και παραχώρηση κρατικών κονδυλίων.

Η έκθεση της αντιπροσωπείας και κατ΄επέκταση της Επιτροπής εμπεριέχει τις κάτωθι εισηγήσεις προς τις Λιθουανικές αρχές οι οποίες τέθηκαν προς έγκριση στην συνεδρίαση της 24η Φεβρουαρίου 2012 στη Στοκχόλμη:

  • Να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν την μεταφορά σημαντικών οικονομικών κονδυλίων στις τοπικές αρχές.
  • Να αποζημιώσουν τις τοπικές αρχές για την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του περιφερειακού επιπέδου τοπικής αυτοδιοίκησης.
  • Να επαναρχίσει ο διάλογος για το ειδικό καθεστώς που θα πρέπει να αποκτήσει το Βίλνιους.
  • Να διαβεβαιώσουν ότι η Ένωση Δήμων της Λιθουανίας θα μπορεί να εκπροσωπήσει όλα τα δημαρχεία ενώπιον των τοπικών δικαστηρίων.
  • Να ενθαρρύνουν και να αναπτύξουν την συμμετοχή των πολιτών μέσα από επιπρόσθετες διαδικασίες π.χ τοπικά δημοψηφίσματα που να ενισχύουν τον ρόλο της γειτονιάς.
  • Να ενδυναμώσουν το ρόλο του Επιτρόπου Διοικήσεως για πιθανά παράπονα πολιτών εναντίον δημαρχείων.

Από την ως άνω έκθεση και από άλλες παρόμοιες που ετοιμάζονται σε τακτά διαστήματα για όλες τις χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης συνάγονται χρήσιμα συμπεράσματα και διαφαίνονται χρήσιμες πρακτικές που είναι καλό να λαμβάνονται υπόψιν ειδικά από χώρες σαν την δική μας που βρίσκονται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Πρώτη τακτική συνεδρία της εντεκαμελούς Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Δήμων Κύπρου

Διεξήχθη χθες Τετάρτη 29.2.2012 η πρώτη τακτική συνεδρία της εντεκαμελούς Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Δήμων με συμμετοχή όλων των μελών και συγκεκριμένα του Προέδρου κ. Αλέξη Γαλανού, του Αντιπροέδρου κ. Σάββα Βέργα, και των μελών κ.κ. Σταύρου Γερολατσίτη, Γιώργου Γεωργίου, Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη, Ελένης Λουκαϊδου, Ανδρέα Λουρουτζιάτη, Λουΐζας Μαυρομμάτη, Χαράλαμπου Πίττα, Κωστάκη Χατζηκακού και Κυριάκου Χατζηττοφή.

Η Επιτροπή ασχολήθηκε με σειρά θεμάτων με κυριότερα τα πιο κάτω:

Πρώτο θέμα ήταν τα πολύ άσχημα οικονομικά των Δήμων μετά τις περικοπές της κρατικής χορηγίας από την Κυβέρνηση και τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αποφασίσθηκε να ζητηθούν άμεσα συναντήσεις με τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, καθώς και με τον Πρόεδρο της Βουλής και τους Αρχηγούς των Κοινοβουλευτικών κομμάτων, για συζήτηση του θέματος και εξεύρεση τρόπων επίλυσης του.

Δεύτερο θέμα ήταν ο ορισμός των εκπροσώπων των Δήμων στις διάφορες Επιτροπές τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό. Συμφωνήθηκε να ζητηθούν και εισηγήσεις από τις πολιτικές ομάδες με στόχο τη διακομματική και γεωγραφική εκπροσώπηση, με βάση τις σωστές αναλογίες και ισορροπίες.