Εκλογική Γενική Συνέλευση Ένωσης Δήμων Κύπρου

Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων για εκλογή νέου Προέδρου και νέας Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης θα πραγματοποιηθεί την Tρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012, σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού της Ένωσης Δήμων.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ένωσης Δήμων, η Γενική Συνέλευση θα εκλέξει σε δύο ξεχωριστές ψηφοφορίες τον Πρόεδρο και τα δέκα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, τα οποία εκλέγονται με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Ο Πρόεδρος και τα δέκα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα εκλεγούν θα αποτελούν τη νέα ενδεκαμελή Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης για τη δημοτική περίοδο 2012-2016.