ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ Pro-I3T: ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στις 11 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης ημερίδα ενημέρωσης των Δήμων της Κύπρου για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, στo ξενοδοχείο Holiday Inn στη Λευκωσία. Η ημερίδα διοργανώθηκε από την Ένωση Δήμων Κύπρου, στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου Pro-I3T.

Το περιεχόμενο της ημερίδας αφορούσε την ενημέρωση των αιρετών και των στελεχών των Δήμων της Κύπρου, σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τις δράσεις και τις πρακτικές προετοιμασίας, την υλοποίηση και την αφομοίωση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Στην ημερίδα συμμετείχαν λειτουργοί Δήμων και Περιφερειών από Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι παρουσίασαν σχετικό υλικό από τη μέχρι σήμερα εμπειρία τους, καλές πρακτικές, καθώς επίσης και χρήσιμες οδηγίες για την προετοιμασία των Δήμων στην υποβολή προτάσεων.

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε στην ημερίδα ο Γραμματέας της Ένωσης Δήμων Κύπρου κ. Γιάννης Αντωνιάδης. Ακολούθησε   παρουσίαση του έργου Pro-I3T και των ενημερωτικών εργαλείων του και στη συνέχεια η κα Regine Kramer, Συντονίστρια Πολιτικής της Συνέλευσης των Περιφερειών της Ευρώπης (ΣΠΕ) και η κα Ουρανία Γεωργουτσάκου, Αρμόδια Συντονισμού Πολιτικής της ΣΠΕ παρουσίασαν στους συμμετέχοντες τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης και τις δράσεις της, καθώς και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προκύπτουν μέσω της ΣΠΕ για τους Δήμους της Κύπρου.

Ακολούθησε η παρουσίαση τριών καλών πρακτικών. Αρχικά, ο κ. Cédric Virciglio, Διευθυντής του Γραφείου Βρυξελλών της Περιφέρειας της Αλσατίας (Γαλλία) μίλησε για το πώς καλύπτουμε τις ανάγκες του Δήμου μας μέσω των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και έδωσε μια σειρά παραδειγμάτων από ευρωπαϊκά έργα τα οποία υλοποιούνται στην Αλσατία.

Στη συνέχεια ο Δρ. David Moser, Ερευνητής στο Ινστιτούτο Ανανεώσιμης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας του Μπολζάνο (Ιταλία) παρουσίασε το έργο «PV Initiative» για τη χρήση φωτοβολταϊκών και μίλησε για την ανάγκη συνεργασίας των Τοπικών Αρχών με τα πανεπιστήμια.

Τέλος, ο κ. Mario Miranda, Πρόεδρος του ΜΚΟ Norte Crescente από τις Αζόρες (Πορτογαλία) παρουσίασε μία σειρά από έργα που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και μίλησε για την ανάγκη συνεργασίας των Τοπικών Αρχών με τους ΜΚΟ.

Τις παρουσιάσεις ακολούθησε συζήτηση των συμμετεχόντων με τους ομιλητές, και η ημερίδα έκλεισε με την παράθεση γεύματος.

Παρουσιάσεις των ομιλητών:

 

Ευρωπαϊκό έργο Pro-I3T

Μετά από πρόταση που υπέβαλε η Ένωση Δήμων Κύπρου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη Για Τους Πολίτες», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να συγχρηματοδοτήσει τη συνεργασία της Ένωσης Δήμων Κύπρου με τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης (AER), για την προώθηση και την ανάπτυξη θεματικών αδελφοποιήσεων μεταξύ των μελών τους, αλλά και με πόλεις από όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το έργο Pro-I3T (Providing Information Tools on Thematic Twinning) θα ξεκινήσει στις 9 Ιανουαρίου 2012 και θα έχει διάρκεια 12 μήνες. Κατά τη διάρκεια του έργου, Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές από όλη την Ευρώπη θα εκπαιδευτούν στο πώς να ορίζουν θεματικές προτεραιότητες για ευρωπαϊκά έργα, να διατυπώνουν σωστά τις ιδέες τους, να βρίσκουν εταίρους και να σχεδιάζουν στοχευμένες ενέργειες.

Για να γίνει αυτό, θα προσφερθεί στους συμμετέχοντες λεπτομερής πληροφόρηση και κατάρτιση σχετικά με το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες», καθώς και ένας λεπτομερής κατάλογος με όλα τα άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα που μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις δράσεις τους. 15 ολοκληρωμένοι θεματικοί οδηγοί (για την εκπαίδευση και τη νεολαία, τον πολιτισμό και τα μέσα ενημέρωσης, την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις, την έρευνα και ανάπτυξη, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, τις εξωτερικές σχέσεις και την αναπτυξιακή βοήθεια, το εμπόριο, την ενέργεια, το περιβάλλον, τις μεταφορές, τη δημόσια υγεία και την προστασία των καταναλωτών, τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, την τεχνολογία της πληροφορίας, τη γεωργία και την αλιεία) θα συνταχθούν στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Κάθε οδηγός θα περιλαμβάνει: α) πληροφορίες για τη δομή και τη λειτουργία της ΕΕ, β) παρουσίαση του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» και του πώς μια ιδέα για έργο ή δράση θα μπορούσε να διατυπωθεί σωστά και να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα, γ) έναν πλήρη κατάλογο όλων των άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν ένα έργο σε αυτό το θεματικό πεδίο (π.χ. εκπαίδευση και νεολαία) και δ) λεπτομερή μεθοδολογία για το πώς μπορεί να ετοιμαστεί και να υποβληθεί μία πρόταση χρηματοδότησης ενός έργου ή μιας δράσης.

Δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια (ένα στην Κύπρο και ένα στις Βρυξέλλες) θα διδάξουν τους λειτουργούς των Δήμων και των Περιφερειών, πώς να χρησιμοποιούν το παρεχόμενο πληροφοριακό υλικό και πώς να χρηματοδοτούν καλύτερα τις δράσεις τους.

Το έργο Pro-I3T θα συγχρηματοδοτηθεί από το «Μέτρο 2.2. Μέτρα υποστήριξης» του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες», το οποίο αποτελεί εργαλείο για την ανάπτυξη της ποιότητας των σχεδίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο της δράσης 1 «Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη» του προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ Pro-I3T: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 22-24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Ένωση Δήμων Κύπρου μέσω του Γραφείου της στις Βρυξέλλες, διοργανώνει μια εκπαιδευτική επίσκεψη στην «Πρωτεύουσα της ΕΕ» προκειμένου οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με την πραγματικότητα των Βρυξελλών, να γνωρίσουν το εκεί Γραφείο μας και τις δράσεις του, αλλά και να ενημερωθούν για τις δυνατότητες χρηματοδοτήσεων και άλλων δράσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σκοπός της επίσκεψης είναι οι συμμετέχοντες, εκμεταλλευόμενοι τη δυνατότητα που τους παρέχει η Ένωση Δήμων μέσω του Γραφείου Βρυξελλών, να γνωρίσουν από κοντά τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, τους Λειτουργούς τους και τις μεθόδους εργασίας τους, αλλά και να επικεντρώσουν την προσοχή τους σε συγκεκριμένα θέματα και επαφές που οι ίδιοι επιθυμούν σύμφωνα με τα καθήκοντά τους στους Δήμους.

Η φετινή επίσκεψη απευθύνεται πρώτιστα στους νεοεκλεγέντες Δημάρχους αλλά και τους νέους Δημοτικούς Γραμματείς των Δήμων της Κύπρου. Το διάστημα παραμονής των συμμετεχόντων στις Βρυξέλλες θα περιλαμβάνει δύο διανυκτερεύσεις και αναμένεται να πραγματοποιηθεί από τις 22 έως τις 24 Οκτωβρίου 2012.

Διευκρινίζεται ότι όλα τα έξοδα των συμμετεχόντων (αεροπορικά, διαμονή και διατροφή) καλύπτονται από την Ένωση Δήμων Κύπρου, μέσω του Ευρωπαϊκού Έργου Pro-I3T (www.proi3t.eu), το οποίο έχει εξασφαλίσει το Γραφείο Βρυξελλών της Ένωσης Δήμων, και το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες».

Υπενθυμίζουμε, ότι το ευρωπαϊκό έργο  Pro-I3T (Providing Information Tools on Thematic Twinning), προωθεί τη συνεργασία της Ένωσης Δήμων Κύπρου με τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης (Σ.Π.Ε.), για την προώθηση και την ανάπτυξη θεματικών αδελφοποιήσεων μεταξύ των μελών τους, αλλά και με πόλεις από όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού αυτού έργου, θα πραγματοποιηθούν υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ δύο εκδηλώσεις. Η πρώτη θα πραγματοποιηθεί στις 11 Σεπτεμβρίου 2012 στη Λευκωσία. Η δεύτερη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 23 Οκτωβρίου 2012 στις Βρυξέλλες. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στη χρήση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κονδυλίων (ειδικά του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες»), θα διερευνήσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης αδελφοποιήσεων μεταξύ των μελών τους και με Δήμους από την υπόλοιπη ΕΕ, ενώ παράλληλα θα συζητήσουν τις προκλήσεις και τις δυνατότητες της μελλοντικής προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Στην εκδήλωση αυτή θα λάβουν μέρος όλοι οι συμμετέχοντες της εκπαιδευτικής επίσκεψης του έργου Pro-I3T.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ Pro-I3T: ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ

Στις 19 Ιουνίου, το Γραφείο Βρυξελλών της Ένωσης Δήμων Κύπρου, σε συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στις Βρυξέλλες και τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης (AER), διοργάνωσαν ένα «Πρωινό Ενημέρωσης» για την Κυπριακή Προεδρία. Το «Πρωινό Ενημέρωσης» συγκέντρωσε στο Γραφείο μας στις Βρυξέλλες περί τους 60 Αντιπροσώπους και Εκπροσώπους Τοπικών Αρχών και Περιφερειών.

Βασικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, εκπρόσωπος τύπου της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ για θέματα της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων II και ο κ. Άδωνις Κωνσταντινίδης, Σύμβουλος στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στις Βρυξέλλες και Συντονιστής για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020.

Οι κ.κ. Χριστοδουλίδης και Κωνσταντινίδης παρουσίασαν τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας και ειδικότερα τα οφέλη και τις προκλήσεις που αναμένεται να ανακύψουν κατά το εξάμηνο αυτό της Προεδρίας για τις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές τις Ευρώπης.

Το «Πρωινό Ενημέρωσης» αποτέλεσε επίσης μια εξαιρετική ευκαιρία παρουσίασης του Έργου Pro-I3T, στους εκπροσώπους των Τοπικών Αρχών και Περιφερειών στις Βρυξέλλες, καθώς και σε εκπροσώπους του τύπου. Υπενθυμίζουμε, ότι το ευρωπαϊκό έργο Pro-I3T (Providing Information Tools on Thematic Twinning), προωθεί τη συνεργασία της Ένωσης Δήμων Κύπρου με τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης (AER), για την ανάπτυξη θεματικών αδελφοποιήσεων μεταξύ των μελών τους, αλλά και με πόλεις από όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για το έργο Pro-I3T μίλησαν στους συμμετέχοντες ο Γενικός Γραμματέας του AER κ. Pascal Goergen (ο οποίος παρουσίασε επίσης τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης και τις δράσεις της) και ο κ. Φάνης Παντελογιάννης, Υπεύθυνος του Γραφείου Βρυξελλών της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

Τα «Πρωινά Ενημέρωσης» που διοργανώνει το AER, απευθύνονται κυρίως σε στελέχη από τα γραφεία αντιπροσωπείας των περιφερειών-μελών του AER στις Βρυξέλλες. Στόχος των εκδηλώσεων αυτών  είναι να ενημερώνουν τους συμμετέχοντες με σύντομο και απλό τρόπο για τις πολιτικές και τα επίκαιρα θέματα της ΕΕ ή / και για ευκαιρίες χρηματοδότησης.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ Pro-I3T: ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

τις 23 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης ημερίδα ενημέρωσης για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, στo κτήριο της Επιτροπής των Περιφερειών της ΕΕ στις Βρυξέλλες. Η ημερίδα διοργανώθηκε από την Ένωση Δήμων Κύπρου, στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου Pro-I3T.

Το περιεχόμενο της ημερίδας αφορούσε την ενημέρωση των αιρετών και των στελεχών των Δήμων και Περιφερειών όλης της Ευρώπης, σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τις δράσεις, τις πρακτικές προετοιμασίας, την υλοποίηση και την αφομοίωση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Στην ημερίδα, την οποία παρακολούθησαν πάνω από 120 συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη, συμμετείχαν λειτουργοί Δήμων και Περιφερειών από Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και εκπρόσωποι της ΕΕ, της Κυπριακής Προεδρίας και πανευρωπαϊκών δικτύων, οι οποίοι παρουσίασαν τα ευρωπαϊκά προγράμματα που είναι διαθέσιμα στους Δήμους και τις Περιφέρειες της ΕΕ μέχρι και το τέλος του 2013, και τα μελλοντικά χρηματοδοτικά προγράμματα της περιόδου 2014-2020. Παρουσιάστηκαν επίσης καλές πρακτικές, καθώς επίσης και χρήσιμες οδηγίες για την προετοιμασία των Δήμων και των Περιφερειών στην υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα.

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε στην ημερίδα η κα Regine Kramer, Συντονίστρια Πολιτικής της Συνέλευσης των Περιφερειών της Ευρώπης (ΣΠΕ).

Ακολούθησε παρουσίαση του έργου Pro-I3T, των ενημερωτικών εργαλείων του και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» από τον υπεύθυνο του Γραφείου Βρυξελλών της Ένωσης Δήμων Κύπρου, κ. Φάνη Παντελογιάννη. Κατά την παρουσίαση αυτή έγινε ιδιαίτερη μνεία στις χρηματοδοτήσεις Θεματικών Δικτύων Αδελφοποιημένων Πόλεων και στη συνέχεια η κα Άννα Σαββίδου-Μιχαηλίδου, Λειτουργός Δημοτικών Επιτροπών του Δήμου Ιδαλίου, παρουσίασε το ευρωπαϊκό έργο Will, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Ιδαλίου, και το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες».

Στη συνέχεια ο κ. Jean-Luc Vanraes, μέλος του Περιφερειακού Κοινοβουλίου των Βρυξελλών παρουσίασε την Έκθεση της ΣΠΕ για την ενημέρωση και την πρόσβαση σε Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προγράμματα και ακολούθησε συζήτηση με τους συμμετέχοντες. Ακολούθως, οι παρουσι-άσεις και η συζήτηση επικεντρώθηκαν στη μελλοντική χρηματοδοτική περίοδο 2014-2020. Το κομμάτι αυτό της ημερίδας ξεκίνησε με ενημέρωση εκ μέρους της Κυπριακής Προεδρίας, σε σχέση με τις συζητήσεις που διεξάγονται αυτήν την εποχή για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020. Από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στις Βρυξέλλες, ο κ. Κυριάκος Κυριάκου, Σύμβουλος, ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για την πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη συνέχεια, ο κ. Petr Mooz, Υπεύθυνος της Μονάδας Πληροφόρησης και Επικοινωνίας της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσίασε την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις διαπραγματεύσεις και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020, ενώ ο κ. Luc Van den Brande, πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) της ΕΕ και μέλος της Επιτροπής της ΕτΠ για τον Προϋπολογισμό, παρουσίασε τις ανησυχίες και τις προτάσεις των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της ΕΕ για το θέμα.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τρία από τα μελλοντικά Ευρωπαϊκά προγράμματα: Αρχικά η κα Françoise Chotard, πρόεδρος του πανευρωπαϊκού δικτύου ERRIN, παρουσίασε το προτεινόμενο πρόγραμμα Horizon 2020. Στη συνέχεια, η κα Isabelle Albertone Υπεύθυνη του Τομέα για τη Δια Βίου Μάθηση, στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσίασε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Πρόγραμμα «Erasmus Για Όλους». Τέλος, ο κ. Νίκος Λαμπρόπουλος, δημοσιογράφος στην ιστοσελίδα http://www.regional-cooperation.eu/ παρουσίασε τις προτάσεις και τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την Εδαφική και Διαπεριφερειακή Συνεργασία μετά το 2014.Τις παρουσιάσεις ακολούθησε συζήτηση των συμμετεχόντων με τους ομιλητές, και η ημερίδα έκλεισε με την παράθεση γεύματος. Όλες οι παρουσιάσεις των ομιλητών της ημερίδας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://www.european-grants.eu/News-ProI3T_final_conference,21,EN.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των συμμετεχόντων στην ημερίδα, ήταν και 15 Κύπριοι Δήμαρχοι (από τον Άγιο Δομέτιο, την Αθηένου, το Γέρι, τη Δερύνεια, την Έγκωμη, την Κυθρέα, τη Λάπηθο, τα Λεύκαρα, τη Λύση, τη Μέσα Γειτονιά, το Παραλίμνι, το Στρόβολο, τη Σωτήρα, το Τσέρι και τον Ύψωνα), καθώς και δύο Δημοτικοί Γραμματείς (από τη Λάπηθο και την Έγκωμη), οι οποίοι συμμετείχαν σε εκπαιδευτική επίσκεψη του έργου Pro-I3T στις Βρυξέλλες.

Το απόγευμα της 23ης Οκτωβρίου, οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική επίσκεψη μετέβησαν στο Γραφείο Βρυξελλών της Ένωσης Δήμων Κύπρου, όπου τους έγινε παρουσίαση του Γραφείου και κάποιων άλλων δυνατοτήτων χρηματοδότησης για τους Δήμους της Κύπρου, ενώ έγινε και εκτενής συζήτηση για τον τρόπο οργάνωσης των Δήμων της Κύπρου σε σχέση με τη συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Την επόμενη μέρα, οι Δήμαρχοι και Δημοτικοί Γραμματείς συμμετείχαν στο Συμπόσιο «Regions in a Globalising World: Challenges and Opportunities», όπου ενημερώθηκαν για τις ευκαιρίες ανάπτυξης που προσφέρει στους Δήμους της Κύπρου η παγκοσμιοποίηση. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, οι συμμετέχοντες μετέβησαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου τους έγινε παρουσίαση του οργάνου αυτού της ΕΕ, καθώς και των συζητήσεων για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, η Ένωση Δήμων Κύπρου έχει αναλάβει τη διοργάνωση μιας σειράς από εκδηλώσεις, που σκοπό τους έχουν να αναδείξουν τις Τοπικές Αρχές της Κύπρου και τις δράσεις τους, στα υπόλοιπα κράτη της ΕΕ.

Έτσι λοιπόν, το Γραφείο της Ένωσης Δήμων στις Βρυξέλλες, σε συνεργασία με τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης (AER), θα διοργανώσει στις 19 Ιουνίου 2012 εκδήλωση παρουσίασης των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας. Ομιλητές στην εκδήλωση αυτή θα είναι ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και ο κ. Άδωνις Κωνσταντινίδης, από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στις Βρυξέλλες. Υπενθυμίζουμε, ότι η Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης είναι εταίρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου στο ευρωπαϊκό έργο Pro-I3T (www.proi3t.eu) για την προώθηση και ανάπτυξη θεματικών αδελφοποιήσεων μεταξύ των μελών των δύο εταίρων, αλλά και με πόλεις από όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού αυτού έργου, θα πραγματοποιηθούν επίσης υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ άλλες δύο εκδηλώσεις. Η πρώτη θα πραγματοποιηθεί στις 11 Σεπτεμβρίου 2012 στη Λευκωσία. Οι συμμετέχοντες (αιρετοί και λειτουργοί των Δήμων της Κύπρου) θα εκπαιδευτούν στη χρήση των εργαλείων πληροφόρησης του έργου Pro-I3T, στη χρήση εργαλείων αναζήτησης εταίρων, καθώς και στις διαδικασίες υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες».

Η δεύτερη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 23 Οκτωβρίου 2012 στις Βρυξέλλες. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στη χρήση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κονδυλίων (ειδικά του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες»), θα διερευνήσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης αδελφοποιήσεων μεταξύ των μελών τους και με Δήμους από την υπόλοιπη ΕΕ, ενώ παράλληλα θα συζητήσουν τις προκλήσεις και τις δυνατότητες της μελλοντικής προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Πριν από τις δύο αυτές εκδηλώσεις και πάντα στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, θα πραγματοποιηθούν στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2012 στη Λευκωσία, σεμινάριο με θέμα «Ο ρόλος των τοπικών αρχών στον τομέα της κοινωνικής ένταξης με ιδιαίτερη αναφορά στην ένταξη των μεταναστών» και συνεδρίαση του Προεδρείου της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Προεδρείου της ΕτΠ, εκπρόσωποι Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών από όλη την Ευρώπη, θα συμμετάσχουν σε ανοικτή συζήτηση γύρω από τα θέματα προτεραιότητας της Κυπριακής Προεδρίας και της κοινωνίας της Κύπρου και θα ενημερωθούν για τις επικείμενες εκδηλώσεις όπως αυτές θα οριστούν στην έναρξη του εξαμήνου της Προεδρίας.

Επίσης σε συνεργασία με την Ένωση Δήμων Κύπρου, η Επιτροπή των Περιφερειών θα εκδώσει (στα Ελληνικά και τα Αγγλικά) πολυσέλιδο ενημερωτικό φυλλάδιο, το οποίο θα περιλαμβάνει το επίσημο λογότυπο της Προεδρίας, επίσημες δηλώσεις από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δ. Χριστόφια, την Υπουργό Εσωτερικών κα Ε. Μαύρου και τον Πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών κ. V. Siso. Θα περιλαμβάνει επίσης περιγραφή των Τοπικών Αρχών της Κύπρου, παραδείγματα ευρωπαϊκών έργων που έχουν εκτελεστεί στην Κύπρο, το επίσημο ημερολόγιο εκδηλώσεων της Κυπριακής Προεδρίας, καθώς και δηλώσεις των μελών της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην ΕτΠ σε σχέση με το έργο τους στην Επιτροπή και τις επιδιώξεις τους βάσει των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ Pro-I3T: ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Στις 11 Σεπτεμβρίου, και ώρα 9.00 πμ, θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης (http://www.aer.eu/en/home.html) ημερίδα ενημέρωσης των Δήμων για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Η ημερίδα διοργανώνεται από την Ένωση Δήμων Κύπρου, στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου Pro-I3T (http://www.proi3t.eu), στo ξενοδοχείο Holiday Inn στη Λευκωσία.

Το περιεχόμενο της ημερίδας αφορά την ενημέρωση των αιρετών των Δήμων και την εκπαίδευση των στελεχών τους σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τις δράσεις και τις πρακτικές προετοιμασίας, την υλοποίηση και αφομοίωση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν λειτουργοί Δήμων και Περιφερειών από Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι θα παρουσιάσουν σχετικό υλικό από τη μέχρι σήμερα εμπειρία τους, καλές πρακτικές, καθώς επίσης και χρήσιμες οδηγίες για την προετοιμασία των Δήμων στην υποβολή προτάσεων.

Η ημερίδα θα χωριστεί σε δύο μέρη. Το πρώτο καλούνται να παρακολουθήσουν αιρετοί αλλά και λειτουργοί των Δήμων της Κύπρου. Το δεύτερο μέρος θα είναι πιο τεχνικό και αφορά κυρίως τους λειτουργούς των Δήμων.

Το ευρωπαϊκό έργο Pro-I3T (Providing Information Tools on Thematic Twinning), προωθεί τη συνεργασία της Ένωσης Δήμων Κύπρου με τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης (AER), για την ανάπτυξη θεματικών αδελφοποιήσεων μεταξύ των μελών τους, αλλά και με πόλεις από όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν στους συμμετέχοντες και οι 15 ολοκληρωμένοι θεματικοί οδηγοί (για την εκπαίδευση και τη νεολαία, τον πολιτισμό και τα μέσα ενημέρωσης, την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις, την έρευνα και ανάπτυξη, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, τις εξωτερικές σχέσεις και την αναπτυξιακή βοήθεια, το εμπόριο, την ενέργεια, το περιβάλλον, τις μεταφορές, τη δημόσια υγεία και την προστασία των καταναλωτών, τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, την τεχνολογία της πληροφορίας, τη γεωργία και την αλιεία) που συντάσσονται στα πλαίσια του έργου Pro-I3T.

Κάθε οδηγός περιλαμβάνει:

  1. πληροφορίες για τη δομή και τη λειτουργία της ΕΕ,
  2. παρουσίαση του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» και του πώς μια ιδέα για έργο ή δράση θα μπορούσε να διατυπωθεί σωστά και να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα,
  3. έναν πλήρη κατάλογο όλων των άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν ένα έργο σε αυτό το θεματικό πεδίο (π.χ. εκπαίδευση και νεολαία) και
  4. λεπτομερή μεθοδολογία για το πώς μπορεί να ετοιμαστεί και να υποβληθεί μία πρόταση χρηματοδότησης ενός έργου ή μιας δράσης.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ Pro-I3T: ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Λίγες μέρες πριν από την ημερίδα ενημέρωσης των Δήμων για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου Pro-I3T στις 11 Σεπτεμβρίου, και ώρα 9.00 πμ, στo ξενοδοχείο Holiday Inn στη Λευκωσία, οι θεματικοί οδηγοί του έργου βρίσκονται ήδη στο τελικό στάδιο σύνταξής τους.

Ποια όμως είναι η χρησιμότητα των Θεματικών Οδηγών; Όποιος έχει χρειαστεί να ψάξει έστω και μία φορά κάποιο πρόγραμμα της ΕΕ για να χρηματοδοτήσει κάποια δράση του Δήμου του, είναι εύκολο να το καταλάβει: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεκάδες προγράμματα από τα οποία θα μπορούσε κάποιος να αντλήσει πόρους, αλλά πουθενά δεν υπάρχουν όλα αυτά μαζί συγκεντρωμένα. Έτσι, η εξεύρεση του κατάλληλου χρηματοδοτικού προγράμματος μετατρέπεται σε Γολγοθά, ο οποίος συχνά ξεπερνιέται μόνο με την -έμμισθη- βοήθεια κάποιου γνώστη του αντικειμένου (υπαλλήλου ή συμβούλου).

Οι θεματικοί οδηγοί του έργου Pro-I3T, όχι μόνο λύνουν αυτό το πρόβλημα, συγκεντρώνοντας όλα τα χρηματοδοτικά προγραμματα σε ένα σημείο, αλλά βοηθούν επιπλέον τον ενδιαφερόμενο να επιλέξει το πιο κατάλληλο, να κατανοήσει τη λειτουργία και τη λογική του προγράμματος και να υποβάλει τελικώς την πρόταση χρηματοδότησης της δράσης του.

Για να δούμε πώς γίνεται αυτό, αξίζει να δούμε τα τέσσερα βασικά κεφάλαια που περιλαμβάνει ο κάθε οδηγός:

  1. Το πρώτο κεφάλαιο κάθε οδηγού περιλαμβάνει πληροφορίες για τη δομή και τη λειτουργία της ΕΕ. Η χρησιμότητα του κεφαλαίου αυτού είναι βασικότατη, καθώς η κατανόηση του χρηματοδότη, είναι κεφαλαιώδους σημασίας για να φτάσει κάποιος στη χρηματοδότηση. Αν δεν ξέρεις ποιες είναι οι προτεραιότητες και οι στόχοι του οργανισμού ο οποίος θα σε χρηματοδοτήσει, πώς θα καταφέρεις να τον πείσεις να το κάνει;
  2. Το δεύτερο κεφάλαιο κάθε οδηγού περιλαμβάνει παρουσίαση του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» και του πώς μια ιδέα για έργο ή δράση θα μπορούσε να διατυπωθεί σωστά και να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» μπορεί να χρηματοδοτήσει απλές δράσεις Δήμων και των πολιτών τους, οι οποίες μπορούν να αφορούν το σύνολο σχεδόν των τομέων στους οποίους δραστηριοποιούνται. Είναι λοιπόν ένα πρόγραμμα το οποίο αποτελεί ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης για όσους ψάχνουν χρηματοδότηση για τις δράσεις τους.
  3. Το τρίτο κεφάλαιο κάθε οδηγού περιλαμβάνει έναν πλήρη κατάλογο όλων των άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν μια δράση και
  4. Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει λεπτομερή μεθοδολογία για το πώς μπορεί να ετοιμαστεί και να υποβληθεί μία πρόταση χρηματοδότησης ενός έργου ή μιας δράσης.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ Pro-I3T: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΕΣ

Από τις 22 μέχρι τις 24 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική επίσκεψη του έργου Pro-I3T στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετείχαν 18 συνολικά άτομα από την Κύπρο.

Μετά το τέλος της επίσκεψης, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματο-λόγια, προκειμένου να μπορέσει να μετρηθεί ο βαθμός ικανοποίησής τους για την εκπαιδευτική επίσκεψη. Το ερωτηματολόγιο ζητούσε από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν πόσο ικανοποιημένοι ήταν σε σχέση με δέκα κριτήρια που αφορούσαν τις προσδοκίες τους πριν την επίσκεψη, τη διάρθρωση του προγράμματος της επίσκεψης και το κατά πόσο αυτή εξυπηρετούσε τους σκοπούς του έργου Pro-I3T, καθώς και τις γνώσεις που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες από την επίσκεψη.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων έμειναν πολύ ή πάρα πολύ ικανοποιημένοι σε σχέση με 9 από τα 10 παραπάνω κριτήρια. Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες ωστόσο δήλωσαν ότι δεν είχαν κατανοήσει πριν από τη συμμετοχή τους, το σκοπό της επίσκεψης (γεγονός που εξηγείται από το γεγονός ότι για πολλούς από τους συμμετέχοντες ήταν η πρώτη επίσκεψη αυτού του είδους στις Βρυξέλλες).

Ερωτηματολόγια ικανοποίησης κλήθηκαν να συμπληρώσουν και οι 120 συμμετέχοντες της ημερίδας ενημέρωσης για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, η οποία διοργανώθηκε από την Ένωση Δήμων Κύπρου σε συνεργασία με τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης (http://www.aer.eu/) στις 23 Οκτωβρίου, στo κτήριο της Επιτροπής των Περιφερειών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Τα ερωτηματολόγια αυτά ήταν πολύ πιο λεπτομερή, καθώς ζητούσαν από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν πόσο ικανοποιημένοι ήταν από τη διοργάνωση της ημερίδας σε σχέση με είκοσι κριτήρια, τα οποία χωρίζονταν στις παρακάτω έξι ενότητες: οργάνωση της ημερίδας, περιεχόμενο, ομιλητές, παρεχόμενες ευκαιρίες, αποκομισθείσες γνώσεις κ.ά. Και σε αυτήν την περίπτωση, σύμφωνα με τις απαντήσεις, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων έμειναν πολύ ή πάρα πολύ ικανοποιημένοι σε σχέση με τα περισσότερα από τα παραπάνω κριτήρια. Αρκετοί ωστόσο από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η διάρκεια της ημερίδας δεν ήταν αρκετή, καθώς το πρόγραμμα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ Pro-I3T: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ολοκληρώνεται σήμερα το ευρωπαϊκό έργο Pro-I3T, το οποίο χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» και είχε ως στόχο να συγχρηματοδοτήσει τη συνεργασία της Ένωσης Δήμων Κύπρου με τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης (AER), για την προώθηση και την ανάπτυξη θεματικών αδελφοποιήσεων μεταξύ των μελών τους, αλλά και με πόλεις από όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το έργο Pro-I3T (Providing Information Tools on Thematic Twinning) ξεκίνησε στις 9 Ιανουαρίου 2012 και είχε διάρκεια 12 μήνες. Κατά τη διάρκεια του έργου, Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές από όλη την Ευρώπη εκπαιδεύτηκαν στο πώς να ορίζουν θεματικές προτεραιότητες για Ευρωπαϊκά έργα, να διατυπώνουν σωστά τις ιδέες τους, να βρίσκουν εταίρους και να σχεδιάζουν στοχευμένες ενέργειες.

Για να γίνει αυτό, προσφέρθηκε στους συμμετέχοντες λεπτομερής πληροφόρηση και κατάρτιση σχετικά με το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες», καθώς και ένας λεπτομερής κατάλογος με όλα τα άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα που μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις δράσεις τους. 15 ολοκληρωμένοι θεματικοί οδηγοί (για την εκπαίδευση και τη νεολαία, τον πολιτισμό και τα μέσα ενημέρωσης, την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις, την έρευνα και ανάπτυξη, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, τις εξωτερικές σχέσεις και την αναπτυξιακή βοήθεια, το εμπόριο, την ενέργεια, το περιβάλλον, τις μεταφορές, τη δημόσια υγεία και την προστασία των καταναλωτών, τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, την τεχνολογία της πληροφορίας, τη γεωργία και την αλιεία) συντάχθηκαν στα ελληνικά και τα αγγλικά.

Κάθε οδηγός περιλαμβάνει: α) πληροφορίες για τη δομή και τη λειτουργία της ΕΕ, β) παρουσίαση του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» και του πώς μια ιδέα για έργο ή δράση θα μπορούσε να διατυπωθεί σωστά και να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα, γ) έναν πλήρη κατάλογο όλων των άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν ένα έργο σε αυτό το θεματικό πεδίο (π.χ. εκπαίδευση και νεολαία) και δ) λεπτομερή μεθοδολογία για το πώς μπορεί να ετοιμαστεί και να υποβληθεί μία πρόταση χρηματοδότησης ενός έργου ή μιας δράσης.

Δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια (ένα στην Κύπρο και ένα στις Βρυξέλλες) ενημέρωσαν τους λειτουργούς και αιρετούς των Δήμων και των Περιφερειών, πώς να χρησιμοποιούν το πληροφοριακό υλικό και πώς να χρηματοδοτούν καλύτερα τις δράσεις τους. Μια εκπαιδευτική επίσκεψη Κυπρίων Δημάρχων στις Βρυξέλλες, τους έδωσε επίσης τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις δυνατότητες χρηματοδότησης των Δήμων τους και να κατανοήσουν καλύτερα τη λογική των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Τα οφέλη από το έργο Pro-I3T ήταν πολλαπλά για όλους τους εμπλεκόμενους:

Ένωση Δήμων Κύπρου: Αξιοποιώντας το ενδιαφέρον των Δήμων και τις γνώσεις που της είχαν προσφέρει κατά το 2010 και 2011 τα έργα DECISIVE και SUSTAIN, η Ένωση Δήμων Κύπρου απέκτησε μέσω του έργου Pro-I3T μια σειρά από αναλυτικούς πρακτικούς οδηγούς, τους οποίους παρουσιάσαμε παραπάνω, και μέσω των οποίων έχει πλέον τη δυνατότητα να ενισχύσει αποτελεσματικά τις προσπάθειες των μελών της για συμμετοχή σε δράσεις αδελφοποιήσεων και άλλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η Ένωση Δήμων Κύπρου ενίσχυσε επίσης ακόμα περισσότερο την εταιρική της σχέση με τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης, έναν από τους πιο αξιόπιστους πανευρωπαϊκούς οργανισμούς ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας και ανάπτυξης κοινών προγραμμάτων συνεργασίας.

Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης (AER): Όπως και η Ένωση Δήμων, έτσι και η Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης απέκτησε μέσω του έργου Pro-I3T μια σειρά από πρακτικά εργαλεία, μέσω των οποίων έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει αποτελεσματικά τις προσπάθειες των μελών της για συμμετοχή σε δράσεις αδελφοποιήσεων και άλλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Δήμοι – Περιφέρειες: Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μέλη των δύο Ενώσεων-εταίρων του έργου Pro-I3T επωφελήθηκαν με άμεσο τρόπο από όλα τα παραπάνω, καθώς έχουν πλέον τη δυνατότητα άμεσης χρήσης όλων των οδηγών του έργου, οι οποίοι τους απαντούν σε μια σειρά από ερωτήματα. Έχουν επίσης πλέον πρόσβαση σε εξειδικευμένη πληροφόρηση, καθώς και μια προτεινόμενη διαδικασία συμμετοχής σε δράσεις αδελφοποιήσεων και άλλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, την οποία μπορούν να ακολουθούν. Είχαν επίσης τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα άλλους Δήμους και Περιφέρειες και να διδαχθούν από τα λάθη τους αλλά και τις καλές τους πρακτικές. Πολλοί νεοεκλεγέντες Δήμαρχοι είχαν τέλος τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στις Βρυξέλλες και να ενημερωθούν με άμεσο τρόπο για τις δυνατότητες χρηματοδότησης των Δήμων τους και να κατανοήσουν καλύτερα τη λογική των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Ευρωπαϊκή Ένωση: Το έργο Pro-I3T άγγιξε εκατοντάδες Δήμους και Περιφέρειες σε δεκάδες ευρωπαϊκές χώρες και έδωσε σε εκατοντάδες λειτουργούς, πολίτες και αιρετούς τη δυνατότητα συμμετοχής σε μια ευρωπαϊκή δράση.

Ειδικά στην ημερίδα ενημέρωσης για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, πάνω από 120 εκπρόσωποι Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών από όλη την Ευρώπη, είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλές πρακτικές έργων που έχουν εκτελεστεί στα πλαίσια του Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» καθώς και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τις δράσεις, τις πρακτικές προετοιμασίας, την υλοποίηση και την αφομοίωση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Στην ημερίδα συμμετείχαν λειτουργοί Δήμων και Περιφερειών από Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και εκπρόσωποι της ΕΕ, της Κυπριακής Προεδρίας και πανευρωπαϊκών δικτύων, οι οποίοι παρουσίασαν τα ευρωπαϊκά προγράμματα που είναι διαθέσιμα στους Δήμους και τις Περιφέρειες της ΕΕ μέχρι και το τέλος του 2013, και τα μελλοντικά χρηματοδοτικά προγράμματα της περιόδου 2014-2020. Παρουσιάστηκαν επίσης καλές πρακτικές, καθώς και χρήσιμες οδηγίες για την προετοιμασία των Δήμων και των Περιφερειών στην υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι των Δήμων και των Περιφερειών που συμμετείχαν στην ημερίδα είχαν τόσο τη δυνατότητα να γνωρίσουν εκπροσώπους από άλλους Δήμους και Περιφέρειες της Ευρώπης, όσο και να γνωρίσουν εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και της Κυπριακής Προεδρίας, καθώς και τις δράσεις τους και το ρόλο που επιτελούν για τη διαμόρφωση των μελλοντικών πολιτικών της ΕΕ.

Το έργο Pro-I3T αποτέλεσε έτσι το μέσον για να γνωρίσουν πολλοί πολίτες, αιρετοί, λειτουργοί αλλά και νέοι πιθανοί εταίροι το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες», και ειδικότερα τα μέτρα 1.2 και 2.2 του προγράμματος.

Ως γνωστόν, το έργο Pro-I3T χρηματοδοτήθηκε από το «Μέτρο 2.2. Μέτρα υποστήριξης» του προγράμματος, το οποίο αποτελεί εργαλείο για την ανάπτυξη της ποιότητας των σχεδίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο της δράσης 1 «Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη» του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες». Υποστηρίζει επίσης την ανταλλαγή εμπειριών, εμπειρογνωμοσύνης και ορθών πρακτικών, καθώς και δραστηριότητες που μπορούν να οδηγήσουν στην εδραίωση μακροπρόθεσμων συμπράξεων και δικτύων.

Το «Μέτρο 1.2: Δίκτυα αδελφοποιημένων πόλεων» υποστηρίζει την ανάπτυξη δικτύων που δημιουργούνται με βάση τους δεσμούς αδελφοποίησης πόλεων, τα οποία είναι σημαντικά για τη διασφάλιση δομημένης, εντατικής και πολύπλευρης συνεργασίας μεταξύ των Δήμων. Για περισσότερες πληροφορίες: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php.