ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ Pro-I3T: ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Στις 11 Σεπτεμβρίου, και ώρα 9.00 πμ, θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης (http://www.aer.eu/en/home.html) ημερίδα ενημέρωσης των Δήμων για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Η ημερίδα διοργανώνεται από την Ένωση Δήμων Κύπρου, στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου Pro-I3T (http://www.proi3t.eu), στo ξενοδοχείο Holiday Inn στη Λευκωσία.

Το περιεχόμενο της ημερίδας αφορά την ενημέρωση των αιρετών των Δήμων και την εκπαίδευση των στελεχών τους σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τις δράσεις και τις πρακτικές προετοιμασίας, την υλοποίηση και αφομοίωση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν λειτουργοί Δήμων και Περιφερειών από Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι θα παρουσιάσουν σχετικό υλικό από τη μέχρι σήμερα εμπειρία τους, καλές πρακτικές, καθώς επίσης και χρήσιμες οδηγίες για την προετοιμασία των Δήμων στην υποβολή προτάσεων.

Η ημερίδα θα χωριστεί σε δύο μέρη. Το πρώτο καλούνται να παρακολουθήσουν αιρετοί αλλά και λειτουργοί των Δήμων της Κύπρου. Το δεύτερο μέρος θα είναι πιο τεχνικό και αφορά κυρίως τους λειτουργούς των Δήμων.

Το ευρωπαϊκό έργο Pro-I3T (Providing Information Tools on Thematic Twinning), προωθεί τη συνεργασία της Ένωσης Δήμων Κύπρου με τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης (AER), για την ανάπτυξη θεματικών αδελφοποιήσεων μεταξύ των μελών τους, αλλά και με πόλεις από όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν στους συμμετέχοντες και οι 15 ολοκληρωμένοι θεματικοί οδηγοί (για την εκπαίδευση και τη νεολαία, τον πολιτισμό και τα μέσα ενημέρωσης, την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις, την έρευνα και ανάπτυξη, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, τις εξωτερικές σχέσεις και την αναπτυξιακή βοήθεια, το εμπόριο, την ενέργεια, το περιβάλλον, τις μεταφορές, τη δημόσια υγεία και την προστασία των καταναλωτών, τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, την τεχνολογία της πληροφορίας, τη γεωργία και την αλιεία) που συντάσσονται στα πλαίσια του έργου Pro-I3T.

Κάθε οδηγός περιλαμβάνει:

  1. πληροφορίες για τη δομή και τη λειτουργία της ΕΕ,
  2. παρουσίαση του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» και του πώς μια ιδέα για έργο ή δράση θα μπορούσε να διατυπωθεί σωστά και να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα,
  3. έναν πλήρη κατάλογο όλων των άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν ένα έργο σε αυτό το θεματικό πεδίο (π.χ. εκπαίδευση και νεολαία) και
  4. λεπτομερή μεθοδολογία για το πώς μπορεί να ετοιμαστεί και να υποβληθεί μία πρόταση χρηματοδότησης ενός έργου ή μιας δράσης.