ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, η Ένωση Δήμων Κύπρου έχει αναλάβει τη διοργάνωση μιας σειράς από εκδηλώσεις, που σκοπό τους έχουν να αναδείξουν τις Τοπικές Αρχές της Κύπρου και τις δράσεις τους, στα υπόλοιπα κράτη της ΕΕ.

Έτσι λοιπόν, το Γραφείο της Ένωσης Δήμων στις Βρυξέλλες, σε συνεργασία με τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης (AER), θα διοργανώσει στις 19 Ιουνίου 2012 εκδήλωση παρουσίασης των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας. Ομιλητές στην εκδήλωση αυτή θα είναι ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και ο κ. Άδωνις Κωνσταντινίδης, από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στις Βρυξέλλες. Υπενθυμίζουμε, ότι η Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης είναι εταίρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου στο ευρωπαϊκό έργο Pro-I3T (www.proi3t.eu) για την προώθηση και ανάπτυξη θεματικών αδελφοποιήσεων μεταξύ των μελών των δύο εταίρων, αλλά και με πόλεις από όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού αυτού έργου, θα πραγματοποιηθούν επίσης υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ άλλες δύο εκδηλώσεις. Η πρώτη θα πραγματοποιηθεί στις 11 Σεπτεμβρίου 2012 στη Λευκωσία. Οι συμμετέχοντες (αιρετοί και λειτουργοί των Δήμων της Κύπρου) θα εκπαιδευτούν στη χρήση των εργαλείων πληροφόρησης του έργου Pro-I3T, στη χρήση εργαλείων αναζήτησης εταίρων, καθώς και στις διαδικασίες υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες».

Η δεύτερη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 23 Οκτωβρίου 2012 στις Βρυξέλλες. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στη χρήση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κονδυλίων (ειδικά του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες»), θα διερευνήσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης αδελφοποιήσεων μεταξύ των μελών τους και με Δήμους από την υπόλοιπη ΕΕ, ενώ παράλληλα θα συζητήσουν τις προκλήσεις και τις δυνατότητες της μελλοντικής προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Πριν από τις δύο αυτές εκδηλώσεις και πάντα στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, θα πραγματοποιηθούν στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2012 στη Λευκωσία, σεμινάριο με θέμα «Ο ρόλος των τοπικών αρχών στον τομέα της κοινωνικής ένταξης με ιδιαίτερη αναφορά στην ένταξη των μεταναστών» και συνεδρίαση του Προεδρείου της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Προεδρείου της ΕτΠ, εκπρόσωποι Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών από όλη την Ευρώπη, θα συμμετάσχουν σε ανοικτή συζήτηση γύρω από τα θέματα προτεραιότητας της Κυπριακής Προεδρίας και της κοινωνίας της Κύπρου και θα ενημερωθούν για τις επικείμενες εκδηλώσεις όπως αυτές θα οριστούν στην έναρξη του εξαμήνου της Προεδρίας.

Επίσης σε συνεργασία με την Ένωση Δήμων Κύπρου, η Επιτροπή των Περιφερειών θα εκδώσει (στα Ελληνικά και τα Αγγλικά) πολυσέλιδο ενημερωτικό φυλλάδιο, το οποίο θα περιλαμβάνει το επίσημο λογότυπο της Προεδρίας, επίσημες δηλώσεις από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δ. Χριστόφια, την Υπουργό Εσωτερικών κα Ε. Μαύρου και τον Πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών κ. V. Siso. Θα περιλαμβάνει επίσης περιγραφή των Τοπικών Αρχών της Κύπρου, παραδείγματα ευρωπαϊκών έργων που έχουν εκτελεστεί στην Κύπρο, το επίσημο ημερολόγιο εκδηλώσεων της Κυπριακής Προεδρίας, καθώς και δηλώσεις των μελών της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην ΕτΠ σε σχέση με το έργο τους στην Επιτροπή και τις επιδιώξεις τους βάσει των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας.