ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ Pro-I3T: ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

τις 23 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης ημερίδα ενημέρωσης για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, στo κτήριο της Επιτροπής των Περιφερειών της ΕΕ στις Βρυξέλλες. Η ημερίδα διοργανώθηκε από την Ένωση Δήμων Κύπρου, στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου Pro-I3T.

Το περιεχόμενο της ημερίδας αφορούσε την ενημέρωση των αιρετών και των στελεχών των Δήμων και Περιφερειών όλης της Ευρώπης, σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τις δράσεις, τις πρακτικές προετοιμασίας, την υλοποίηση και την αφομοίωση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Στην ημερίδα, την οποία παρακολούθησαν πάνω από 120 συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη, συμμετείχαν λειτουργοί Δήμων και Περιφερειών από Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και εκπρόσωποι της ΕΕ, της Κυπριακής Προεδρίας και πανευρωπαϊκών δικτύων, οι οποίοι παρουσίασαν τα ευρωπαϊκά προγράμματα που είναι διαθέσιμα στους Δήμους και τις Περιφέρειες της ΕΕ μέχρι και το τέλος του 2013, και τα μελλοντικά χρηματοδοτικά προγράμματα της περιόδου 2014-2020. Παρουσιάστηκαν επίσης καλές πρακτικές, καθώς επίσης και χρήσιμες οδηγίες για την προετοιμασία των Δήμων και των Περιφερειών στην υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα.

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε στην ημερίδα η κα Regine Kramer, Συντονίστρια Πολιτικής της Συνέλευσης των Περιφερειών της Ευρώπης (ΣΠΕ).

Ακολούθησε παρουσίαση του έργου Pro-I3T, των ενημερωτικών εργαλείων του και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» από τον υπεύθυνο του Γραφείου Βρυξελλών της Ένωσης Δήμων Κύπρου, κ. Φάνη Παντελογιάννη. Κατά την παρουσίαση αυτή έγινε ιδιαίτερη μνεία στις χρηματοδοτήσεις Θεματικών Δικτύων Αδελφοποιημένων Πόλεων και στη συνέχεια η κα Άννα Σαββίδου-Μιχαηλίδου, Λειτουργός Δημοτικών Επιτροπών του Δήμου Ιδαλίου, παρουσίασε το ευρωπαϊκό έργο Will, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Ιδαλίου, και το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες».

Στη συνέχεια ο κ. Jean-Luc Vanraes, μέλος του Περιφερειακού Κοινοβουλίου των Βρυξελλών παρουσίασε την Έκθεση της ΣΠΕ για την ενημέρωση και την πρόσβαση σε Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προγράμματα και ακολούθησε συζήτηση με τους συμμετέχοντες. Ακολούθως, οι παρουσι-άσεις και η συζήτηση επικεντρώθηκαν στη μελλοντική χρηματοδοτική περίοδο 2014-2020. Το κομμάτι αυτό της ημερίδας ξεκίνησε με ενημέρωση εκ μέρους της Κυπριακής Προεδρίας, σε σχέση με τις συζητήσεις που διεξάγονται αυτήν την εποχή για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020. Από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στις Βρυξέλλες, ο κ. Κυριάκος Κυριάκου, Σύμβουλος, ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για την πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη συνέχεια, ο κ. Petr Mooz, Υπεύθυνος της Μονάδας Πληροφόρησης και Επικοινωνίας της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσίασε την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις διαπραγματεύσεις και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020, ενώ ο κ. Luc Van den Brande, πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) της ΕΕ και μέλος της Επιτροπής της ΕτΠ για τον Προϋπολογισμό, παρουσίασε τις ανησυχίες και τις προτάσεις των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της ΕΕ για το θέμα.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τρία από τα μελλοντικά Ευρωπαϊκά προγράμματα: Αρχικά η κα Françoise Chotard, πρόεδρος του πανευρωπαϊκού δικτύου ERRIN, παρουσίασε το προτεινόμενο πρόγραμμα Horizon 2020. Στη συνέχεια, η κα Isabelle Albertone Υπεύθυνη του Τομέα για τη Δια Βίου Μάθηση, στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσίασε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Πρόγραμμα «Erasmus Για Όλους». Τέλος, ο κ. Νίκος Λαμπρόπουλος, δημοσιογράφος στην ιστοσελίδα http://www.regional-cooperation.eu/ παρουσίασε τις προτάσεις και τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την Εδαφική και Διαπεριφερειακή Συνεργασία μετά το 2014.Τις παρουσιάσεις ακολούθησε συζήτηση των συμμετεχόντων με τους ομιλητές, και η ημερίδα έκλεισε με την παράθεση γεύματος. Όλες οι παρουσιάσεις των ομιλητών της ημερίδας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://www.european-grants.eu/News-ProI3T_final_conference,21,EN.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των συμμετεχόντων στην ημερίδα, ήταν και 15 Κύπριοι Δήμαρχοι (από τον Άγιο Δομέτιο, την Αθηένου, το Γέρι, τη Δερύνεια, την Έγκωμη, την Κυθρέα, τη Λάπηθο, τα Λεύκαρα, τη Λύση, τη Μέσα Γειτονιά, το Παραλίμνι, το Στρόβολο, τη Σωτήρα, το Τσέρι και τον Ύψωνα), καθώς και δύο Δημοτικοί Γραμματείς (από τη Λάπηθο και την Έγκωμη), οι οποίοι συμμετείχαν σε εκπαιδευτική επίσκεψη του έργου Pro-I3T στις Βρυξέλλες.

Το απόγευμα της 23ης Οκτωβρίου, οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική επίσκεψη μετέβησαν στο Γραφείο Βρυξελλών της Ένωσης Δήμων Κύπρου, όπου τους έγινε παρουσίαση του Γραφείου και κάποιων άλλων δυνατοτήτων χρηματοδότησης για τους Δήμους της Κύπρου, ενώ έγινε και εκτενής συζήτηση για τον τρόπο οργάνωσης των Δήμων της Κύπρου σε σχέση με τη συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Την επόμενη μέρα, οι Δήμαρχοι και Δημοτικοί Γραμματείς συμμετείχαν στο Συμπόσιο «Regions in a Globalising World: Challenges and Opportunities», όπου ενημερώθηκαν για τις ευκαιρίες ανάπτυξης που προσφέρει στους Δήμους της Κύπρου η παγκοσμιοποίηση. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, οι συμμετέχοντες μετέβησαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου τους έγινε παρουσίαση του οργάνου αυτού της ΕΕ, καθώς και των συζητήσεων για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020.