ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ Pro-I3T: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΕΣ

Από τις 22 μέχρι τις 24 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική επίσκεψη του έργου Pro-I3T στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετείχαν 18 συνολικά άτομα από την Κύπρο.

Μετά το τέλος της επίσκεψης, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματο-λόγια, προκειμένου να μπορέσει να μετρηθεί ο βαθμός ικανοποίησής τους για την εκπαιδευτική επίσκεψη. Το ερωτηματολόγιο ζητούσε από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν πόσο ικανοποιημένοι ήταν σε σχέση με δέκα κριτήρια που αφορούσαν τις προσδοκίες τους πριν την επίσκεψη, τη διάρθρωση του προγράμματος της επίσκεψης και το κατά πόσο αυτή εξυπηρετούσε τους σκοπούς του έργου Pro-I3T, καθώς και τις γνώσεις που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες από την επίσκεψη.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων έμειναν πολύ ή πάρα πολύ ικανοποιημένοι σε σχέση με 9 από τα 10 παραπάνω κριτήρια. Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες ωστόσο δήλωσαν ότι δεν είχαν κατανοήσει πριν από τη συμμετοχή τους, το σκοπό της επίσκεψης (γεγονός που εξηγείται από το γεγονός ότι για πολλούς από τους συμμετέχοντες ήταν η πρώτη επίσκεψη αυτού του είδους στις Βρυξέλλες).

Ερωτηματολόγια ικανοποίησης κλήθηκαν να συμπληρώσουν και οι 120 συμμετέχοντες της ημερίδας ενημέρωσης για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, η οποία διοργανώθηκε από την Ένωση Δήμων Κύπρου σε συνεργασία με τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης (http://www.aer.eu/) στις 23 Οκτωβρίου, στo κτήριο της Επιτροπής των Περιφερειών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Τα ερωτηματολόγια αυτά ήταν πολύ πιο λεπτομερή, καθώς ζητούσαν από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν πόσο ικανοποιημένοι ήταν από τη διοργάνωση της ημερίδας σε σχέση με είκοσι κριτήρια, τα οποία χωρίζονταν στις παρακάτω έξι ενότητες: οργάνωση της ημερίδας, περιεχόμενο, ομιλητές, παρεχόμενες ευκαιρίες, αποκομισθείσες γνώσεις κ.ά. Και σε αυτήν την περίπτωση, σύμφωνα με τις απαντήσεις, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων έμειναν πολύ ή πάρα πολύ ικανοποιημένοι σε σχέση με τα περισσότερα από τα παραπάνω κριτήρια. Αρκετοί ωστόσο από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η διάρκεια της ημερίδας δεν ήταν αρκετή, καθώς το πρόγραμμα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον.