ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ Pro-I3T: ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ

Στις 19 Ιουνίου, το Γραφείο Βρυξελλών της Ένωσης Δήμων Κύπρου, σε συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στις Βρυξέλλες και τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης (AER), διοργάνωσαν ένα «Πρωινό Ενημέρωσης» για την Κυπριακή Προεδρία. Το «Πρωινό Ενημέρωσης» συγκέντρωσε στο Γραφείο μας στις Βρυξέλλες περί τους 60 Αντιπροσώπους και Εκπροσώπους Τοπικών Αρχών και Περιφερειών.

Βασικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, εκπρόσωπος τύπου της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ για θέματα της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων II και ο κ. Άδωνις Κωνσταντινίδης, Σύμβουλος στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στις Βρυξέλλες και Συντονιστής για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020.

Οι κ.κ. Χριστοδουλίδης και Κωνσταντινίδης παρουσίασαν τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας και ειδικότερα τα οφέλη και τις προκλήσεις που αναμένεται να ανακύψουν κατά το εξάμηνο αυτό της Προεδρίας για τις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές τις Ευρώπης.

Το «Πρωινό Ενημέρωσης» αποτέλεσε επίσης μια εξαιρετική ευκαιρία παρουσίασης του Έργου Pro-I3T, στους εκπροσώπους των Τοπικών Αρχών και Περιφερειών στις Βρυξέλλες, καθώς και σε εκπροσώπους του τύπου. Υπενθυμίζουμε, ότι το ευρωπαϊκό έργο Pro-I3T (Providing Information Tools on Thematic Twinning), προωθεί τη συνεργασία της Ένωσης Δήμων Κύπρου με τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης (AER), για την ανάπτυξη θεματικών αδελφοποιήσεων μεταξύ των μελών τους, αλλά και με πόλεις από όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για το έργο Pro-I3T μίλησαν στους συμμετέχοντες ο Γενικός Γραμματέας του AER κ. Pascal Goergen (ο οποίος παρουσίασε επίσης τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης και τις δράσεις της) και ο κ. Φάνης Παντελογιάννης, Υπεύθυνος του Γραφείου Βρυξελλών της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

Τα «Πρωινά Ενημέρωσης» που διοργανώνει το AER, απευθύνονται κυρίως σε στελέχη από τα γραφεία αντιπροσωπείας των περιφερειών-μελών του AER στις Βρυξέλλες. Στόχος των εκδηλώσεων αυτών  είναι να ενημερώνουν τους συμμετέχοντες με σύντομο και απλό τρόπο για τις πολιτικές και τα επίκαιρα θέματα της ΕΕ ή / και για ευκαιρίες χρηματοδότησης.