Ανακοίνωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Δήμων, για το θέμα της οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει οι Δήμοι

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΄Ενωσης Δήμων, σε ειδική έκτακτη συνεδρία της σήμερα 26 Μαΐου ασχολήθηκε με το θέμα της τραγικής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει οι Δήμοι μετά τις περικοπές τις οποίες η Κυβέρνηση και η Βουλή έχουν αποφασίσει για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Συγκεκριμένα οι περικοπές από την Κυβέρνηση που ανέρχονται στο 8.3 % και στη συνέχεια η αδικαιολόγητη και χωρίς στόχευση περικοπή επιπλέον 8% από τη Βουλή, έφερε σε δεινή θέση τη λειτουργία των Δήμων. Επιπλέον η Κυβέρνηση αθέτησε δέσμευση της να αντικαταστήσει με ανάλογη εισφορά την απώλεια του επαγγελματικού φόρου με ποσόν που ανέρχεται περίπου στα 7 εκατομμύρια.

Στα πιο πάνω πρέπει να προστεθεί και το γεγονός ότι δημιουργήθηκαν έξι νέοι Δήμοι χωρίς να ληφθεί καμιά πρόνοια όσον αφορά τις ανάγκες των Δήμων αυτών, στη βάση βεβαίως της ίσης μεταχείρισης, πράγμα για το οποίο η ΄Ενωση Δήμων επιμένει ως θέμα αρχής.

Η κατάσταση αυτή έχει φέρει την Τοπική Αυτοδιοίκηση στα όρια απόγνωσης. Αρκετοί Δήμοι είναι αναγκασμένοι να κηρύξουν στάση πληρωμών ενώ άλλοι είναι πιθανόν να προβούν σε περαιτέρω περικοπές σε ζωτικούς τομείς όπως της Κοινωνικής Πρόνοιας, της Υγείας και της Καθαριότητας, που αφορούν την ίδια την ποιότητα της ζωής του πολίτη.
Το θέμα αυτό σίγουρα θα επηρεάσει περαιτέρω και τις συνθήκες εργοδότησης τόσο στην καθημερινή λειτουργία των Δήμων, όσο και στα έργα ανάπτυξης. Πρέπει επίσης να ληφθούν υπ’ όψη τα αυξημένα λειτουργικά και άλλα έξοδα των Δήμων και οι υποχρεώσεις για αποπληρωμή δανείων.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΄Ενωσης Δήμων καλεί την Πολιτεία και τα Κόμματα να αποφασίσουν τι είδους Τοπική Αυτοδιοίκηση επιδιώκουν στα πλαίσια της Ενωμένης Ευρώπης, όπου η Τοπική και Περιφερειακή Aνάπτυξη αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο Πολιτικής.

Η διαβούλευση με την Πολιτεία και τα αρμόδια όργανα της έχει αρχίσει από καιρό και με βάση την υπόσχεση τόσον της Εκτελεστικής Εξουσίας όσον και της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, το θέμα πρέπει να ρυθμιστεί το αργότερο μέχρι τέλος Μαΐου.

Επισημαίνεται ότι κάθε μέρα που περνά, η κατάσταση και το κλίμα χειροτερεύουν και για μερικούς Δήμους η καθυστέρηση γίνεται μη αναστρέψιμη.

Καλούμε τους αρμοδίους να αντιμετωπίσουν πλέον χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση το οξύτατο πρόβλημα που δημιουργείται παραμονές της ανάληψης της Προεδρίας της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία, λαμβάνοντας υπόψη και τα αρνητικά μηνύματα που δίνονται όχι μόνο εσωτερικά αλλά και προς τα έξω.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί πλέον να αποτελεί μέρος παιγνιδιού διελκυστίνδας μεταξύ Κυβέρνησης και Βουλής. Αν υπάρχει κάποια προτεραιότητα για σωτηρία στην Οικονομία, αυτή σίγουρα πρέπει να αρχίζει από την τοπική μορφή δημοκρατίας που είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η Εκτελεστική Επιτροπή προχωρεί στη σύγκληση ΄Εκτακτης Παγκύπριας Γενικής Συνέλευσης στις αμέσως επόμενες μέρες για ενημέρωση των μελών της και την τυχόν λήψη των αναγκαίων μέτρων.