Λύπη για την αναβολή της ψήφισης του Νομοσχεδίου για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Δήμων Κύπρου σε πρόσφατη συνεδρία της, εξέτασε την πορεία της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπό το φως της αναβολής της ψήφισης του νομοσχεδίου από τη Βουλή, αλλά και τις διαφοροποιήσεις, οι οποίες έγιναν κατά την επεξεργασία των νομοσχεδίων για τη Μεταρρύθμιση, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών.

Όπως αναφέρθηκε και στην ανακοίνωση της Ένωσης Δήμων Κύπρου, στις 14.1.2021, οι αλλαγές σε ουσιώδεις πρόνοιες του νομοσχεδίου εκτροχιάζουν τη Μεταρρύθμιση της Τ.Α. από το στόχο και τη φιλοσοφία της. Οι πυλώνες επί των οποίων βασίστηκε η μεταρρύθμιση απορρέουν από τις βασικές Ευρωπαϊκές Αρχές διακυβέρνησης, τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ο οποίος επικυρώθηκε με νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1988) συγκεκριμένες Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης αλλά και σε εξειδικευμένες τεχνοοικονομικές μελέτες.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης του Συμβουλίου της Ευρώπης επέλεξε μεταξύ άλλων κρατών και την Κύπρο, για την παρακολούθηση / έλεγχο της τοπικής δημοκρατίας, για το τρέχον έτος, ο οποίος επικεντρώθηκε στα κύρια Ευρωπαϊκά πρότυπα στον τομέα της τοπικής και περιφερειακής δημοκρατίας, τα οποία περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό να σχηματίσουν συνολική εικόνα για την κατάσταση στη χώρα μας. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιήθηκε τα τέλη του μηνός Μαρτίου 2021 και αναμένεται η ετοιμασία σχετικής Έκθεσης και έκδοση Σύστασης.

Ως Ένωση Δήμων επαναλαμβάνουμε ότι παραμένουμε δεσμευμένοι και προσηλωμένοι στην υλοποίηση της μεταρρύθμισης της Τ.Α. και εμμένουμε στις βασικές και κύριες θέσεις μας, όπως αυτές διαμορφώθηκαν, κατόπιν ευρείας συναίνεσης, κατά τη διαβούλευση που προηγήθηκε με το Υπουργείο Εσωτερικών.

Όμως εκ των πραγμάτων, είναι με μεγάλη μας λύπη που παρατηρούμε ότι, κατά τα φαινόμενα, η μεταρρύθμιση αυτή οδηγείται στις Ελληνικές καλένδες, έχοντας υπόψη τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές της 30ης Μάϊου 2021 και τις δημοτικές εκλογές οι οποίες θα ακολουθήσουν περί τις αρχές Δεκεμβρίου 2021. Τις πιο πάνω ανησυχίες και επιφυλάξεις μας ενισχύουν οι τρέχουσες εξελίξεις και οι αλλαγές που έχουν επέλθει, όπως έχουμε προαναφέρει, στο νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση.

Θεωρούμε αναγκαίο να επισημάνουμε ότι σε πρόσφατη δημοσκόπηση του ΡΙΚ, οι πολίτες εξέφρασαν την εκτίμησή τους προς τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ποσοστό 62%, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι Τοπικές Αρχές έχουν, διαχρονικά, ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, μέσα από την προσήλωσή στο έργο και την αποστολή τους, τοποθετώντας τους Δήμους και τις Κοινότητες στην πρώτη θέση, μεταξύ των αντιπροσωπευτικών θεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας, πολύ πιο ψηλά από τους υπόλοιπους θεσμούς και τον μόνο με θετικό πρόσημο.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καλούμε όλα τα Κόμματα που θα αντιπροσωπευθούν στη νέα Βουλή, που θα προκύψει από τις επικείμενες Βουλευτικές εκλογές της 30ης Μαΐου 2021, όπως επανεξετάσουν το θέμα της Μεταρρύθμισης στη βάση του νομοσχεδίου που κατατέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για τη σημαντικότερη ίσως προσπάθεια εκσυγχρονισμού του συστήματος τοπικής διακυβέρνησης από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η οποία έχει ως στόχο την παροχή καλύτερων και πιο ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος και τη διασφάλιση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας.

 

Ένωση Δήμων Κύπρου
14 Μαΐου 2021