Διήμερο σεμινάριο για την υγιεινή των τροφίμων

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη και Παρασκευή 5-6 Ιουλίου 2007, διήμερο σεμινάριο με θέματα την «Εφαρμογή των Αρχών του Συστήματος HACCP» και τις «Μεθόδους και Τεχνικές Πρακτικής Εφαρμογής των Επισήμων Ελέγχων».

Το διήμερο σεμινάριο παρακολούθησαν υγειονομικοί επιθεωρητές των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Δήμων και του Υπουργείου Υγείας καθώς επίσης και λειτουργοί των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Τα θέματα του σεμιναρίου ανέπτυξαν πολύ εμπεριστατωμένα ο Δρ. Ευάγγελος Λάζος, Αντιπρόεδρος του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) Ελλάδας, Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων, μαζί με τη βοηθό του στο ΤΕΙ Αθηνών κα Θεοδώρα Λάφκα.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου, κ. Ανδρέας Χρίστου, τόνισε σε σύντομο χαιρετισμό του τη σημασία που αποδίδουν οι Δήμοι στη διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων και στην προστασία της δημόσιας υγείας γενικότερα. Επισήμανε επίσης τη σημασία της εφαρμογής των αρχών που διέπουν τα συστήματα διασφάλισης της υγιεινής των τροφίμων και τις μεθόδους και τεχνικές πρακτικής εφαρμογής των επισήμων ελέγχων με στόχο την προστασία του πολίτη/καταναλωτή από τους διάφορους κινδύνους.

Το ενδιαφέρον της Ένωσης Δήμων Κύπρου στον τομέα της προστασίας της υγιεινής των τροφίμων θα συνεχίσει να είναι έντονο, ώστε να βελτιωθεί η υφιστάμενη κατάσταση προς όφελος των Δημοτών.