Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ένωσης Δήμων Κύπρου

Η επιτυχημένη εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Γραμματείας της Επιτροπής των Περιφερειών και της Γραμματείας της Ένωσης Δήμων κατά το έτος 2006, ώθησε τις δύο πλευρές να προωθήσουν την υπογραφή ενός νέου Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για το 2007.

Το νέο Πρωτόκολλο υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 24 Ιανουαρίου 2007 από τον Γραμματέα της Ένωσης Δήμων Κύπρου Άθω Γερμανό και το Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) Gerhard Stahl και ρυθμίζει μεταξύ άλλων τους όρους συνεργασίας των δύο πλευρών σε μια σειρά από θέματα όπως:

 • τη συμμετοχή της Ένωσης Δήμων στο διάλογο που διεξάγεται μεταξύ του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Εθνικών Ενώσεων Τ.Α.
 • την παροχή προς την ΕτΠ εμπειρογνομοσύνης και απόψεων για θέματα Τοπικών Αρχών της Κύπρου
 • την καλύτερη παρακολούθηση της εφαρμογής της αρχής της επικουρικότητας
 • τη βελτίωση του συντονισμού των διαύλων επικοινωνίας (ιστοσελίδες, ενημερωτικά δελτία) και την αύξηση των δυνατοτήτων αμοιβαίας συμμετοχής σε διασκέψεις που οργανώνουν οι δύο οργανισμοί.

Πιο συγκεκριμένα, με τη συμφωνία θεσμοθετείται η δυνατότητα της Ένωσης Δήμων να συμβάλει στο έργο της ΕτΠ με την ενίσχυση των επιτροπών της κατά την παροχή συνδρομής στους εισηγητές και βοηθώντας στην παρακολούθηση της εφαρμογής της αρχής της επικουρικότητας, ενώ η Γραμματεία της ΕτΠ συμφωνεί να συμπεριλάβει την Ένωση Δήμων μεταξύ των Εθνικών Ενώσεων οι οποίες προσκαλούνται να συμμετέχουν στον τακτικό διαρθρωμένο διάλογο που διεξάγεται μεταξύ του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Εθνικών Ενώσεων των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών.

Οι Γραμματείς των δύο οργανισμών αναλαμβάνουν επίσης τη δέσμευση να συνεχίσουν τα θετικά βήματα για τη βελτίωση του συντονισμού των διαύλων επικοινωνίας και την αύξηση των δυνατοτήτων αμοιβαίας συμμετοχής σε διασκέψεις και συνεδρίες που οργανώνουν οι δύο οργανισμοί. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στα πλαίσια της νέας συνεργασίας προγραμματίζονται για τον Απρίλιο του 2007 δύο σεμινάρια που θα διοργανωθούν από κοινού στην Κύπρο και για τα οποία η ΕτΠ θα αναλάβει την κάθοδο έμπειρων ομιλητών. Το πρώτο αφορά τη συμμετοχή των πολιτών στα τοπικά δρώμενα και το δεύτερο τις συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα για την εκτέλεση δημοτικών έργων.

Το αρχικό Πρωτόκολλο που είχε υπογραφεί στις 9 Σεπτεμβρίου 2005 μεταξύ του Γενικού Γραμματέα της ΕτΠ Gerhard Stahl και του Γραμματέα της Ένωσης Δήμων Κύπρου Άθου Γερμανού ήταν ένα ιδιαίτερα σημαντικό έγγραφο που βοήθησε σημαντικά στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν η πρώτη που υπογράφηκε μεταξύ της ΕτΠ και μιας Εθνικής Ένωσης Τοπικών Αρχών.

Η ανανέωσή της συμφωνίας για το 2007 αποτελεί δείγμα της ικανοποίησης των δύο πλευρών για την έως τώρα συνεργασία τους, καθώς και της κοινής τους επιθυμίας να αναπτύξουν περαιτέρω τη συνεργασία τους στους προαναφερθέντες τομείς, αναμένεται δε να αποβεί ιδιαίτερα επωφελής για την Αυτοδιοίκηση της Κύπρου.

Ημερίδα Ενημέρωσης νέων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων

διαίτερα χρήσιμη και βοηθητική για τους νέους Δημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους κρίνεται η σημερινή Ημερίδα που διοργάνωσε η Ενωση Δήμων στο Συνεδριακό Κέντρο στη Λευκωσία, η οποία στόχευε στην καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των νέων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων, για θέματα που αφορούν τη λειτουργία των Δήμων και τα καθήκοντα των νέων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.

Τα θέματα που παρουσιάστηκαν στην Ημερίδα ήταν τα πιο κάτω:

 • Ο περί Δήμων Νόμος
 • Δήμοι και Περιβάλλον
 • Δημοτικοί Προϋπολογισμοί και Λογαριασμοί
 • Ευρωπαϊκά Σώματα και Οργανισμοί Τοπικών Αρχών
 • Αδειοδότηση Αναπτύξεων (Πολεοδομικές και Οικονομικές Αδειες)
 • Διαδικασίες Προσφορών στους Δήμους
 • Διαρθρωτικά Ταμεία, Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Κονδύλια για τους Δήμους για την περίοδο 2007-2013

  Στην Ημερίδα συμμετείχαν 12 νέοι Δήμαρχοι και 110 νέοι Δημοτικοί Σύμβουλοι από όλη την Κύπρο.

Εκλογική Γενική Συνέλευση της Ενωσης Δήμων Κύπρου

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Εκλογική Γενική Συνέλευση της Ενωσης Δήμων Κύπρου για εκλογή Αξιωματούχων της Ενωσης σύμφωνα με το Καταστατικό της Ενωσης Δήμων Κύπρου.

Πρόεδρος της Ενωσης εκλέγηκε χωρίς ανθυποψήφιο ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Ανδρέας Χρίστου.

Σε ότι αφορά την Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία, με βάση το Καταστατικό, είναι εντεκαμελής (μαζί με τον Πρόεδρο) έχουν εκλεγεί με συναίνεση χωρίς ανθυποψηφίους οι πιο κάτω:

1. Σάββας Βέργας – Δήμαρχος Πάφου
2. Αθως Ελευθερίου – Δήμαρχος Λαπήθου
3. Σάββας Ηλιοφώτου – Δήμαρχος Στροβόλου
4. Λουκάς Ιατρού – Δήμαρχος Λακατάμιας
5. Ελένη Λουκαϊδου – Δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας
6. Ελένη Μαύρου – Δήμαρχος Λευκωσίας
7. Χρίστος Μέσης – Δήμαρχος Μέσα Γειτονιάς
8. Ανδρέας Μωϋσέως – Δήμαρχος Λάρνακας
9. Χαράλαμπος Πίττας – Δήμαρχος Μόρφου
10. Κωστάκης Χατζηκακού – Δημοτικός Σύμβουλος Αμμοχώστου

Η νέα Εκτελεστική Επιτροπή συνήλθε αμέσως μετά την εκλογή της και εξέλεξε τον Αντιπρόεδρό της. Αντιπρόεδρος εκλέγηκε χωρίς ανθυποψήφιο ο Δήμαρχος Μέσα Γειτονιάς κ. Χρίστος Μέσης, που κατείχε αυτό το αξίωμα και κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο.

Κατά την πρώτη συνεδρία της η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε όπως πραγματοποιηθεί πολύ σύντομα νέα συνεδρία της για καθορισμό των βασικών στόχων και προτεραιοτήτων της Ενωσης κατά τη νέα δημοτική περίοδο.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
22 Φεβρουαρίου 2007

Οργάνωση Σεμιναρίων για τα ακόλουθα θεματα: «Συμμετοχική Δημοκρατία» και «Συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα»

Πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Πέμπτη 12 Απριλίου 2007 στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, δύο Σεμινάρια για δύο θέματα που αφορούν και ενδιαφέρουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Τα δύο Σεμινάρια εντάσσονται στο πλαίσιο της υλοποίησης της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης Δήμων και της Επιτροπής των Περιφερειών που υπογράφηκε το έτος 2006 και ανανεώθηκε τον Ιανουάριο 2007.

Στο πρώτο Σεμινάριο με θέμα «Συμμετοχική Δημοκρατία» θα μιλήσει ο κ. Peter Straub, μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Γερμανικού Κρατιδίου Baden-Württemberg και πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών και ο κ. Jacques Kemp, Εκπρόσωπος του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Διεύθυνση Ιθαγένειας που διαχειρίζεται το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στο οποίο περιλαμβάνονται και χρηματοδοτήσεις για σκοπούς Αδελφοποιήσεων Δήμων. Το πρώτο αυτό Σεμινάριο αναμένεται να διαρκέσει από τις 09.00 μέχρι 11.00.

Στo δεύτερο Σεμινάριο με θέμα «Συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα» θα μιλήσουν η κα Catarina Segersten-Larsson και ο κ. Jean Louis Destans μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών. Το Σεμινάριο αναμένεται να διαρκέσει από τις 11.00 μέχρι τις 13.30

Τα δύο Σεμινάρια θα γίνουν το ένα μετά το άλλο στον ίδιο χώρο, γεγονός που διευκολύνει τη συμμετοχή και στα δύο Σεμινάρια. Οσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να το πράξουν αποστέλλοντας στην Ενωση Δήμων το ειδικό έντυπο συμμετοχής που μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία της Ενωσης Δήμων.

Πραγματοποιήθηκαν τα Σεμινάρια «Συμμετοχική Δημοκρατία» και «Συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα»

Μετά από πρωτοβουλία της Ένωσης Δήμων Κύπρου και με τη συνεργασία και την υποστήριξη της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιήθηκαν σήμερα Πέμπτη 12 Απριλίου, 2007 με μεγάλη επιτυχία, στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο δύο Σεμινάρια.

Στα πλαίσια του πρώτου Σεμιναρίου με τίτλο «Συμμετοχική Δημοκρατία», το οποίο αποτελεί ένα ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα που σχετίζεται με τις σύγχρονες Δημοκρατίες, έγινε παρουσίαση της Γερμανικής εμπειρίας και του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες».

Στο εν λόγω Σεμινάριο μίλησε ο κ. Christian Gsodam, Διευθυντής στην Επιτροπή των Περιφερειών, και στη συνέχεια μίλησε ο κ. Jacques Kemp, Εκπρόσωπος του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαχειρίζεται το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στο οποίο περιλαμβάνονται και χρηματοδοτήσεις για σκοπούς Αδελφοποιήσεων Δήμων.

Το δεύτερο Σεμινάριο ήταν σχετικά με τις «Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα» που είναι μία σχετικά νέα αλλά πολύ αποτελεσματική μορφή, που αποσκοπεί στην εξασφάλιση του σχεδιασμού, της χρηματοδότησης, της κατασκευής, της διαχείρισης, της λειτουργίας ή συντήρησης δημοσίων υποδομών αλλά και το σχεδιασμό και την παροχή υπηρεσιών. Σε αυτό μιλήσαν η κα Catarina Segersten-Larsson και ο κ. Jean Louis Destans μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων στον χαιρετισμό του ανέφερε ότι η Συμμετοχική Δημοκρατία αγγίζει πολλές πτυχές που συχνά προβληματίζουν και εμάς εδώ στην Κύπρο και ότι πρέπει να λαμβάνονται μέτρα και δράσεις ώστε να βελτιωθεί η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά τη συμμετοχή των πολιτών. Επίσης ανέφερε ότι με τις Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα δίδεται η δυνατότητα να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα και οι δυσκολίες των Δήμων που σχετίζονται με τις μεγάλες ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας για νέα και σύνθετα έργα, τη μη επαρκή οργάνωση και τις ελλείψεις στο ανθρώπινο δυναμικό, που έχουν ως δημόσιοι οργανισμοί, και την διαχείριση κινδύνων σε τομείς που οι Δήμοι δέν έχουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία.

Τα δύο αυτά Σεμινάρια εντάσσονται στο πλαίσιο της υλοποίησης της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ Ένωσης Δήμων και της Επιτροπής των Περιφερειών που υπογράφηκε το έτος 2006 και ανανεώθηκε τον Ιανουάριο 2007.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
12 Απριλίου, 2007

Συνάντηση της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων με αντιπροσωπεία της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στα Γραφεία της Ένωσης Δήμων Κύπρου, στη Λευκωσία, συνάντηση της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων της Ένωσης Δήμων Κύπρου μαζί με αντιπροσωπεία της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων.

Σκοπός της συνάντησης αυτής ήταν η συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων πάνω σε κοινά θέματα που αφορούν την αποστολή τόσον των Κατεχόμενων Δήμων όσο και της Π.Ε.Π. με στόχο την επίτευξη των κοινών στόχων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας και συναίνεσης κατά την οποία εξήχθησαν κοινές διαπιστώσεις και αποφασίστηκε όπως υπάρξει ένας συντονισμός μεταξύ τους για να προβούν στις δέουσες ενέργειες όπου δει, για να ενισχυθούν οι ρόλοι τους, ιδιαίτερα στο θέμα της διαφώτισης για προβολή του Εθνικού μας Θέματος, και για την επίσπευση της διεξαγωγής εκλογών για την εκλογή των μελών της Π.Ε.Π.

Επίσης, η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων κατά τη συνεδρία της έλαβε απόφαση με την οποία συμπαραστέκεται στην προσπάθεια του Δήμου Αμμοχώστου για τη συλλογή υπογραφών από τους νόμιμους κάτοικους της πόλης για διεκδίκηση της επιστροφής στην Αμμόχωστο.

Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων τονίζει ιδιαίτερα ότι το Δικαίωμα επιστροφής των Αμμοχωστιανών είναι αδιαπραγμάτευτο και ότι αυτό προβλέπεται και από το ψήφισμα 550 του Ο.Η.Ε.

Εκπαιδευτική Επίσκεψη στις Βρυξέλλες

Αντιπροσωπεία της Ενωσης Δήμων Κύπρου αποτελούμενη από Δημάρχους, Δημοτικούς Συμβούλους και Υπηρεσιακούς των Δήμων αναχωρεί αύριο για τις Βρυξέλλες για τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη.

Κατά την επίσκεψη αυτή, η Αντιπροσωπεία θα έχει συναντήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή των Περιφερειών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών και τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής.

Η επίσκεψη αυτή είναι η δεύτερη που διοργανώνεται από την Ενωση Δήμων στις Βρυξέλλες και σκοπό έχει την εξοικείωση των Αιρετών και Υπηρεσιακών Στελεχών των Δήμων με τους Οργανισμούς, τις Υπηρεσίες και γενικότερα το Ευρωπαϊκό περιβάλλον για τις Τοπικές Αρχές στις Βρυξέλλες.

Σεμινάριο με θέμα την Ασφάλεια και την Υγεία

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 26 Απριλίου 2007, σεμινάριο με θέμα την Ασφάλεια και Υγεία, που διοργάνωσε η Ένωση Δήμων Κύπρου. Το σεμινάριο παρακολούθησαν Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι και υπηρεσιακά στελέχη των Δήμων.

Το θέμα ανάπτυξε πολύ εμπεριστατωμένα, ο Σύμβουλος Ασφαλείας κ. Γεώργιος Σιδεράς, ενώ σύντομο χαιρετισμό έκανε ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου κ. Αντρέας Χρίστου.

Ο κ. Χρίστου τόνισε στο χαιρετισμό του ότι στόχος όλων θα πρέπει να είναι η προστασία, η πρόληψη και η λήψη συγκεκριμένων μέτρων προς την κατεύθυνση της Ασφάλειας και Υγείας. Επεσήμανε επίσης ότι η εφαρμογή των αρχών προστασίας και πρόληψης, με στόχο την καταπολέμηση και τον περιορισμό των κινδύνων, πρέπει να γίνει μέρος της κουλτούρας των Δήμων.

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο ζήτησαν από την Ένωση Δήμων να δώσει συνέχεια στο ενδιαφέρον της για το σοβαρό αυτό θέμα τόσο για σκοπούς καλύτερης ενημέρωσης ως επίσης για σκοπούς ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των Δήμων.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Οι Τοπικές Αρχές και οι τρεις διαστάσεις της Στρατηγικής της Λισσαβόνας

Η Ένωση Δήμων Κύπρου διοργανώνει διαγωνισμό δοκιμίου με θέμα: «Οι τοπικές αρχές και οι τρεις διαστάσεις (οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική) της Στρατηγικής της Λισσαβόνας»

Ο διαγωνισμός έχει ως αντικείμενο τη βράβευση δοκιμίων που θα συγγράψουν προπτυχιακοί φοιτητές προγράμματος σπουδών επιπέδου “Bachelor”, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου.

Τα δοκίμια πρέπει να είναι γραμμένα στην Ελληνική, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις 3000 λέξεις και πρέπει να υποβληθούν σε δύο αντίτυπα μέχρι την 31η Ιουλίου 2007. Πρέπει να συνοδεύονται από: (α) σύνοψη που θα δικαιολογεί ότι το δοκίμιο ανταποκρίνεται στο θέμα του διαγωνισμού (μία σελίδα κατ’ ανώτατο όριο), (β) ένα Βιογραφικό Σημείωμα, και (γ) τα στοιχεία του υποψηφίου (όνομα, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου).

Η επιλογή θα γίνει από Επιτροπή που θα καθοριστεί από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Δήμων. Η Επιτροπή θα εκτιμήσει ιδιαίτερα στην αξιολόγησή της την τοπική διάσταση στη διάρθρωση του δοκιμίου.

Οι αποφάσεις της εν λόγω Επιτροπής είναι τελεσίδικες. Οι βραβευθέντες θα είναι τρεις και θα λάβουν χρηματικά βραβεία ύψους £1.000, £300 και £100 αντιστοίχως. Τα βραβεία αυτά θα τους απονεμηθούν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δήμων τον Νοέμβριο 2007.

Προθεσμία για την υποβολή των δοκιμίων: οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικώς ολόκληρο το φάκελό τους (δοκίμιο, σύνοψη, βιογραφικό σημείωμα και στοιχεία υποψηφίου) στη διεύθυνση: Ένωση Δήμων Κύπρου, Τ.Θ. 22033, 1516 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου 2007 (η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου θα αποτελεί απόδειξη). Σημειώνεται ότι τα έγγραφα που υποβάλλονται για τον διαγωνισμό δεν επιστρέφονται.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006

Διήμερο σεμινάριο για την υγιεινή των τροφίμων

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη και Παρασκευή 5-6 Ιουλίου 2007, διήμερο σεμινάριο με θέματα την «Εφαρμογή των Αρχών του Συστήματος HACCP» και τις «Μεθόδους και Τεχνικές Πρακτικής Εφαρμογής των Επισήμων Ελέγχων».

Το διήμερο σεμινάριο παρακολούθησαν υγειονομικοί επιθεωρητές των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Δήμων και του Υπουργείου Υγείας καθώς επίσης και λειτουργοί των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Τα θέματα του σεμιναρίου ανέπτυξαν πολύ εμπεριστατωμένα ο Δρ. Ευάγγελος Λάζος, Αντιπρόεδρος του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) Ελλάδας, Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων, μαζί με τη βοηθό του στο ΤΕΙ Αθηνών κα Θεοδώρα Λάφκα.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου, κ. Ανδρέας Χρίστου, τόνισε σε σύντομο χαιρετισμό του τη σημασία που αποδίδουν οι Δήμοι στη διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων και στην προστασία της δημόσιας υγείας γενικότερα. Επισήμανε επίσης τη σημασία της εφαρμογής των αρχών που διέπουν τα συστήματα διασφάλισης της υγιεινής των τροφίμων και τις μεθόδους και τεχνικές πρακτικής εφαρμογής των επισήμων ελέγχων με στόχο την προστασία του πολίτη/καταναλωτή από τους διάφορους κινδύνους.

Το ενδιαφέρον της Ένωσης Δήμων Κύπρου στον τομέα της προστασίας της υγιεινής των τροφίμων θα συνεχίσει να είναι έντονο, ώστε να βελτιωθεί η υφιστάμενη κατάσταση προς όφελος των Δημοτών.