Σεμινάριο με θέμα την Ασφάλεια και την Υγεία

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 26 Απριλίου 2007, σεμινάριο με θέμα την Ασφάλεια και Υγεία, που διοργάνωσε η Ένωση Δήμων Κύπρου. Το σεμινάριο παρακολούθησαν Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι και υπηρεσιακά στελέχη των Δήμων.

Το θέμα ανάπτυξε πολύ εμπεριστατωμένα, ο Σύμβουλος Ασφαλείας κ. Γεώργιος Σιδεράς, ενώ σύντομο χαιρετισμό έκανε ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου κ. Αντρέας Χρίστου.

Ο κ. Χρίστου τόνισε στο χαιρετισμό του ότι στόχος όλων θα πρέπει να είναι η προστασία, η πρόληψη και η λήψη συγκεκριμένων μέτρων προς την κατεύθυνση της Ασφάλειας και Υγείας. Επεσήμανε επίσης ότι η εφαρμογή των αρχών προστασίας και πρόληψης, με στόχο την καταπολέμηση και τον περιορισμό των κινδύνων, πρέπει να γίνει μέρος της κουλτούρας των Δήμων.

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο ζήτησαν από την Ένωση Δήμων να δώσει συνέχεια στο ενδιαφέρον της για το σοβαρό αυτό θέμα τόσο για σκοπούς καλύτερης ενημέρωσης ως επίσης για σκοπούς ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των Δήμων.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ