Ημερίδα Ενημέρωσης νέων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων

διαίτερα χρήσιμη και βοηθητική για τους νέους Δημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους κρίνεται η σημερινή Ημερίδα που διοργάνωσε η Ενωση Δήμων στο Συνεδριακό Κέντρο στη Λευκωσία, η οποία στόχευε στην καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των νέων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων, για θέματα που αφορούν τη λειτουργία των Δήμων και τα καθήκοντα των νέων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.

Τα θέματα που παρουσιάστηκαν στην Ημερίδα ήταν τα πιο κάτω:

  • Ο περί Δήμων Νόμος
  • Δήμοι και Περιβάλλον
  • Δημοτικοί Προϋπολογισμοί και Λογαριασμοί
  • Ευρωπαϊκά Σώματα και Οργανισμοί Τοπικών Αρχών
  • Αδειοδότηση Αναπτύξεων (Πολεοδομικές και Οικονομικές Αδειες)
  • Διαδικασίες Προσφορών στους Δήμους
  • Διαρθρωτικά Ταμεία, Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Κονδύλια για τους Δήμους για την περίοδο 2007-2013

    Στην Ημερίδα συμμετείχαν 12 νέοι Δήμαρχοι και 110 νέοι Δημοτικοί Σύμβουλοι από όλη την Κύπρο.