Προσφορά €100,000 από τους Δήμους της Κύπρου για τις περιοχές που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές στην Ελλάδα

Μετά από εισήγηση του Προέδρου της Ένωσης Δήμων Κύπρου, Δημάρχου Λεμεσού κ. Ανδρέα Χρίστου, η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης αποφάσισε όπως οι Δήμοι της Κύπρου συνεισφέρουν, καταρχήν, μέσω της Ένωσης, ποσό €100,000 ως άμεση βοήθεια για τις περιοχές που έχουν πληγεί από τις τεράστιες πυρκαγιές στην Ελλάδα.

Ο κ. Χρίστου ενημέρωσε ήδη με σχετική επιστολή του τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, Δήμαρχο Αθηναίων κ. Νικήτα Κακλαμάνη, για την απόφαση αυτή της Ένωσης Δήμων, όπως και για την ετοιμότητα των Δήμων της Κύπρου να προσφέρουν οποιαδήποτε άλλη γενική ή ειδική βοήθεια κριθεί σκόπιμη.

Ένωση Δήμων Κύπρου
27 Αυγούστου 2007

Συνημμένο: Η επιστολή του Προέδρου της Ένωσης Δήμων Κύπρου κ. Ανδρέα Χρίστου προς τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας κ. Νικήτα Κακλαμάνη

Ημερίδα με θέμα «Διαρθρωτικά Ταμεία, Διαπεριφερειακή Συνεργασία και Ευρωπαϊκά Προγράμματα για την περίοδο 2007-2013

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λευκωσία Ημερίδα της Ένωσης Δήμων Κύπρου με θέμα «Διαρθρωτικά Ταμεία, Διαπεριφερειακή Συνεργασία και Ευρωπαϊκά Προγράμματα για την περίοδο 2007-2013.

Η Ημερίδα διοργανώθηκε με τη συνεργασία του Γραφείου Προγραμματισμού και σε αυτή έγιναν παρουσιάσεις των δυνατοτήτων χρηματοδότησης που υφίστανται για την Κύπρο, σε ότι αφορά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, κ. Ανδρέας Χρίστου, τόνισε στο χαιρετισμό του ότι η Κύπρος μετά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επωφελήθηκε από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2004 – 2006 με έργα που υλοποιήθηκαν και αποσκοπούσαν μεταξύ άλλων και στην αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου, αλλά αυτό έγινε σε περιορισμένο βαθμό.

O κ. Χρίστου, σημείωσε επίσης ότι στη νέα προγραμματική περίοδο (2007 – 2013) η επιδίωξη αυτή αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της Περιφερειακής Πολιτικής για την Κύπρο και οι Δήμοι των αστικών αλλά και περιοχών της υπαίθρου, έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στην απορρόφηση Κοινοτικών κονδυλίων, μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων. Πιστεύουμε, ανέφερε ο κ. Χρίστου, ότι οι Δήμοι με σκληρή δουλειά είναι σε θέση να διεκδικήσουν και να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες αυτές και ότι με σωστό προγραμματισμό και κατάλληλη προετοιμασία μπορούν να υλοποιήσουν έργα και δράσεις που θα αποσκοπούν τόσο στην αναβάθμιση των περιοχών τους όσο και στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών τους.

Η Ημερίδα κάλυψε επίσης το θέμα των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων με παρουσιάσεις που έγιναν σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής των Δήμων της Κύπρου σε αυτά.

Η Ημερίδα, την οποία παρακολούθησαν αρκετοί Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Τμηματάρχες και Λειτουργοί των Δήμων, σημείωσε μεγάλη επιτυχία και αναμένεται να βοηθήσει ιδιαίτερα τους Δήμους ως Οργανισμούς στην αξιοποίηση των ευκαιριών που έχουν από Ευρωπαϊκά Κονδύλια.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007

Σε άμεση εφαρμογή ο νέος νόμος για τη Διάθεση Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων ή Αντικειμένων

Φέρεται σε γνώση του κοινού ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 8 Νοεμβρίου 2007 τον Περί Δήμων Τροποποιητικό Νόμο (Ν.153(Ι)/2007) που αφορά τη Διάθεση Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων ή Αντικειμένων, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή με την δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας από τις 23 Νοεμβρίου 2007.

Οι βασικές πρόνοιες του Νόμου αυτού είναι οι ακόλουθες:

  • Ο Δήμος έχει την εξουσία να χαρακτηρίζει ένα όχημα ή αντικείμενο ως εγκαταλελειμμένο όταν βρίσκεται ακινητοποιημένο σε δημόσιο δρόμο ή σε ανοιχτό δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο για περίοδο πέραν των 3 εβδομάδων.
  • Από τη στιγμή που ένα όχημα ή αντικείμενο χαρακτηρίζεται ως εγκαταλελειμμένο, ενεργοποιούνται οι διαδικασίες του νέου νόμου οι οποίες προνοούν ότι εάν ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή του αντικειμένου δεν το μετακινήσει το αργότερο μέσα σε 4 εβδομάδες, τότε αυτό μπορεί να διατεθεί από τον Δήμο σύμφωνα με τη διαδικασία που προνοεί ο νέος νόμος.

Οι Δήμοι ξεκινούν άμεσα την εφαρμογή του νέου Νόμου και καλούν όλους τους επηρεαζόμενους πολίτες να συμμορφωθούν με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, για αποφυγή αχρείαστων εξόδων και ταλαιπωρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι επηρεαζόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Δήμων.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
7 Δεκέμβριου 2007