Προσφορά €100,000 από τους Δήμους της Κύπρου για τις περιοχές που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές στην Ελλάδα

Μετά από εισήγηση του Προέδρου της Ένωσης Δήμων Κύπρου, Δημάρχου Λεμεσού κ. Ανδρέα Χρίστου, η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης αποφάσισε όπως οι Δήμοι της Κύπρου συνεισφέρουν, καταρχήν, μέσω της Ένωσης, ποσό €100,000 ως άμεση βοήθεια για τις περιοχές που έχουν πληγεί από τις τεράστιες πυρκαγιές στην Ελλάδα.

Ο κ. Χρίστου ενημέρωσε ήδη με σχετική επιστολή του τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, Δήμαρχο Αθηναίων κ. Νικήτα Κακλαμάνη, για την απόφαση αυτή της Ένωσης Δήμων, όπως και για την ετοιμότητα των Δήμων της Κύπρου να προσφέρουν οποιαδήποτε άλλη γενική ή ειδική βοήθεια κριθεί σκόπιμη.

Ένωση Δήμων Κύπρου
27 Αυγούστου 2007

Συνημμένο: Η επιστολή του Προέδρου της Ένωσης Δήμων Κύπρου κ. Ανδρέα Χρίστου προς τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας κ. Νικήτα Κακλαμάνη