Σε άμεση εφαρμογή ο νέος νόμος για τη Διάθεση Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων ή Αντικειμένων

Φέρεται σε γνώση του κοινού ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 8 Νοεμβρίου 2007 τον Περί Δήμων Τροποποιητικό Νόμο (Ν.153(Ι)/2007) που αφορά τη Διάθεση Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων ή Αντικειμένων, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή με την δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας από τις 23 Νοεμβρίου 2007.

Οι βασικές πρόνοιες του Νόμου αυτού είναι οι ακόλουθες:

  • Ο Δήμος έχει την εξουσία να χαρακτηρίζει ένα όχημα ή αντικείμενο ως εγκαταλελειμμένο όταν βρίσκεται ακινητοποιημένο σε δημόσιο δρόμο ή σε ανοιχτό δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο για περίοδο πέραν των 3 εβδομάδων.
  • Από τη στιγμή που ένα όχημα ή αντικείμενο χαρακτηρίζεται ως εγκαταλελειμμένο, ενεργοποιούνται οι διαδικασίες του νέου νόμου οι οποίες προνοούν ότι εάν ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή του αντικειμένου δεν το μετακινήσει το αργότερο μέσα σε 4 εβδομάδες, τότε αυτό μπορεί να διατεθεί από τον Δήμο σύμφωνα με τη διαδικασία που προνοεί ο νέος νόμος.

Οι Δήμοι ξεκινούν άμεσα την εφαρμογή του νέου Νόμου και καλούν όλους τους επηρεαζόμενους πολίτες να συμμορφωθούν με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, για αποφυγή αχρείαστων εξόδων και ταλαιπωρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι επηρεαζόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Δήμων.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
7 Δεκέμβριου 2007