Ημερίδα με θέμα «Διαρθρωτικά Ταμεία, Διαπεριφερειακή Συνεργασία και Ευρωπαϊκά Προγράμματα για την περίοδο 2007-2013

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λευκωσία Ημερίδα της Ένωσης Δήμων Κύπρου με θέμα «Διαρθρωτικά Ταμεία, Διαπεριφερειακή Συνεργασία και Ευρωπαϊκά Προγράμματα για την περίοδο 2007-2013.

Η Ημερίδα διοργανώθηκε με τη συνεργασία του Γραφείου Προγραμματισμού και σε αυτή έγιναν παρουσιάσεις των δυνατοτήτων χρηματοδότησης που υφίστανται για την Κύπρο, σε ότι αφορά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, κ. Ανδρέας Χρίστου, τόνισε στο χαιρετισμό του ότι η Κύπρος μετά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επωφελήθηκε από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2004 – 2006 με έργα που υλοποιήθηκαν και αποσκοπούσαν μεταξύ άλλων και στην αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου, αλλά αυτό έγινε σε περιορισμένο βαθμό.

O κ. Χρίστου, σημείωσε επίσης ότι στη νέα προγραμματική περίοδο (2007 – 2013) η επιδίωξη αυτή αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της Περιφερειακής Πολιτικής για την Κύπρο και οι Δήμοι των αστικών αλλά και περιοχών της υπαίθρου, έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στην απορρόφηση Κοινοτικών κονδυλίων, μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων. Πιστεύουμε, ανέφερε ο κ. Χρίστου, ότι οι Δήμοι με σκληρή δουλειά είναι σε θέση να διεκδικήσουν και να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες αυτές και ότι με σωστό προγραμματισμό και κατάλληλη προετοιμασία μπορούν να υλοποιήσουν έργα και δράσεις που θα αποσκοπούν τόσο στην αναβάθμιση των περιοχών τους όσο και στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών τους.

Η Ημερίδα κάλυψε επίσης το θέμα των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων με παρουσιάσεις που έγιναν σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής των Δήμων της Κύπρου σε αυτά.

Η Ημερίδα, την οποία παρακολούθησαν αρκετοί Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Τμηματάρχες και Λειτουργοί των Δήμων, σημείωσε μεγάλη επιτυχία και αναμένεται να βοηθήσει ιδιαίτερα τους Δήμους ως Οργανισμούς στην αξιοποίηση των ευκαιριών που έχουν από Ευρωπαϊκά Κονδύλια.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007