Πραγματοποιήθηκαν τα Σεμινάρια «Συμμετοχική Δημοκρατία» και «Συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα»

Μετά από πρωτοβουλία της Ένωσης Δήμων Κύπρου και με τη συνεργασία και την υποστήριξη της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιήθηκαν σήμερα Πέμπτη 12 Απριλίου, 2007 με μεγάλη επιτυχία, στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο δύο Σεμινάρια.

Στα πλαίσια του πρώτου Σεμιναρίου με τίτλο «Συμμετοχική Δημοκρατία», το οποίο αποτελεί ένα ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα που σχετίζεται με τις σύγχρονες Δημοκρατίες, έγινε παρουσίαση της Γερμανικής εμπειρίας και του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες».

Στο εν λόγω Σεμινάριο μίλησε ο κ. Christian Gsodam, Διευθυντής στην Επιτροπή των Περιφερειών, και στη συνέχεια μίλησε ο κ. Jacques Kemp, Εκπρόσωπος του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαχειρίζεται το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στο οποίο περιλαμβάνονται και χρηματοδοτήσεις για σκοπούς Αδελφοποιήσεων Δήμων.

Το δεύτερο Σεμινάριο ήταν σχετικά με τις «Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα» που είναι μία σχετικά νέα αλλά πολύ αποτελεσματική μορφή, που αποσκοπεί στην εξασφάλιση του σχεδιασμού, της χρηματοδότησης, της κατασκευής, της διαχείρισης, της λειτουργίας ή συντήρησης δημοσίων υποδομών αλλά και το σχεδιασμό και την παροχή υπηρεσιών. Σε αυτό μιλήσαν η κα Catarina Segersten-Larsson και ο κ. Jean Louis Destans μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων στον χαιρετισμό του ανέφερε ότι η Συμμετοχική Δημοκρατία αγγίζει πολλές πτυχές που συχνά προβληματίζουν και εμάς εδώ στην Κύπρο και ότι πρέπει να λαμβάνονται μέτρα και δράσεις ώστε να βελτιωθεί η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά τη συμμετοχή των πολιτών. Επίσης ανέφερε ότι με τις Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα δίδεται η δυνατότητα να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα και οι δυσκολίες των Δήμων που σχετίζονται με τις μεγάλες ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας για νέα και σύνθετα έργα, τη μη επαρκή οργάνωση και τις ελλείψεις στο ανθρώπινο δυναμικό, που έχουν ως δημόσιοι οργανισμοί, και την διαχείριση κινδύνων σε τομείς που οι Δήμοι δέν έχουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία.

Τα δύο αυτά Σεμινάρια εντάσσονται στο πλαίσιο της υλοποίησης της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ Ένωσης Δήμων και της Επιτροπής των Περιφερειών που υπογράφηκε το έτος 2006 και ανανεώθηκε τον Ιανουάριο 2007.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
12 Απριλίου, 2007