Εκπαιδευτική Επίσκεψη στις Βρυξέλλες

Αντιπροσωπεία της Ενωσης Δήμων Κύπρου αποτελούμενη από Δημάρχους, Δημοτικούς Συμβούλους και Υπηρεσιακούς των Δήμων αναχωρεί αύριο για τις Βρυξέλλες για τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη.

Κατά την επίσκεψη αυτή, η Αντιπροσωπεία θα έχει συναντήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή των Περιφερειών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών και τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής.

Η επίσκεψη αυτή είναι η δεύτερη που διοργανώνεται από την Ενωση Δήμων στις Βρυξέλλες και σκοπό έχει την εξοικείωση των Αιρετών και Υπηρεσιακών Στελεχών των Δήμων με τους Οργανισμούς, τις Υπηρεσίες και γενικότερα το Ευρωπαϊκό περιβάλλον για τις Τοπικές Αρχές στις Βρυξέλλες.