Διοργάνωση συνεδρίασης της Επιτροπής των Περιφερειών στη Λεμεσό

Κατόπιν προσκλήσεως του επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), κ. Γεώργιου Γεωργίου, Δημάρχου Κάτω Πολεμιδιών, πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό, την 28η και 29η Ιουνίου 2010, η 4η συνεδρίαση της Επιτροπής ENVE – «Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενέργεια» της ΕτΠ, καθώς και σεμινάριο με θέμα την «Προώθηση της Βιώσιμης Διαχείρισης των Υδάτων».

Η συνεδρίαση της Επιτροπής υπό την προεδρία του κ. Ilmar Reepalu, Δημοτικού Συμβούλου Malmö (Σουηδία) έλαβε χώρα τη Δευτέρα 28 Ιουνίου παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών, κ. Νεοκλή Συλικιώτη και με τη συμμετοχή εκπροσώπων των τοπικών και περιφερειακών αρχών της Ευρώπης.

Στις εργασίες της επιτροπής συμμετείχαν ως μέλη της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην ΕτΠ ο κ. Γεώργιος Γεωργίου, Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών, ο κ. Χρίστος Μέσης, Δήμαρχος Μέσα Γειτονιάς, ο κ. Σάββας Ηλιοφώτου, Δήμαρχος Στροβόλου, η κα Ελένη Λουκαΐδου, Δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας, ο κ. Χριστόδουλος Κώστα Καττιρτζή, Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Ζώδιας, ο κ. Κυριάκος Χατζηττοφής, Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου, ο κ. Χριστοφής Αντωνίου, Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Επισκοπής και ο κ. Δήμος Γιάγκου, Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας Ειρήνης Κερύνειας και Πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Επαρχίας Κερύνειας.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής συζητήθηκαν οι παρακάτω γνωμοδοτήσεις:

  • Γνωμοδότηση για την Ανακοίνωση με θέμα «ΑΕΠ και πέρα από αυτό/ Η μέτρηση της προόδου σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο»
  • Διερευνητική γνωμοδότηση που ζήτησε η Ισπανική Προεδρία σχετικά με το «Ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στο μέλλον της περιβαλλοντικής πολιτικής» και
  • Διερευνητική γνωμοδότηση για το Ενεργειακό σχέδιο δράσης.

Την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη μελέτης στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας, οργανισμό κοινής ωφελείας, ο οποίος έχει ως κύρια αποστολή του τη διαχείριση των δημοτικών λυμάτων και την κατασκευή συστήματος αποχέτευσης ομβρίων υδάτων για την περιοχή Μείζονος Λεμεσού.

Επιπλέον, κατόπιν προσκλήσεως της Ένωσης Δήμων Κύπρου, παρατέθηκε δείπνο προς τιμήν των μελών της Επιτροπής ENVE στον προαύλιο χώρο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, υπό την παρουσία της Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, κας Ελπίδας Κεραυνού-Παπαηλιού.

Την Τρίτη 29 Ιουνίου, διεξήχθη σεμινάριο με συμμετοχή σημαντικών ομιλητών και εμπειρογνωμόνων του τομέα της διαχείρισης των υδάτων, όπου ανταλλάχθηκαν απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις του πλαισίου πολιτικής της ΕΕ και τις βέλτιστες πρακτικές σε Δήμους και Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, το σεμινάριο περιελάμβανε τις ακόλουθες 3 ενότητες:

  • Απολογισμός, από ευρωπαϊκή σκοπιά, των πρώτων σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής στο πλαίσιο της WFD (Water Framework Directive).
  • Βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση της εξοικονόμησης υδάτινων πόρων, τη δίκαιη τιμολόγησή τους και την επιχειρησιακή διαχείριση πλημμυρών και ξηρασίας.
  • Βασικές δράσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων (στις περιφέρειες και τους Δήμους της Ευρώπης) και πιο συγκεκριμένα της ποιότητας των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων και του πόσιμου νερού, καθώς και για την περαιτέρω βελτίωση της επεξεργασίας λυμάτων.

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο πληροφορήθηκαν επίσης μέσω ενημερωτικών φυλλαδίων για την Ένωση Δήμων Κύπρου και τις δράσεις της, καθώς και για το ευρωπαϊκό έργο DECISIVE.

Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, συμμετοχή και πολύ θετικά σχόλια από τους εκπροσώπους της Επιτροπής των Περιφερειών και των τοπικών και περιφερειακών αρχών.

Η Κυπριακή Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή των Περιφερειών εξέφρασε το ενδιαφέρον για διεκδίκηση και άλλων παρόμοιων διοργανώσεων που τιμούν και προβάλλουν την Κύπρο σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.