Διοργάνωση της Επιτροπής CIVEX της ΕτΠ στην Κύπρο

Η Κυπριακή Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και συγκεκριμένα η κα Ελένη Λουκαΐδου, Δημοτική Σύμβουλος Λευκωσίας υπέβαλε πρόταση για τη διοργάνωση εκτός έδρας συνεδρίασης της Επιτροπής CIVEX – «Ιθαγένεια, διακυβέρνηση, θεσμικές και εξωτερικές υποθέσεις» στην Κύπρο.

Η πρόταση έγινε δεκτή από τα μέλη της Επιτροπής CIVEX κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 12 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με αυτή, η πόλη της Λευκωσίας θα φιλοξενήσει τα μέλη της ΕτΠ -εκπροσώπους των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ- όχι μόνο για την εξωτερική συνεδρίαση αλλά και για ένα σεμινάριο με θέμα «Προώθηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας: η συμβολή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών».

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί σε αυτόν τον τομέα. Ειδικότερα, θα δοθεί η ευκαιρία να προσδιοριστεί ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών και η συμβολή τους στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και στην αναζωογόνηση της σχέσης μεταξύ των πολιτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Ιουνίου του 2011 και τόσο η Κυπριακή Αντιπροσωπεία όσο και η ΕτΠ αναμένουν να είναι ανάλογης επιτυχίας με αυτή της Επιτροπής ENVE – «Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενέργεια» που έλαβε χώρα στη Λεμεσό τον περασμένο Ιούνιο.