Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ στους Δήμους

Η Ενωση Δήμων Κύπρου, μέσα στα πλαίσια της προετοιμασίας των Δήμων, αλλά και για πληροφόρηση του κοινού, για την επιτυχή μετάβαση στο ευρώ, έχει εκδώσει πληροφοριακό δελτίο για την εισαγωγή του ευρώ, σε σχέση με τους Δήμους.

Η ετοιμότητα των Δήμων για την υιοθέτηση του ευρώ, όπως και όλων των άλλων Δημόσιων αλλά και ιδιωτικών φορέων που επηρεάζονται από αυτή τη μεγάλη αλλαγή, έχει καταστεί επιτακτική ανάγκη και η Ένωση Δήμων Κύπρου, η οποία συμμετέχει ενεργά σε ό,τι αφορά την ΕΕ, στηρίζει και ενισχύει τη συστηματική προετοιμασία των Δήμων για το μεγάλο αυτό γεγονός.

Στο ενημερωτικό δελτίο καλύπτονται η μακρά πορεία της χώρας μας προς την ένταξη στην ΟΝΕ και το χρονοδιάγραμμα της μετάβασης στο ευρώ. Περαιτέρω γίνεται αναφορά στο κοινοτικό κεκτημένο που διέπει τη μετάβαση στο ευρώ και στα χαρτονομίσματα και κέρματα σε ευρώ.

Επιπλέον περιέχεται μία σύντομη περιγραφή των οφελών και των προκλήσεων που συνεπάγεται για την κυπριακή οικονομία η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωζώνη, καθώς και επισήμανση των επιπτώσεων στην καθημερινή λειτουργία των Δήμων. Συγκεκριμένα αναφέρονται οι τομείς που υπόκεινται σε σημαντικές μεταβολές και χρειάζονται προσαρμογές, όπως είναι μεταξύ άλλων οι αλλαγές στο νομικό πλαίσιο, στην κατάρτιση Προϋπολογισμών και Τελικών Λογαριασμών, στην ταμειακή και χρηματοοικονομική διαχείριση, στα συστήματα μηχανογράφησης, στο λογισμικό, στην μορφή των εντύπων, στα συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης κ.α. Τέλος απαντώνται ερωτήματα σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Τόσο η Κυβέρνηση, με το συντονισμό και την καθοδήγηση του Υπουργείου Οικονομικών, όσο και οι άλλες Κρατικές Υπηρεσίες, Τοπικές Αρχές, Ημικρατικοί Οργανισμοί αλλά και οι Οργανωμένοι Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα θα συνεχίσουν να εργάζονται συστηματικά για την επιτυχή προσαρμογή στη μεγάλη αυτή αλλαγή που αγγίζει όλο το κοινωνικό-πολιτικό-οικονομικό σύστημα της Κύπρου.

Όμως ανάλογη έγνοια χρειάζεται και από τον καθένα από εμάς για να πληροφορηθεί έγκαιρα για τις αλλαγές που χρειάζονται στο δικό του τομέα και να προσπαθήσει να συμβάλει θετικά στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος σε όλα τα θέματα που επηρεάζονται από την εισαγωγή του ευρώ.

Η Ένωση Δήμων Κύπρου θα συνεχίσει και εντείνει αυτή την προσπάθειά της, ώστε οι Δήμοι να μπορέσουν να επιτύχουν την πιο ομαλή προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα που φέρνει η εισαγωγή του ευρώ, οι πολίτες να εξυπηρετηθούν καλύτερα και να ελαχιστοποιηθούν τα όποια προβλήματά τους σε σχέση με τους Δήμους από αυτή τη μεγάλη αλλαγή.

  • Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Τηλ.: 22445170
Φαξ: 22677230
e-mail: endeky@cytanet.com.cy

Λευκωσία, 26 Μαΐου, 2006