Πολύ χαμηλό το επίπεδο Aποκέντρωσης για την Κύπρο

Πολύ χαμηλό το επίπεδο Aποκέντρωσης για την Κύπρο, όπως επιβεβαιώνεται από σύγκριση των Δαπανών των Τοπικών Αρχών 25 Ευρωπαϊκών Χωρών. Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας που έχει εκπονήσει η Τράπεζα Dexia (Local finance / Dexia Editions, Μάιος 2004), στα 25 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επίπεδα δαπανών των Τοπικών Αρχών είναι όπως παρουσιάζονται στον συνημμένο πίνακα. Το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι η Κύπρος είναι στο τέλος της κατάταξης των 25 Ευρωπαϊκών χωρών με βάση τις δαπάνες των Τοπικών Αρχών ως ποσοστό του ΑΕΠ, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι το επίπεδο αποκέντρωσης και η έκταση αρμοδιοτήτων των Τοπικών Αρχών στην Κύπρο είναι πολύ χαμηλά. Συγκεκριμένα οι δαπάνες των Τοπικών Αρχών στην Κύπρο είναι μόλις 1.8% του ΑΕΠ ενώ ο μέσος όρος στα 25 Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 11.8%. Ανάλογο είναι το επίπεδο των δαπανών των Τοπικών Αρχών ως ποσοστό των Συνολικών Δημόσιων Δαπανών όπου το αντίστοιχο ποσοστό της Κύπρου είναι μόλις 4.1%, ενώ ο μέσος όρος στις 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 24%. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να γίνουν σημαντικά βήματα για την προαγωγή της αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων στην Κύπρο, διαφορετικά δεν μπορούμε να μιλούμε για ένα σύγχρονο Αποκεντρωμένο Κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι άλλες μεσογειακές χώρες, όπως η Πορτογαλία και η Ισπανία, και άλλα νέα σχετικά μικρά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως οι χώρες της Βαλτικής, έχουν προχωρήσει την τελευταία δεκαετία σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχουν ενισχύσει σημαντικά την αποκέντρωση στις χώρες αυτές και το Ρόλο των Τοπικών Αρχών. Είναι γι’ αυτό που η Ένωση Δήμων Κύπρου ζητά πιεστικά τα τελευταία χρόνια τον εκσυγχρονισμό του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο, με ανάληψη νέων αρμοδιοτήτων από τους Δήμους και βελτίωση των οικονομικών τους δυνατοτήτων, ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερες υπηρεσίες στους πολίτες, ιδιαίτερα αυτές που έχουν σχέση με την καθημερινή ζωή τους, όπως γίνεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η ανάγκη παρουσιάζεται ακόμη πιο έντονη το τελευταίο διάστημα, μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι’ αυτό οι Τοπικές Αρχές της Κύπρου αναμένουν από την επίσημη Πολιτεία, Κυβέρνηση και Κόμματα, όπως προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς στην αναγκαία ενίσχυση του Ρόλου και επέκταση των αρμοδιοτήτων των Τοπικών Αρχών.

  • Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
10 Απριλίου 2006

 

Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ στους Δήμους

Η Ενωση Δήμων Κύπρου, μέσα στα πλαίσια της προετοιμασίας των Δήμων, αλλά και για πληροφόρηση του κοινού, για την επιτυχή μετάβαση στο ευρώ, έχει εκδώσει πληροφοριακό δελτίο για την εισαγωγή του ευρώ, σε σχέση με τους Δήμους.

Η ετοιμότητα των Δήμων για την υιοθέτηση του ευρώ, όπως και όλων των άλλων Δημόσιων αλλά και ιδιωτικών φορέων που επηρεάζονται από αυτή τη μεγάλη αλλαγή, έχει καταστεί επιτακτική ανάγκη και η Ένωση Δήμων Κύπρου, η οποία συμμετέχει ενεργά σε ό,τι αφορά την ΕΕ, στηρίζει και ενισχύει τη συστηματική προετοιμασία των Δήμων για το μεγάλο αυτό γεγονός.

Στο ενημερωτικό δελτίο καλύπτονται η μακρά πορεία της χώρας μας προς την ένταξη στην ΟΝΕ και το χρονοδιάγραμμα της μετάβασης στο ευρώ. Περαιτέρω γίνεται αναφορά στο κοινοτικό κεκτημένο που διέπει τη μετάβαση στο ευρώ και στα χαρτονομίσματα και κέρματα σε ευρώ.

Επιπλέον περιέχεται μία σύντομη περιγραφή των οφελών και των προκλήσεων που συνεπάγεται για την κυπριακή οικονομία η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωζώνη, καθώς και επισήμανση των επιπτώσεων στην καθημερινή λειτουργία των Δήμων. Συγκεκριμένα αναφέρονται οι τομείς που υπόκεινται σε σημαντικές μεταβολές και χρειάζονται προσαρμογές, όπως είναι μεταξύ άλλων οι αλλαγές στο νομικό πλαίσιο, στην κατάρτιση Προϋπολογισμών και Τελικών Λογαριασμών, στην ταμειακή και χρηματοοικονομική διαχείριση, στα συστήματα μηχανογράφησης, στο λογισμικό, στην μορφή των εντύπων, στα συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης κ.α. Τέλος απαντώνται ερωτήματα σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Τόσο η Κυβέρνηση, με το συντονισμό και την καθοδήγηση του Υπουργείου Οικονομικών, όσο και οι άλλες Κρατικές Υπηρεσίες, Τοπικές Αρχές, Ημικρατικοί Οργανισμοί αλλά και οι Οργανωμένοι Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα θα συνεχίσουν να εργάζονται συστηματικά για την επιτυχή προσαρμογή στη μεγάλη αυτή αλλαγή που αγγίζει όλο το κοινωνικό-πολιτικό-οικονομικό σύστημα της Κύπρου.

Όμως ανάλογη έγνοια χρειάζεται και από τον καθένα από εμάς για να πληροφορηθεί έγκαιρα για τις αλλαγές που χρειάζονται στο δικό του τομέα και να προσπαθήσει να συμβάλει θετικά στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος σε όλα τα θέματα που επηρεάζονται από την εισαγωγή του ευρώ.

Η Ένωση Δήμων Κύπρου θα συνεχίσει και εντείνει αυτή την προσπάθειά της, ώστε οι Δήμοι να μπορέσουν να επιτύχουν την πιο ομαλή προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα που φέρνει η εισαγωγή του ευρώ, οι πολίτες να εξυπηρετηθούν καλύτερα και να ελαχιστοποιηθούν τα όποια προβλήματά τους σε σχέση με τους Δήμους από αυτή τη μεγάλη αλλαγή.

  • Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Τηλ.: 22445170
Φαξ: 22677230
e-mail: endeky@cytanet.com.cy

Λευκωσία, 26 Μαΐου, 2006

Σύσκεψη Υγειονομικών Επιθεωρητών

Πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουλίου στα πλαίσια της Ενωσης Δήμων σύσκεψη των Υγειονομικών Επιθεωρητών όλων των Δήμων της Κύπρου στην οποία συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τους ελέγχους / επιθεωρήσεις υποστατικών τροφίμων, δειγματοληψίες τροφίμων που διενεργούνται από τους Δήμους καθώς και τα πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε αυτόν τον τομέα. Περαιτέρω συζητήθηκαν και οι αδυναμίες που παρουσιάζονται στη συνεργασία μεταξύ των Δημοτικών Υγειονομικών Υπηρεσιών και των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

Ομόφωνο ήταν το συμπέρασμα της σύσκεψης ότι η πρακτική κηδεμόνευσης και ενίοτε περιθωριοποίησης των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Δήμων από τις αντίστοιχες του Υπουργείου Υγείας δεν βοηθά καθόλου στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτουν οι Δήμοι σε αυτόν τον τομέα, ούτε και βοηθά στην επίτευξη συντονισμένων προσπαθειών όλων των Υγειονομικών Υπηρεσιών ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην προστασία της Δημόσιας Υγείας όπου είναι μεγάλες οι ανάγκες για ελέγχους σε υποστατικά τροφίμων, τρόφιμα και ποτά, αλλά και χώρους όπου απαιτούνται συχνοί υγειονομικοί έλεγχοι όπως οι πισίνες.

Η Ένωση Δήμων επιθυμεί να τονίσει ότι οι όποιες πολιτικές διακηρύξεις για στήριξη και ενίσχυση των Δήμων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης χρειάζεται να συνοδεύονται με πρακτικά μέτρα και μια τέτοια περίπτωση είναι η θεσμική και ουσιαστική ενίσχυση των Δήμων σε σχέση με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες, ώστε να μπορούν να προσφέρουν στους πολίτες τα αναμενόμενα που ζητούνται σε μια σύγχρονη κοινωνία. Και προς αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται ως πρώτο άμεσο μέτρο η τροποποίηση της νομοθεσίας για να υπάρχει σωστή σχέση των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Δήμων και αυτών του Υπουργείου Υγείας.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
12 Ιουλίου, 2006

Παρουσίαση του Θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Τοπικών Αρχών στη Δανία

Η ανάγκη για ουσιαστικές αλλαγές και ριζική αναθεώρηση του Θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Τοπικών Αρχών στην Κύπρο ήταν το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε μέσα από την συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων που ακολούθησε την παρουσίαση που έγινε για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Τοπικών Αρχών στην Δανία.

Η παρουσίαση του προσφάτου Αναθεωρηθέντος Θεσμικού πλαισίου στη Δανία έγινε από τον κ. Uwe Lorenzen, Διευθυντή στην Ένωση Τοπικών Αρχών της Δανίας, ο οποίος επεξήγησε τους στόχους και την κατεύθυνση της τελευταίας Αναθεώρησης που έγινε στη χώρα αυτή.

Όπως τόνισε ο κ. Lorenzen, ο βασικός στόχος αυτής της προσπάθειας ήταν να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των Δήμων της Δανίας και η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών στους πολίτες, κάτι που θα επιτευχθεί με τη δημιουργία μεγαλύτερων Δήμων και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από την Κεντρική Διοίκηση στους Δήμους.

Ο κ. Lorenzen, ανέφερε συγκεκριμένα ότι ο αριθμός των Δήμων στη Δανία μειώθηκε από 271 σε 98 και η αλλαγή αυτή είχε τη υποστήριξη όλων – Κεντρικής Διοίκησης, Κομμάτων και Αιρετών Τοπικών Εκπροσώπων – διότι έγινε κατανοητό από όλους ότι η αλλαγή ήταν αναγκαία και προς το συμφέρον της χώρας για να αντιμετωπιστούν οι σύγχρονες προκλήσεις.

Η παρουσίαση του Θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Τοπικών Αρχών στη Δανία υπήρξε ιδιαίτερα χρήσιμη για τους Δημάρχους, Δημοτικούς Συμβούλους, στελέχη των Δήμων αλλά και εκπροσώπων της Κεντρικής Διοίκησης που την παρακολούθησαν και είναι βέβαιο ότι αρκετά από τα θετικά στοιχεία τους θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Αναθεώρηση του Θεσμικού Συστήματος που διέπει την Τοπική Αυτοδιοίκηση η οποία χρειάζεται να προωθηθεί σύντομα και στην Κύπρο.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
21 Ιουλίου 2006

ΑΓ/ΤΜ

Η Ένωση Δήμων Κύπρου προωθεί την Αναδιάρθρωση του Συστήματος που διέπει την ανάπτυξη στη Κύπρο

Διοργανώθηκε την 21η Ιουλίου από την Ένωση Δήμων, Εργαστήριο με θέμα την Αναδιάρθρωση του Συστήματος που διέπει την Ανάπτυξη στην Κύπρο το οποίο τίμησε με την παρουσία του ο Υπουργός Εσωτερικών και στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι των Δήμων, του ΕΤΕΚ, των επαγγελματικών φορέων που εμπλέκονται στα θέματα ανάπτυξης καθώς και των αρμοδίων Κυβερνητικών Υπηρεσιών. Στο εργαστήρι απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, Δήμαρχος Λεμεσού κ. Δημήτρης Κοντίδης ο οποίος τόνισε την ανάγκη για συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα στην προσπάθεια που ξεκίνησε η Ένωσης Δήμων Κύπρου για το θέμα αυτό.

Το Εργαστήριο, έγινε σε συνέχεια Εργαστηρίου με το ίδιο θέμα που έγινε τον Ιούνιο 2005 με στόχο την ανάδειξη, μέσα από το συλλογικό προβληματισμό, ενός νέου μοντέλου αντιμετώπισης της ανάπτυξης το οποίο να οδηγήσει σε ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης που επικρατεί σχετικά με την αδειοδότηση της ανάπτυξης, όπου σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις.

Στο χρόνο που μεσολάβησε συστάθηκε Επιτροπή στην οποία συμμετείχαν η Ένωση Δήμων, το ΕΤΕΚ και οι εμπλεκόμενοι επαγγελματικοί φορείς και η οποία διαμόρφωσε Εισηγήσεις αναφορικά με την αναδιάρθρωση του γενικού πλαισίου ανάπτυξης αλλά και αναφορικά με άμεσα μέτρα προς απάμβλυνση των προβλημάτων που παρατηρούνται στις αδειοδοτήσεις αναπτύξεων.

Στόχος του Εργαστηρίου ήταν η παρουσίαση και συζήτηση της εργασίας που έχει γίνει, ώστε να δημιουργηθεί η αναγκαία δυναμική για οριστικοποίηση και προώθηση των αλλαγών που χρειάζεται το Σύστημα της Ανάπτυξης στην Κύπρο.

Την εισήγηση για την αναδιάρθρωση του γενικού πλαισίου της ανάπτυξης παρουσίασε ο κ. Γ. Σκορδής, Πρόεδρος της Επιτροπής Τεχνικών Θεμάτων της Ένωσης Δήμων. Την εισήγηση για τα άμεσα μέτρα απάμβλυνσης των προβλημάτων αδιειοδότησης παρουσίασε ο κ. Κ. Κωνσταντή, Β΄Αντιπρόεδρος του ΕΤΕΚ.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
21 Ιουλίου 2006

ΣΚ/ΤΜ

Σεμινάριο για τη διαδικασία τέλεσης πολιτικών γάμων

Πραγματοποιήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου στο ξενοδοχείο Holiday Inn σεμινάριο για τη διαδικασία τέλεσης πολιτικών γάμων και γενικά για τις πρόνοιες του περί Γάμου Νόμου.

Το σεμινάριο αυτό διοργανώθηκε από την Ένωση Δήμων Κύπρου και απευθυνόταν στους Δημάρχους – Λειτουργούς Τέλεσης Γάμων, στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους αρμόδιους λειτουργούς των Δήμων που βοηθούν τους Δημάρχους στην άσκηση της αρμοδιότητας τους αυτής, διεκπεραιώνοντας τα διαδικαστικά θέματα.

Ο κύριος στόχος του σεμιναρίου ήταν η επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ομοιομορφίας στις ακολουθούμενες από όλους τους Δήμους διαδικασίες, μέσα από την πιστή εφαρμογή των καθορισμένων από τη νομοθεσία διαδικασιών και την ορθή άσκηση της διακριτικής ευχέρειας που παρέχεται από τη νομοθεσία στους Λειτουργούς Τέλεσης Γάμων.

Το σεμινάριο αυτό είχε επίσης ως στόχο την επισήμανση ή διαπίστωση κενών ή ασαφειών της νομοθεσίας, ώστε να επιδιωχθεί η κατάλληλη τροποποίησή της, και πως τα τυχόν κενά ή ασάφειες αντιμετωπίζονται πρακτικά, με βάση τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν, για την αποτελεσματική λειτουργικότητα της περί Γάμου Νομοθεσίας.

Το σεμινάριο άρχισε με χαιρετισμό του Προέδρου της Ένωσης Δήμων κ. Δημήτρη Κοντίδη και σύντομη εισαγωγή από τον Γραμματέα της Ένωσης κ. Άθω Γερμανό. Ακολούθησε εισαγωγή στον περί Γάμου Νόμο του 2003 και παρουσίαση για τη διαδικασία τέλεσης πολιτικών γάμου, με βάση τις πρόνοιες του περί Γάμου Νόμου, από τον Νομικό Βοηθό / Βοηθό Γραμματέα της Ένωσης κ. Χρίστο Χατζηγιάγκου

Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κας Γούλας Φράγκου αναφορικά με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των προσώπων που συνάπτουν γάμο, με βάση την κείμενη νομοθεσία, και παρουσίαση για την επισημοποίηση δημοσίων εγγράφων (στην περίπτωσή μας του πιστοποιητικού γάμου) με βάση την σφραγίδα «apostile» στα πλαίσια της Διεθνούς Σύμβασης της Χάγης, από την Λειτουργό της Υπηρεσίας «apostile» του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κα Ιάσωνος.

Το σεμινάριο έκλεισε με παρουσίαση της Διευθύντριας τους τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών κας Άννης Σιακαλλή, για τη συνδρομή του Υπουργείου της στην εφαρμογή των προνοιών της περί Γάμου Νομοθεσίας, αναφορικά με την διαδικασία τέλεσης πολιτικών γάμων στην Κύπρο και έγιναν επισημάνσεις σχετικά με τις πτυχές που πρέπει να τυγχάνουν ιδιαίτερης προσοχής από τους Δήμους.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
22 Σεπτεμβρίου 2006

Εργαστήριο με θέμα την εφαρμογή της εναρμονισθείσας νομοθεσίας στον τομέα των δομικών προϊόντων

Διοργανώθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου από την Ενωση Δήμων Κύπρου Εργαστήριο με θέμα την εφαρμογή της εναρμονισθείσας νομοθεσίας που αφορά τα προϊόντα του τομέα δομικών προϊόντων.

Σκοπός του Εργαστηρίου ήταν η ενημέρωση των Μηχανικών και των Τεχνικών των Δήμων αναφορικά με το νέο καθεστώς υποχρεώσεων, το οποίο διαμορφώνεται σε σχέση με τα προϊόντα του τομέα δομικών κατασκευών.

Στο Εργαστήριο έγιναν καταρχήν δύο γενικές παρουσιάσεις από εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης αναφορικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ στην Κύπρο και την τυποποίηση στον τομέα των δομικών προϊόντων.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε από εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Μεταλλείων το περί του Καθορισμού των Επιπέδων των Βασικών Απαιτήσεων Ορισμένων Προϊόντων των Δομικών Κατασκευών Διάταγμα του 2006 καθώς και η διαδικασία δειγματοληψίας για αδρανή.

Ακολούθησαν δύο παρουσιάσεις από εκπροσώπους του Υπουργείου Συγκοινωνιών (Διεύθυνση Ελέγχου) και του Εργαστηρίου του Τμήματος Δημοσίων Έργων: μία αναφορικά με τις προδιαγραφές του Τμήματος Δημοσίων Έργων για αδρανή και μία για τη διαφοροποίηση που έχει επέλθει στους εργαστηριακούς ελέγχους.

Τέλος έγινε παρουσίαση κάποιων επισημάνσεων σε σχέση με την εφαρμογή της νομοθεσίας στους Δήμους, από εκπρόσωπο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
29 Σεπτεμβρίου, 2006.

Eπιμορφωτικό σεμινάριο για εργασιακά θέματα

Πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2006 με μεγάλη επιτυχία επιμορφωτικό σεμινάριο που οργάνωσε η Ένωση Δήμων Κύπρου, για δύο εργασιακά θέματα.

Το πρώτο θέμα που αφορούσε τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων, παρουσίασε η κα Μαρίνα Ιωάννου, Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων Α΄ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το δεύτερο θέμα που αφορούσε τα Σχέδια Υπηρεσίας παρουσίασε η κα Σοφία Βασιλείου, Ανώτερη Λειτουργός Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών.

Σύντομο χαιρετισμό από μέρους του Προέδρου της Ένωσης Δήμων, έκανε το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασιακών Θεμάτων της Ένωσης, κος Απόστολος Κουλουρούδιας ο οποίος αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία που δίδει η Ένωση Δήμων, στα εργασιακά θέματα των Δήμων.

Ο Γραμματέας της Ένωσης Δήμων κος Άθως Γερμανός τόνισε σε σύντομη εισαγωγή του ότι η Ένωση Δήμων θα δραστηριοποιηθεί ακόμα περισσότερο στο τομέα των εργασιακών θεμάτων το επόμενο διάστημα, διότι αυτό ζητείται τόσο από τις Συντεχνίες όσο και από τους ίδιους του Δήμους.

Το σεμινάριο, που παρακολούθησαν πολλοί Δημοτικοί Γραμματείς, Στελέχη των Δήμων καθώς επίσης και Δημοτικοί Σύμβουλοι, είναι βέβαιο ότι θα αποβεί ιδιαιτέρα χρήσιμο για τη βελτίωση των εργασιακών θεμάτων που απασχολούν τους Δήμους.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006

Συνάντηση για τις εξελίξεις σχετικά με την καλλιέργεια και διάδοση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου Δήμαρχος Λεμεσού κ. Δημήτρης Κοντίδης και αντιπροσωπεία Δημάρχων είχαν συνάντηση με αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου με επικεφαλής τον Πρόεδρο της κ. Π. Μεταξά κατά την οποία συζητήθηκαν οι εξελίξεις σχετικά με τη καλλιέργεια και διάδοση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (Γ.Τ.Ο.).

Σημειώνεται ότι το θέμα απασχόλησε πρόσφατα την Ένωση Δήμων και η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης έλαβε σχετική απόφαση υπό μορφή διακήρυξης τον περασμένο Ιούνιο.

Η Διακήρυξη αυτή επιδόθηκε στους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας οι οποίοι εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για τη στάση αυτή της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2006.

Συνεδρία του Δικτύου Δημοτικών Μηχανικών

Στις 18 Οκτωβρίου 2006 έγινε στα Γραφεία της Ενωσης Δήμων συνεδρία του Δικτύου Δημοτικών Μηχανικών.

Κατά τη συνεδρία συζητήθηκαν (α) τα προβλήματα που παρουσιάζονται αναφορικά με την εφαρμογή του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Κανονισμών που αφορούν τις Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις, (β) ο τρόπος χειρισμού των αιτήσεων που αφορούν Σταθμούς Ραδιοεπικοινωνίας και (η) η ανάγκη αναθεώρησης της Διαδικασίας και των Τεχνικών Όρων για Διαχωρισμούς Οικοπέδων.

Εκτάκτως συζητήθηκε και οριστικοποιήθηκε η διαδικασία επιβολής όρων για την εγκατάσταση ανελκυστήρων κατά την έκδοση πολεοδομικής άδειας ή άδειας οικοδομής.