Η Ένωση Δήμων Κύπρου προωθεί την Αναδιάρθρωση του Συστήματος που διέπει την ανάπτυξη στη Κύπρο

Διοργανώθηκε την 21η Ιουλίου από την Ένωση Δήμων, Εργαστήριο με θέμα την Αναδιάρθρωση του Συστήματος που διέπει την Ανάπτυξη στην Κύπρο το οποίο τίμησε με την παρουσία του ο Υπουργός Εσωτερικών και στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι των Δήμων, του ΕΤΕΚ, των επαγγελματικών φορέων που εμπλέκονται στα θέματα ανάπτυξης καθώς και των αρμοδίων Κυβερνητικών Υπηρεσιών. Στο εργαστήρι απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, Δήμαρχος Λεμεσού κ. Δημήτρης Κοντίδης ο οποίος τόνισε την ανάγκη για συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα στην προσπάθεια που ξεκίνησε η Ένωσης Δήμων Κύπρου για το θέμα αυτό.

Το Εργαστήριο, έγινε σε συνέχεια Εργαστηρίου με το ίδιο θέμα που έγινε τον Ιούνιο 2005 με στόχο την ανάδειξη, μέσα από το συλλογικό προβληματισμό, ενός νέου μοντέλου αντιμετώπισης της ανάπτυξης το οποίο να οδηγήσει σε ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης που επικρατεί σχετικά με την αδειοδότηση της ανάπτυξης, όπου σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις.

Στο χρόνο που μεσολάβησε συστάθηκε Επιτροπή στην οποία συμμετείχαν η Ένωση Δήμων, το ΕΤΕΚ και οι εμπλεκόμενοι επαγγελματικοί φορείς και η οποία διαμόρφωσε Εισηγήσεις αναφορικά με την αναδιάρθρωση του γενικού πλαισίου ανάπτυξης αλλά και αναφορικά με άμεσα μέτρα προς απάμβλυνση των προβλημάτων που παρατηρούνται στις αδειοδοτήσεις αναπτύξεων.

Στόχος του Εργαστηρίου ήταν η παρουσίαση και συζήτηση της εργασίας που έχει γίνει, ώστε να δημιουργηθεί η αναγκαία δυναμική για οριστικοποίηση και προώθηση των αλλαγών που χρειάζεται το Σύστημα της Ανάπτυξης στην Κύπρο.

Την εισήγηση για την αναδιάρθρωση του γενικού πλαισίου της ανάπτυξης παρουσίασε ο κ. Γ. Σκορδής, Πρόεδρος της Επιτροπής Τεχνικών Θεμάτων της Ένωσης Δήμων. Την εισήγηση για τα άμεσα μέτρα απάμβλυνσης των προβλημάτων αδιειοδότησης παρουσίασε ο κ. Κ. Κωνσταντή, Β΄Αντιπρόεδρος του ΕΤΕΚ.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
21 Ιουλίου 2006

ΣΚ/ΤΜ