Σύσκεψη Υγειονομικών Επιθεωρητών

Πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουλίου στα πλαίσια της Ενωσης Δήμων σύσκεψη των Υγειονομικών Επιθεωρητών όλων των Δήμων της Κύπρου στην οποία συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τους ελέγχους / επιθεωρήσεις υποστατικών τροφίμων, δειγματοληψίες τροφίμων που διενεργούνται από τους Δήμους καθώς και τα πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε αυτόν τον τομέα. Περαιτέρω συζητήθηκαν και οι αδυναμίες που παρουσιάζονται στη συνεργασία μεταξύ των Δημοτικών Υγειονομικών Υπηρεσιών και των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

Ομόφωνο ήταν το συμπέρασμα της σύσκεψης ότι η πρακτική κηδεμόνευσης και ενίοτε περιθωριοποίησης των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Δήμων από τις αντίστοιχες του Υπουργείου Υγείας δεν βοηθά καθόλου στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτουν οι Δήμοι σε αυτόν τον τομέα, ούτε και βοηθά στην επίτευξη συντονισμένων προσπαθειών όλων των Υγειονομικών Υπηρεσιών ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην προστασία της Δημόσιας Υγείας όπου είναι μεγάλες οι ανάγκες για ελέγχους σε υποστατικά τροφίμων, τρόφιμα και ποτά, αλλά και χώρους όπου απαιτούνται συχνοί υγειονομικοί έλεγχοι όπως οι πισίνες.

Η Ένωση Δήμων επιθυμεί να τονίσει ότι οι όποιες πολιτικές διακηρύξεις για στήριξη και ενίσχυση των Δήμων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης χρειάζεται να συνοδεύονται με πρακτικά μέτρα και μια τέτοια περίπτωση είναι η θεσμική και ουσιαστική ενίσχυση των Δήμων σε σχέση με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες, ώστε να μπορούν να προσφέρουν στους πολίτες τα αναμενόμενα που ζητούνται σε μια σύγχρονη κοινωνία. Και προς αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται ως πρώτο άμεσο μέτρο η τροποποίηση της νομοθεσίας για να υπάρχει σωστή σχέση των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Δήμων και αυτών του Υπουργείου Υγείας.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
12 Ιουλίου, 2006