Συνεδρία του Δικτύου Δημοτικών Μηχανικών

Στις 18 Οκτωβρίου 2006 έγινε στα Γραφεία της Ενωσης Δήμων συνεδρία του Δικτύου Δημοτικών Μηχανικών.

Κατά τη συνεδρία συζητήθηκαν (α) τα προβλήματα που παρουσιάζονται αναφορικά με την εφαρμογή του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Κανονισμών που αφορούν τις Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις, (β) ο τρόπος χειρισμού των αιτήσεων που αφορούν Σταθμούς Ραδιοεπικοινωνίας και (η) η ανάγκη αναθεώρησης της Διαδικασίας και των Τεχνικών Όρων για Διαχωρισμούς Οικοπέδων.

Εκτάκτως συζητήθηκε και οριστικοποιήθηκε η διαδικασία επιβολής όρων για την εγκατάσταση ανελκυστήρων κατά την έκδοση πολεοδομικής άδειας ή άδειας οικοδομής.