Πολύ χαμηλό το επίπεδο Aποκέντρωσης για την Κύπρο

Πολύ χαμηλό το επίπεδο Aποκέντρωσης για την Κύπρο, όπως επιβεβαιώνεται από σύγκριση των Δαπανών των Τοπικών Αρχών 25 Ευρωπαϊκών Χωρών. Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας που έχει εκπονήσει η Τράπεζα Dexia (Local finance / Dexia Editions, Μάιος 2004), στα 25 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επίπεδα δαπανών των Τοπικών Αρχών είναι όπως παρουσιάζονται στον συνημμένο πίνακα. Το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι η Κύπρος είναι στο τέλος της κατάταξης των 25 Ευρωπαϊκών χωρών με βάση τις δαπάνες των Τοπικών Αρχών ως ποσοστό του ΑΕΠ, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι το επίπεδο αποκέντρωσης και η έκταση αρμοδιοτήτων των Τοπικών Αρχών στην Κύπρο είναι πολύ χαμηλά. Συγκεκριμένα οι δαπάνες των Τοπικών Αρχών στην Κύπρο είναι μόλις 1.8% του ΑΕΠ ενώ ο μέσος όρος στα 25 Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 11.8%. Ανάλογο είναι το επίπεδο των δαπανών των Τοπικών Αρχών ως ποσοστό των Συνολικών Δημόσιων Δαπανών όπου το αντίστοιχο ποσοστό της Κύπρου είναι μόλις 4.1%, ενώ ο μέσος όρος στις 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 24%. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να γίνουν σημαντικά βήματα για την προαγωγή της αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων στην Κύπρο, διαφορετικά δεν μπορούμε να μιλούμε για ένα σύγχρονο Αποκεντρωμένο Κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι άλλες μεσογειακές χώρες, όπως η Πορτογαλία και η Ισπανία, και άλλα νέα σχετικά μικρά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως οι χώρες της Βαλτικής, έχουν προχωρήσει την τελευταία δεκαετία σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχουν ενισχύσει σημαντικά την αποκέντρωση στις χώρες αυτές και το Ρόλο των Τοπικών Αρχών. Είναι γι’ αυτό που η Ένωση Δήμων Κύπρου ζητά πιεστικά τα τελευταία χρόνια τον εκσυγχρονισμό του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο, με ανάληψη νέων αρμοδιοτήτων από τους Δήμους και βελτίωση των οικονομικών τους δυνατοτήτων, ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερες υπηρεσίες στους πολίτες, ιδιαίτερα αυτές που έχουν σχέση με την καθημερινή ζωή τους, όπως γίνεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η ανάγκη παρουσιάζεται ακόμη πιο έντονη το τελευταίο διάστημα, μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι’ αυτό οι Τοπικές Αρχές της Κύπρου αναμένουν από την επίσημη Πολιτεία, Κυβέρνηση και Κόμματα, όπως προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς στην αναγκαία ενίσχυση του Ρόλου και επέκταση των αρμοδιοτήτων των Τοπικών Αρχών.

  • Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
10 Απριλίου 2006