Συνάντηση για τις εξελίξεις σχετικά με την καλλιέργεια και διάδοση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου Δήμαρχος Λεμεσού κ. Δημήτρης Κοντίδης και αντιπροσωπεία Δημάρχων είχαν συνάντηση με αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου με επικεφαλής τον Πρόεδρο της κ. Π. Μεταξά κατά την οποία συζητήθηκαν οι εξελίξεις σχετικά με τη καλλιέργεια και διάδοση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (Γ.Τ.Ο.).

Σημειώνεται ότι το θέμα απασχόλησε πρόσφατα την Ένωση Δήμων και η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης έλαβε σχετική απόφαση υπό μορφή διακήρυξης τον περασμένο Ιούνιο.

Η Διακήρυξη αυτή επιδόθηκε στους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας οι οποίοι εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για τη στάση αυτή της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2006.