Παρουσίαση του Θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Τοπικών Αρχών στη Δανία

Η ανάγκη για ουσιαστικές αλλαγές και ριζική αναθεώρηση του Θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Τοπικών Αρχών στην Κύπρο ήταν το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε μέσα από την συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων που ακολούθησε την παρουσίαση που έγινε για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Τοπικών Αρχών στην Δανία.

Η παρουσίαση του προσφάτου Αναθεωρηθέντος Θεσμικού πλαισίου στη Δανία έγινε από τον κ. Uwe Lorenzen, Διευθυντή στην Ένωση Τοπικών Αρχών της Δανίας, ο οποίος επεξήγησε τους στόχους και την κατεύθυνση της τελευταίας Αναθεώρησης που έγινε στη χώρα αυτή.

Όπως τόνισε ο κ. Lorenzen, ο βασικός στόχος αυτής της προσπάθειας ήταν να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των Δήμων της Δανίας και η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών στους πολίτες, κάτι που θα επιτευχθεί με τη δημιουργία μεγαλύτερων Δήμων και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από την Κεντρική Διοίκηση στους Δήμους.

Ο κ. Lorenzen, ανέφερε συγκεκριμένα ότι ο αριθμός των Δήμων στη Δανία μειώθηκε από 271 σε 98 και η αλλαγή αυτή είχε τη υποστήριξη όλων – Κεντρικής Διοίκησης, Κομμάτων και Αιρετών Τοπικών Εκπροσώπων – διότι έγινε κατανοητό από όλους ότι η αλλαγή ήταν αναγκαία και προς το συμφέρον της χώρας για να αντιμετωπιστούν οι σύγχρονες προκλήσεις.

Η παρουσίαση του Θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Τοπικών Αρχών στη Δανία υπήρξε ιδιαίτερα χρήσιμη για τους Δημάρχους, Δημοτικούς Συμβούλους, στελέχη των Δήμων αλλά και εκπροσώπων της Κεντρικής Διοίκησης που την παρακολούθησαν και είναι βέβαιο ότι αρκετά από τα θετικά στοιχεία τους θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Αναθεώρηση του Θεσμικού Συστήματος που διέπει την Τοπική Αυτοδιοίκηση η οποία χρειάζεται να προωθηθεί σύντομα και στην Κύπρο.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
21 Ιουλίου 2006

ΑΓ/ΤΜ