ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ: Ανακοίνωση Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων

Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων ενημερώθηκε την Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012, λεπτομερώς από τους Βουλευτές κκ. Δημήτρη Συλλούρη, Σοφοκλή Φυττή και Φειδία Σαρίκα που εκπροσωπούσαν τους 17 Βουλευτές, οι οποίοι κατέθεσαν από κοινού εισήγηση για την επέκταση των προνοιών του νομοσχεδίου που συζητείται στην Επιτροπή Εσωτερικών με τίτλο «Ο Περί Μεταφοράς Αναπτυξιακών Δικαιωμάτων Νόμος του 2011», ώστε να συμπεριλάβει και τη δυνατότητα μεταφοράς μέρους της αξίας της κατεχόμενης γης υπό μορφή συντελεστή δόμησης και κατασκευαστικών δικαιωμάτων στις ελεύθερες περιοχές.

Η Επιτροπή ομόφωνα συμφώνησε να στηρίξει ένθερμα την πιο πάνω εισήγηση και καλεί τόσο την Κυβέρνηση όσο και τη Βουλή να προχωρήσουν άμεσα στην υλοποίηση της εισήγησης η οποία θα συμβάλει θετικά στην προσπάθεια ίσης μεταχείρισης και ισότιμης κατανομής βαρών.

Περαιτέρω εισηγείται τη δημιουργία τράπεζας συντελεστή δόμησης από κοινού με το Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, έτσι ώστε η πρακτική εφαρμογής του θεσμού της μεταφοράς συντελεστή δόμησης να δώσει στους πρόσφυγες άμεση φερεγγυότητα, ευκαιρία αξιοποίησης ωφελημάτων από την κατεχόμενη περιουσία τους και προστασία των κατεχόμενων περιουσιών από τα τουρκικά τεχνάσματα εξαγοράς των, ενισχύοντας ταυτόχρονα το δικαίωμα της ιδιοκτησίας στην κατεχόμενη γη μας.

Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων
29 Μαρτίου 2012