Έργο SKILLS: 1η συνάντηση Δήμων της Κύπρου και της Περιφέρειας Λάτσιο

Η Ένωση Δήμων Κύπρου συμμετέχει σε ένα ευρωπαϊκό έργο με στόχο την προώθηση των Διδυμοποιήσεων στους Δήμους της Κύπρου. Το έργο αυτό φέρει τον τίτλο SKILLS και έχει κύριο εταίρο την Περιφέρεια του Λάτσιο (Ρώμη) μέσω του οργανισμού ANCI Λάτσιο.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού, πραγματοποιήθηκε στις 16 Απριλίου στα Γραφεία της Ένωσης Δήμων Κύπρου στη Λευκωσία, η πρώτη συνάντηση μεταξύ Ιταλικών και Κυπριακών Δήμων.

Στη συνάντηση συμμετείχε επταμελής αντιπροσωπεία από την Περιφέρεια του Λάτσιο (Ρώμη), εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων και εννέα λειτουργοί από τους εξής Δήμους: Αγλαντζιά, Λάρνακα, Λευκωσία, Πόλις Χρυσοχούς, Έγκωμη και Στρόβολος.

Η ημέρα χωρίστηκε σε δύο μέρη. Στο πρώτο πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνεδρία του έργου, κατά την οποία οι δύο εταίροι προγραμμάτισαν την εκτέλεση του έργου και έλαβαν αποφάσεις για μια σειρά από διοικητικά θέματα. Στο δεύτερο μέρος της ημέρας, οι Δήμοι της Κύπρου που παραβρέθηκαν στη συνάντηση, γνωρίστηκαν με τους Ιταλούς εταίρους και διερεύνησαν τη δυνατότητα συνεργασίας με Δήμους της Περιφέρειας Λάτσιο. Αντίστοιχη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί προσεχώς στην Ιταλία.