Αιτήσεις Αδειών Οικοδομής: Αλλαγές στα Έντυπα 3 και 9 (Υπεύθυνη δήλωση του μελετητή του έργου)

Σημειώνεται ότι, λόγω νομοθετικών ρυθμίσεων αναφορικά με την ενεργειακή απόδοση κτιρίων, τα Έντυπα 3Δ1, 3Δ2, 3Δ3 και 9Δ1, 9Δ2, 9Δ3 έχουν αντικατασταθεί με νέα Έντυπα, τα οποία φέρουν ημερομηνία 11/2010». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.