Η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κύπρου αναλαμβάνει σημαντικό ρόλο και δεσμεύεται στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Video)