Ισότητα και Δημοτικές Εκλογές 2006

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ισότητα αλλά και άλλες μελέτες σχετικά με την εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στην πολιτική ζωή η Κύπρος κατατάσσεται σε αρκετά χαμηλότερο επίπεδο, σε σχέση με αυτό του μέσου όρου των κρατών μελών αφού το ποσοστό γυναικείας εκπροσώπησης είναι αρκετό χαμηλό. Επίσης πρόσφατη μελέτη του “World Economic Forum” σχετικά με το χάσμα των φύλων στις οικονομίες 115 χωρών, μεταξύ των οποίων και των κρατών μελών της ΕΕ, η οποία επικεντρώθηκε τόσο στην οικονομική όσο και στην κοινωνική και νομική πτυχή του χάσματος κατατάσσει την Κύπρο 85η ανάμεσα στις 115 χώρες.

Παρόλο που τα πιο πάνω αποτελέσματα μπορεί να θεωρηθούν από κάποιους ως μη αντιπροσωπευτικά δεν παύουν από του να καταδεικνύουν κάποιο πρόβλημα που όντως υπάρχει στη χώρα μας και αφορά την ίση συμμετοχή και εκπροσώπηση των γυναικών τόσο στην κοινωνική όσο και στην πολιτική ζωή του τόπου.

Το τελευταίο διάστημα και ενόψει των επικείμενων δημοτικών εκλογών, παρατηρείται μια κινητικότητα διαφόρων φορέων και οργανισμών που στόχο έχουν την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στα δημοτικά πράγματα και την αύξηση της εκπροσώπησής τους στα δημοτικά συμβούλια. Αυτή η κινητικότητα δεν μπορεί παρά να έχει θετικά αποτελέσματα στην προσπάθεια για βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης σ’ αυτό το θέμα.

Η Ένωση Δήμων Κύπρου έχει εντοπίσει προ ετών το πρόβλημα της μη ικανοποιητικής εκπροσώπησης των γυναικών στα δημοτικά δρώμενα και για το σκοπό αυτό ίδρυσε την Επιτροπή Αιρετών Γυναικών της Ένωσης Δήμων την οποία απασχολούν θέματα ισότητας και ίσης εκπροσώπησης μεταξύ ανδρών και γυναικών στην τοπική πολιτική αλλά και ευρύτερα κοινωνική ζωή του τόπου.

Η Επιτροπή Αιρετών Γυναικών της Ένωσης Δήμων ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2005 και την αποτελούν όλες οι Αιρετές Γυναίκες μέλη των δημοτικών συμβουλίων. Περαιτέρω συστάθηκε ειδική εννιαμελής επιτροπή από την ολομέλεια των Αιρετών Γυναικών που υλοποιεί τις αποφάσεις και στόχους της Ένωσης Δήμων και της ολομέλειας της Επιτροπής Αιρετών Γυναικών σ’ αυτό τον τομέα. Η εννιαμελής αυτή επιτροπή της οποίας προεδρεύει η κα Ελένη Λουκαΐδου, δημοτική σύμβουλος του Δήμου Λευκωσίας, αποτελεί μία εκ των Συμβουλευτικών Επιτροπών της Ένωσης Δήμων και τα μέλη της καλύπτουν όλα τα κόμματα και τάσεις.

Βασικοί στόχοι της Επιτροπής είναι η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή Γυναικών στα Δημοτικά Συμβούλια και η δραστηριοποίηση των Δήμων σε τομείς και πτυχές της καθημερινής ζωής των πολιτών που αφορούν και ενδιαφέρουν ιδιαίτερα γυναίκες. Η Επιτροπή εργάζεται σε στενή συνεργασία με τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας για την προώθηση της ισότητας και συγκεκριμένα την αύξηση της γυναικείας εκπροσώπησης στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Από την ίδρυση της η Επιτροπή Αιρετών Γυναικών δραστηριοποιείται ενεργά και στο ευρωπαϊκό επίπεδο με τις εκπροσώπους της να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά φόρα και συνέδρια όπου συζητούνται θέματα ισότητας, ο ρόλος των τοπικών αρχών στην προώθησή της όπως επίσης και του ρόλου των Γυναικών σε θέματα της τοπικής ζωής. Η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Ελένη Λουκαΐδου, είναι μέλος της Επιτροπής Ισότητας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών (CEMR) σε συνεργασία με το οποίο διοργανώθηκε πέρσι πανευρωπαϊκό συνέδριο στη Λεμεσό, στο οποίο συμμετείχαν αιρετοί εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ . Στόχος του Συνεδρίου ήταν η ετοιμασία της «Χάρτας για την Ισότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» η οποία εκδόθηκε το καλοκαίρι και κυκλοφόρησε σε όλα τα κράτη μέλη για υιοθέτηση.

Ενόψει των επικείμενων δημοτικών εκλογών η Επιτροπή Αιρετών Γυναικών της Ένωσης Δήμων συνεχίζει ακόμα πιο εντατικά το έργο της για την ανάδειξη περισσοτέρων γυναικών στην τοπική αυτοδιοίκηση με σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και της δημοκρατικότητας γενικότερα. Για μια δημοκρατικότερη και ποιοτικά καλύτερη τοπική αυτοδιοίκηση, που θ’ ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των πολιτών, ανδρών και γυναικών.

Η Ένωση Δήμων ευελπιστεί ότι η προσπάθεια που καταβάλλει τα τελευταία χρόνια μαζί με άλλους φορείς στην Κύπρο για βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στα δημοτικά πράγματα θα έχει θετική κατάληξη και στις επικείμενες δημοτικές εκλογές θα έχουμε μια σαφώς βελτιωμένη κατάσταση συγκριτικά με τις δημοτικές εκλογές του 2001.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
1 Δεκεμβρίου 2006

Συνημμένο:
Στιγμιότυπο από το πρώτο ειδικό σεμινάριο για την Ισότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που διοργανώθηκε τον Οκτώβρη 2005 από την Ενωση Δήμων με την συμμετοχή ξένων ειδικών για θέματα ισότητας.