Λογοδοσία για το έτος 2013

Λογοδοσία του Προέδρου κ. Αλέξη Γαλανού για το έτος 2013 στην 31η Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.