Λογοδοσία για το έτος 2013

Λογοδοσία του Προέδρου κ. Αλέξη Γαλανού για το έτος 2013 στην 31η Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Λογοδοσία για το έτος 2014

Λογοδοσία του Προέδρου κ. Αλέξη Γαλανού για το έτος 2014 στην 32η Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Λογοδοσία για το έτος 2015

Λογοδοσία του Προέδρου κ. Αλέξη Γαλανού για το έτος 2015 στην 33η Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Λογοδοσία για το έτος 2016

Λογοδοσία του Προέδρου κ. Ανδρέα Βύρα για το έτος 2016 στην 34η Ετήσια Γενική και Καταστατική Συνέλευση.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.