Λογοδοσία για το έτος 2014

Λογοδοσία του Προέδρου κ. Αλέξη Γαλανού για το έτος 2014 στην 32η Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.