Λογοδοσία για το έτος 2016

Λογοδοσία του Προέδρου κ. Ανδρέα Βύρα για το έτος 2016 στην 34η Ετήσια Γενική και Καταστατική Συνέλευση.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.