Λογοδοσία για το έτος 2015

Λογοδοσία του Προέδρου κ. Αλέξη Γαλανού για το έτος 2015 στην 33η Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.