Μελέτη Αναδιάρθρωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας

Στις 22 Φεβρουαρίου 2010 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της Μελέτης για την αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, από τον Υπουργό Εσωτερικών, παρουσία της ηγεσίας των Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων.

Μετά την επίσημη παρουσίαση, η Μελέτη έγινε αντικείμενο δημόσιου διαλόγου, στον οποίο μεταξύ άλλων και όλοι οι Δήμοι είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν απόψεις.