Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στην Κύπρο (Τελική Έκθεση – Ιούνιος 2002).

Μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον (Νόμος 102(Ι)/2005) για το σχέδιο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ»

Μελέτη Αναδιάρθρωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας

Στις 22 Φεβρουαρίου 2010 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της Μελέτης για την αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, από τον Υπουργό Εσωτερικών, παρουσία της ηγεσίας των Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων.

Μετά την επίσημη παρουσίαση, η Μελέτη έγινε αντικείμενο δημόσιου διαλόγου, στον οποίο μεταξύ άλλων και όλοι οι Δήμοι είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν απόψεις.

 

Ενδιάμεση έκθεση του NSGI για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης